Google fragen

Sie suchten nach: dawn chorus (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

Red Dawn

Englisch

Red dawn

Letzte Aktualisierung: 2013-10-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Walisisch

Nid yw hynny wedi mygu dawn greadigol

Englisch

This has not stifled creativity

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr wyf am ddathlu dawn ac amrywiaeth pobl Cymru

Englisch

I want to celebrate the talent and diversity of the people of Wales

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Dawn fwy ymarferol darparu rheolaeth data dwyieithog.

Englisch

Providing bilingual data management becomes more feasible.

Letzte Aktualisierung: 2008-02-20
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: LowriWilliams

Walisisch

Mae gennym Gymru newydd a'n her yw defnyddio pob dawn oddi mewn iddi

Englisch

We have a new Wales and our challenge is to use every talent in it

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Y Prif Weinidog : Agorais brosiect DAWN ym Mae Colwyn yn Rhagfyr 2002

Englisch

The First Minister : I opened the DAWN Project in Colwyn Bay in December 2002

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae angen inni adeiladu ar ein dawn o fod yn genedl ddwyieithog a sicrhau ein bod yn gosod nod yn awr

Englisch

We need to build on our gift of being a bilingual nation and ensure that we put down a marker now

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae Dawn Meats yn prosesu cig amrwd yn olwythion a briwgig wedi'u pacio ar gyfer archfarchnadoedd blaenllaw ledled y DU

Englisch

Dawn Meats processes raw meat into pre-packed joints and minced meat for leading supermarkets across the UK

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Bydd yr oes ddigidol yn cynnig cyfleoedd newydd wrth i fwy a mwy o sianeli yn y DU ac Ewrop chwilio am gynnyrch darlledu o ansawdd technegol profedig sydd yn dangos dawn greadigol

Englisch

The digital age will open up new opportunities as more and more channels in the UK and Europe seek broadcast product of proven technical quality and creative flair

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Bu hynny'n fodd inni wneud newidiadau a rhoi codiadau er mwyn cydnabod dawn ac amrywiaeth y staff yn ein gwasanaeth sifil

Englisch

That enabled us to make adjustments and increases to recognise the talent and diversity of our civil service staff

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Gwnaeth bwynt positif drwy ddweud y dylid cymeradwyo pob dawn heb ystyried rhyw , hil na chredo ac y dylem gydnabod yr amrywiaeth hwnnw

Englisch

He made a positive point by saying that all talents should be recognised irrespective of gender , race or creed and that we should acknowledge that diversity

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

O leiaf y mae prosiect DAWN bellach wedi cael cyllid am dair blynedd drwy'r grant diweddaraf hwn o gronfa Ewropeaidd

Englisch

At least the DAWN project now has three years funding from this latest European fund grant

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Nid oes unrhyw dystiolaeth i ddangos y bydd gweinyddu gwariant ar y celfyddydau gan adran o'r Cynulliad yn mygu dawn greadigol neu hyd yn oed yn dod ag artistiaid o dan reolaeth y Llywodraeth

Englisch

` There is no evidence that the administration of arts spending by a department of the Assembly will squash creativity or even bring artists under Government control '

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr wyf yn falch y bu cefnogaeth sylweddol i Dawn Meats Cyf yn y gorffennol a gobeithiaf y bydd gwaith y Gweinidog yn cynnig cefnogaeth i gadw'r swyddi sydd dan fygythiad

Englisch

I am pleased that there has been considerable support for Dawn Meats Ltd in the past and I hope that the Minister's work will provide support to retain the threatened jobs

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr her yw trawsffurfio'r diwylliant a chaniatáu i bobl â dawn , greddf , barn a medrau i gyflawni eu nodau entrepreneuraidd

Englisch

The challenge is to transform the culture and allow people with talent , instinct , judgment and skills to meet their entrepreneurship goals

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Bydd hyn yn ergyd drom i'r ardal , gan fod Dawn Meats yn un o'r cyflogwyr mwyaf yn y cyffiniau

Englisch

This will be a major blow to the area , since Dawn Meats is one of the largest employers in the vicinity

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae diffyg cwsg , ynghyd â dawn gynhenid plentyn o wybod yn union beth fydd yn eich cynhyrfu , yn gwthio hyd yn oed y rhieni mwyaf digynnwrf a hamddenol i ymyl y dibyn

Englisch

Sleep deprivation , combined with a child's uncanny knack for knowing exactly what will wind you up , takes even the most calm and unstressed parents close to the edge

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

C4 Janet Ryder : A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar ei ymweliadau â phrosiect DAWN ym Mae Colwyn ? ( OAQ38464 )

Englisch

Q4 Janet Ryder : Will the First Minister make a statement on any visits he has made to the DAWN project in Colwyn Bay ? ( OAQ38464 )

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

A wnewch chi ystyried chwalu'r bartneriaeth cyn yr etholiad a phenodi ambell Aelod Llafur sydd â dawn a gallu mawr ac y dylid eu cydnabod yn lle aelodau'r Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cabinet ?

Englisch

Will you consider disbanding the partnership before the election and appoint some Labour Members who have great talent and ability and should be recognised in place of the Liberal Democrat Cabinet members ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Oni ddylai'r holl arian hwnnw gael ei roi i raglenni ailsefydlu defnyddwyr cyffuriau , fel prosiect Dawn ym Mae Colwyn , a redir gan Cais , sy'n gwneud gwaith ardderchog ? Dylai'r holl arian hwn fynd at raglenni o'r fath yn hytrach na mynd i gronfa gyffredinol yn y Trysorlys fel y gwna ar hyn o bryd

Englisch

Should not all of that money be devoted to drug rehabilitation programmes , such as the Dawn project in Colwyn Bay , run by Cais , which does excellent work ? All this money should go to such programmes rather going to a general Treasury fund as it does at present

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK