Vraag Google

Je was op zoek naar: dawn chorus (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

Red Dawn

Engels

Red dawn

Laatste Update: 2013-10-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Wels

dawn i chi

Engels

good for you

Laatste Update: 2019-12-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Wels

Nid yw hynny wedi mygu dawn greadigol

Engels

This has not stifled creativity

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Yr wyf am ddathlu dawn ac amrywiaeth pobl Cymru

Engels

I want to celebrate the talent and diversity of the people of Wales

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Dawn fwy ymarferol darparu rheolaeth data dwyieithog.

Engels

Providing bilingual data management becomes more feasible.

Laatste Update: 2008-02-20
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: LowriWilliams

Wels

Mae gennym Gymru newydd a'n her yw defnyddio pob dawn oddi mewn iddi

Engels

We have a new Wales and our challenge is to use every talent in it

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Y Prif Weinidog : Agorais brosiect DAWN ym Mae Colwyn yn Rhagfyr 2002

Engels

The First Minister : I opened the DAWN Project in Colwyn Bay in December 2002

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae angen inni adeiladu ar ein dawn o fod yn genedl ddwyieithog a sicrhau ein bod yn gosod nod yn awr

Engels

We need to build on our gift of being a bilingual nation and ensure that we put down a marker now

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae Dawn Meats yn prosesu cig amrwd yn olwythion a briwgig wedi'u pacio ar gyfer archfarchnadoedd blaenllaw ledled y DU

Engels

Dawn Meats processes raw meat into pre-packed joints and minced meat for leading supermarkets across the UK

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Bydd yr oes ddigidol yn cynnig cyfleoedd newydd wrth i fwy a mwy o sianeli yn y DU ac Ewrop chwilio am gynnyrch darlledu o ansawdd technegol profedig sydd yn dangos dawn greadigol

Engels

The digital age will open up new opportunities as more and more channels in the UK and Europe seek broadcast product of proven technical quality and creative flair

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Bu hynny'n fodd inni wneud newidiadau a rhoi codiadau er mwyn cydnabod dawn ac amrywiaeth y staff yn ein gwasanaeth sifil

Engels

That enabled us to make adjustments and increases to recognise the talent and diversity of our civil service staff

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Gwnaeth bwynt positif drwy ddweud y dylid cymeradwyo pob dawn heb ystyried rhyw , hil na chredo ac y dylem gydnabod yr amrywiaeth hwnnw

Engels

He made a positive point by saying that all talents should be recognised irrespective of gender , race or creed and that we should acknowledge that diversity

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

O leiaf y mae prosiect DAWN bellach wedi cael cyllid am dair blynedd drwy'r grant diweddaraf hwn o gronfa Ewropeaidd

Engels

At least the DAWN project now has three years funding from this latest European fund grant

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Nid oes unrhyw dystiolaeth i ddangos y bydd gweinyddu gwariant ar y celfyddydau gan adran o'r Cynulliad yn mygu dawn greadigol neu hyd yn oed yn dod ag artistiaid o dan reolaeth y Llywodraeth

Engels

` There is no evidence that the administration of arts spending by a department of the Assembly will squash creativity or even bring artists under Government control '

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Yr wyf yn falch y bu cefnogaeth sylweddol i Dawn Meats Cyf yn y gorffennol a gobeithiaf y bydd gwaith y Gweinidog yn cynnig cefnogaeth i gadw'r swyddi sydd dan fygythiad

Engels

I am pleased that there has been considerable support for Dawn Meats Ltd in the past and I hope that the Minister's work will provide support to retain the threatened jobs

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Yr her yw trawsffurfio'r diwylliant a chaniatáu i bobl â dawn , greddf , barn a medrau i gyflawni eu nodau entrepreneuraidd

Engels

The challenge is to transform the culture and allow people with talent , instinct , judgment and skills to meet their entrepreneurship goals

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Bydd hyn yn ergyd drom i'r ardal , gan fod Dawn Meats yn un o'r cyflogwyr mwyaf yn y cyffiniau

Engels

This will be a major blow to the area , since Dawn Meats is one of the largest employers in the vicinity

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae diffyg cwsg , ynghyd â dawn gynhenid plentyn o wybod yn union beth fydd yn eich cynhyrfu , yn gwthio hyd yn oed y rhieni mwyaf digynnwrf a hamddenol i ymyl y dibyn

Engels

Sleep deprivation , combined with a child's uncanny knack for knowing exactly what will wind you up , takes even the most calm and unstressed parents close to the edge

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

C4 Janet Ryder : A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar ei ymweliadau â phrosiect DAWN ym Mae Colwyn ? ( OAQ38464 )

Engels

Q4 Janet Ryder : Will the First Minister make a statement on any visits he has made to the DAWN project in Colwyn Bay ? ( OAQ38464 )

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

A wnewch chi ystyried chwalu'r bartneriaeth cyn yr etholiad a phenodi ambell Aelod Llafur sydd â dawn a gallu mawr ac y dylid eu cydnabod yn lle aelodau'r Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cabinet ?

Engels

Will you consider disbanding the partnership before the election and appoint some Labour Members who have great talent and ability and should be recognised in place of the Liberal Democrat Cabinet members ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK