Ask Google

Results for obor vzdelani kod a nazev translation from Czech to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

English

Info

Czech

HD Station od QNAP integruje výkonný přehrávač médií Kodi a webový prohlížeč.

English

QNAP’s HD Station integrates the powerful Kodi media player and web browser.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Czech

Řekněme, že vytvoříte novou větev a nazvete ji testing.

English

What happens if you create a new branch? Well, doing so creates a new pointer for you to move around. Let’s say you create a new branch called testing.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Czech

Jaký je rozdíl mezi kodem A-PIN a T-PIN?

English

What is the difference between the A-PIN and the T-PIN?

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Czech

Jaký je rozdíl mezi kodem A-PIN a T-PIN?

English

What is the difference between the O2 Citi credit card Classic and O2 Citi credit card Gold?

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Czech

Pro přístup do první jednotky RipEX jděte do Settings a nazvěte ji RipEX A. Nastavte následující IP adresy:

English

To access the first RipEX unit, go to the Settings and name it RipEX A. Set the following IP addresses:

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Czech

Maloburžoa se však bojí podívat se na věci zpříma a nazvat je jejich jménem: proto se od těchto nesporných skutečností odvrací a začíná snít.

English

The petty bourgeois, however, is afraid to look things straight in the face, and to call a spade a spade. He turns his back on these undoubted facts, and begins to dream.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Czech

Clem je nejen způsobit přm kody a využt slabch mst, ale tak destabilizovat společnost a vytvřet nepřehledn situace s clem naruit rozhodovac procesy.

English

The objective is not only to cause direct damage and exploit vulnerabilities, but also to destabilise societies and create ambiguity to hinder decision-making.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Czech

A nazvou ho tímto jménem: «Hospodin - naše spravedlnost.»

English

This is His name whereby He shall be called: The Lord our Righteousness.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Czech

3. Důvod: Doktorsý titul (v jakémkoliv oboru - pro heraldiky neexsituje doktorský titul) a nazev "vědecká" instituce budit dojem, před závažnosti a technické způsobilosti.

English

3rd reason: A doctorate (in any area - the doctoral cap for heraldry gives it not at all) and a "scientific" institution wake the impression before seriousness and technical competence.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

A nazvou ho tímto jménem: «Hospodin - naše spravedlnost.» A opět, Bůh a Jeho zákon ukazují stejnou hodnotu: spravedlnost.

English

This is His name whereby He shall be called: The Lord our Righteousness. Once again, God and His law display the same quality: righteousness.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Czech

Buď tento člověk byl a je Synem Božím, anebo šílencem, anebo ještě něčím horším ... Můžete jej odepsat jako blázna, můžete jej poplivat i zabít jako démona; anebo taky padnout před ním na kolena a nazvat jej Pánem a Bohem. Odpusťme si ale jakékoli banální nesmysly o velikém člověku.

English

Either this man was, and is, the Son of God, or else a madman or something worse. You can shut him up for fool, you can spit at him and kill him as a demon; or you can fall at his feet and call him Lord and God. But let us not come up with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that option open to us.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Czech

Do složky "Kotel1" přidejte již známým postupem nový objekt typu "PmPanel – Uživatelská grafika" a nazvěte ho "Obraz" .

English

In the folder "Boiler1" use the same procedure to add the new object of the "PmPanel type – User graphics" and name it "Panel" .

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

Hlavní brány, vedení trilithic, skladby, závěsy a uzavírací zařízení, umo ňující vstup do pevnosti je mo né vidět ze dvou úrovní konstrukce: horní, která utrpěla největ í kody a ni í zcela pohřben.

English

The main gate, keeping trilithic, tracks, hinges and closing devices, allowing entry to the fortress can be seen from the two levels of construction: the upper one, which has suffered the most damage and lower completely buried.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Czech

Poznámka: Dálkové ovládání QNAP podporuje TV Kodi a YouTube, a další aplikace Android pro TV. Z důvodu způsobu, jakým jsou aplikace navrženy, mohou vznikat jistá omezení využití.

English

Note: The QNAP remote control supports Kodi and YouTube for TV, and most Android apps for TV. Usage may be limited due to how an app was designed.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Czech

Poznámka: Dálkové ovládání od QNAP podporuje TV Kodi a YouTube, stejně jako většinu televizních aplikací pro Android. Využití bývá omezené, podle toho, jak je ta která aplikace navržena.

English

Note: The QNAP remote control supports Kodi and YouTube for TV, and most Android apps for TV. Usage may be limited due to how an app was designed.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Czech

První říká: «A nazvou ho tímto jménem: “Hospodin - naše .”» A druhá říká: «Ať můj jazyk opěvuje, co jsi řekl, všechna tvá přikázání jsou .»

English

The first one indeed says, «This is His name whereby He shall be called: The Lord our .» And the second one says, «My tongue shall speak of Your word: for all Your commandments are .»

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Czech

To nyní můžete změnit a nazvat soubor dle libosti. Název mohou tvořit až 4 znaky při použití barevného prostoru "sRGB" a 3 znaky při použití barevného prostoru "Adobe RGB".

English

This can now be changed to your filename of choice. It can be changed to a 4-letter filename when using "sRGB" colour space, and a 3-letter filename when selecting "Adobe RGB" colour space.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

V objektu "Kotel1" nyní vytvořte další objekt typu "PmData – Data" a nazvěte ho "Data".

English

In the "Boiler1" object, crete a new object of the "PmData type – Data" and name it "Data".

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

V okně výběru grafických prvků nyní zvolte ve skupině "Táhlo (PmiSlider)" položku Táhlo se stupnicí", což je prvek typu PmiSliderPane a nazvěte ho "Vykon".

English

In the graphic item selection window select the"Slider (PmiSlider)" group and choose the Slider with scale" item. It is a PmiSliderPane type item. Name it "Power".

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

Vezmi si za ženu svou nejkrásnější sestru a zploď s ní nejvýš požehnané kázni děti podobné dětem Božím a nazvi je „syny nebes“ a „dcerami Země“ a až bude můj velký rod se země láskou Boží vzat, pak buďtéž tvoji potomci láskyplnými, moudrými vůdci potomků tvých bratrů!

English

Take your most beautiful sister for your wife and beget with her in the most blessed discipline children like the children of God and call them 'sons of heaven' and 'daughters of the earth'. And when the love of God will take my great line away from the earth, then your descendants shall be loving and wise leaders to the descendants of your brothers.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK