Google fragen

Sie suchten nach: samoprůpisového (Tschechisch - Holländisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Tschechisch

Holländisch

Info

Tschechisch

Černé barvotvorné složky se nanášejí na papír při výrobě samoprůpisového a/nebo termografického papíru.

Holländisch

Zwarte kleurstofvormers worden gebruikt om papier van een deklaag te voorzien zodat doorschrijfpapier zonder carbon wordt verkregen en/of papier voor thermografische toepassingen.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Ačkoliv se výroba samoprůpisového papíru pravděpodobně sníží, bude toto snížení kompenzováno zvýšením výroby termografického papíru.

Holländisch

De productie van doorschrijfpapier zonder carbon zal waarschijnlijk dalen maar deze daling zal ruimschoots gecompenseerd worden door de stijging van de productie van papier voor thermografische toepassingen.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

(145) Podíl dovozů samoprůpisového papíru je velmi nízký (1 % až 2 %).

Holländisch

(145) De invoer van doorschrijfpapier zonder carbon ligt zeer laag (tussen 1 en 2 %).

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Dva z těchto uživatelů vyrábějí oba typy papíru, tři se zabývají pouze výrobou samoprůpisového papíru a tři pouze termografického papíru.

Holländisch

Twee van deze verwerkende bedrijven vervaardigen beide soorten papier, drie vervaardigen uitsluitend doorschrijfpapier zonder carbon en drie vervaardigen uitsluitend papier voor thermografische toepassingen.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

(141) Černé barvotvorné složky se používají k nanášení na papír při výrobě samoprůpisového a termografického papíru.

Holländisch

(141) Zwarte kleurstofvormers worden gebruikt voor het coaten bij de productie van doorschrijfpapier zonder carbon en van papier voor thermografische toepassingen.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Výrobci samoprůpisového a termografického papíru mimo Společenství nakupují černé barvotvorné složky za ceny až o 20 % vyšší než za ně platí uživatelé ve Společenství.

Holländisch

Ten gevolge hiervan betrekken de producenten van doorschrijfpapier zonder carbon en van papier voor thermografische toepassingen die buiten de Gemeenschap zijn gevestigd zwarte kleurstofvormers tegen prijzen die tot 20 % hoger liggen dan die welke worden betaald door de verwerkende bedrijven in de Gemeenschap.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Údaje předané spolupracujícími uživateli ukázaly, že různé typy černých barvotvorných složek na výrobu samoprůpisového a/nebo termografického papíru jsou vzájemně zaměnitelné.

Holländisch

Uit de gegevens die werden verstrekt door verwerkende bedrijven die aan het onderzoek medewerkten blijkt dat de onderlinge verwisselbaarheid van de verschillende soorten zwarte kleurstofvormers waarmee hetzij doorschrijfpapier zonder carbon, hetzij papier voor thermografische toepassingen wordt geproduceerd zeer groot is.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

(143) Asi 40 % celkové spotřeby černých barvotvorných složek ve Společenství se používá k potahování při výrobě samoprůpisového papíru.

Holländisch

(143) Ongeveer 40 % van alle in de Gemeenschap verkochte zwarte kleurstofvormers wordt gebruikt voor het coaten van papier met het oog op de productie van doorschrijfpapier zonder carbon.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Jak je shora popsáno, mají všechny uvedené typy stejné fyzikální a chemické vlastnosti a jejich použití k potahování samoprůpisového a/nebo termografického papíru se překrývá.

Holländisch

Zoals hierboven werd beschreven vertonen alle soorten van het betrokken product dezelfde fysische en chemische basiskenmerken en kunnen zij door elkaar worden gebruikt om papier te coaten zodat doorschrijfpapier zonder carbon en/of papier voor thermografische toepassingen wordt verkregen.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Navíc jeden uživatel přešel při výrobě samoprůpisového papíru v roce 1998 z ODB-1 na ODB-2 a potom v období šetření na Black 15.

Holländisch

Bovendien schakelde één verwerkend bedrijf over van ODB-1 op ODB-2 in 1998 en vervolgens opnieuw op Black 15 tijdens het OT voor de productie van doorschrijfpapier zonder carbon.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

(152) Šetření ukázalo, že černé barvotvorné složky představují průměrně 1,1 % celkových nákladů na výrobu samoprůpisového papíru.

Holländisch

(152) Uit het onderzoek is gebleken dat zwarte kleurstofvormers ongeveer 1,1 % van de totale productiekosten van doorschrijfpapier zonder carbon vertegenwoordigen.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Stejný uživatel také uvedl, že při výrobě samoprůpisového papíru je možné ODB-1, ODB-2 a S-205 vzájemně zaměnit.

Holländisch

Hetzelfde verwerkende bedrijf beweerde ook dat voor de productie van doorschrijfpapier zonder carbon, ODB-1, ODB-2 en S-205 door elkaar kunnen worden gebruikt.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

(153) Vzhledem ke shora uvedenému by antidumpingové clo v uvažované výši mělo za následek maximální zvýšení výrobních nákladů u výrobců samoprůpisového papíru o 0,21 %.

Holländisch

(153) Aan de hand van bovenstaande overwegingen kan worden vastgesteld dat de instelling van antidumpingrechten op het voorgestelde niveau een maximale hypothetische stijging van de productiekosten van doorschrijfpapier zonder carbon met 0,21 % tot gevolg zou hebben.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

(142) Podle dostupných údajů existuje ve Společenství 15 uživatelů, kteří jsou výrobci samoprůpisového a/nebo termografického papíru, z nichž 8 při tomto řízení spolupracovalo.

Holländisch

(142) Volgens de beschikbare gegevens zijn er in de Gemeenschap vijftien bedrijven die het product verwerken en die producenten zijn van doorschrijfpapier zonder carbon en/of van papier voor thermografische toepassingen; van deze vijftien verwerkende bedrijven verleenden er acht medewerking in het kader van de procedure.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Trh černých barvotvorných složek v Japonsku je pro vývoz ze Společenství uzavřen, neboť na výrobu samoprůpisového papíru se nepoužívají černé barvotvorné složky, nýbrž barevné, a ODB-2 nelze ze Společenství kvůli patentovým omezením vyvážet.

Holländisch

In Japan is de markt voor zwarte kleurstofvormers grotendeels gesloten voor uitvoer uit de Gemeenschap, aangezien doorschrijfpapier zonder carbon niet vervaardigd wordt met zwarte, maar met gekleurde kleurstofvormers en ODB-2 niet door de bedrijfstak van de Gemeenschap kan worden uitgevoerd ten gevolge van octrooibeperkingen.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

(150) Pokud jde o rentabilitu, byla v OŠ průměrná vážená rentabilita výrobců termografického papíru v rozmezí [5 % až 7 %] [13], zatímco vážená průměrná rentabilita výrobců samoprůpisového papíru v OŠ se pohybovala mezi [0,5 až 2 %].

Holländisch

(150) De gewogen gemiddelde rentabiliteit van de producenten die papier voor thermografische toepassingen vervaardigen, bedroeg tijdens het OT [5 % à 7 %](13); de gewogen gemiddelde rentabiliteit van de producenten van doorschrijfpapier zonder carbon bedroeg tijdens het OT [0,5 % à 2 %].

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

(157) Vzhledem k tomu, že papírovina představuje 50 nebo více procent nákladů na výrobu potahovaného papíru, má kolísání cen papíroviny velký dopad na celkové náklady výroby jak samoprůpisového, tak termografického papíru.

Holländisch

(157) Omdat pulp 50 % of meer van de productiekosten van gecoat papier kan vertegenwoordigen, heeft iedere schommeling in de prijs van pulp ernstige gevolgen voor de algemene productiekosten van zowel doorschrijfpapier zonder carbon als papier voor thermografische toepassingen.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

(17) Černé barvotvorné složky představují zvláštní skupinu fluoranových barvotvorných složek, které při použití k potahování papíru na výrobu samoprůpisového nebo termografického papíru vytvářejí díky svým vlastnostem černé zobrazení na papíru, aniž by bylo nutno je mísit s jinými barvotvornými složkami.

Holländisch

(17) Zwarte kleurstofvormers vormen een specifieke groep van fluoran kleurstofvormers die wanneer ze gebruikt worden om papier van een deklaag te voorzien zelf over de eigenschappen beschikken om een zwart beeld op het papier te genereren zonder dat ze gemengd hoeven te worden met andere kleurstofvormers.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

(9) Během předběžného šetření bylo zjištěno, že existují jiné černé barvotvorné složky než ODB-1 a ODB-2 mající stejné základní chemické a fyzikální vlastnosti a že se jejich použití překrývá (zvláště potahovaný papír používaný jako samoprůpisový papír (dále jen "samoprůpisový papír") nebo papír používaný pro termální zobrazení (dále jen "termografický papír")).

Holländisch

(9) Tijdens de voorbereidende onderzoeken werd vastgesteld dat er andere zwarte kleurstofvormers waren dan ODB-1 en ODB-2 die dezelfde chemische en fysische basiskenmerken bleken te hebben en elkaar bleken te overlappen wat hun gebruik betreft (ze werden namelijk gebruikt om papier van een deklaag te voorzien met het oog op de productie van doorschrijfpapier zonder carbon of papier voor thermische toepassingen).

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Tschechisch

Obchod samoprůpisovým papírem je podle získaných údajů na ústupu, a to vlivem zavádění nových technologií, jako je elektronická pošta, inkoustové a laserové tiskárny, jejichž použitím se minimalizuje spotřeba formulářů s více kopiemi, na které se samoprůpisový papír nejvíce používá.

Holländisch

De daling in deze sector wordt toegeschreven aan het ontstaan van nieuwe technologieën zoals de elektronische post en inktstraal- en laserstraaldrukkers, die het gebruik van multi-kopieformulieren, de belangrijkste toepassing van doorschrijfpapier zonder carbon, beperken.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK