Ask Google

Results for certificeringstjenesteydelser translation from Danish to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Swedish

Info

Danish

Medlemsstaterne må ikke gøre udbud af certificeringstjenesteydelser afhængigt af forudgående autorisation.

Swedish

Medlemsstaterna får inte göra tillhandahållandet av certifikattjänster beroende av förhandstillstånd.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

-4- anvendelse på certificeringstjenesteydelser uafhængigt af den enkelte medlemsstats akkrediteringsmodel.

Swedish

Genom det föreslagna direktivet säkerställs dessutom att elektroniska signaturer skall få samma rättsliga status som handskrivna signaturer.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Desuden kan eksistensen af frivillige akkrediteringsordninger udgøre en gunstig ramme for at øge niveauet for certificeringstjenesteydelser for disse anordninger.

Swedish

Frivilliga ackrediteringssystem skulle dessutom kunna utgöra en gynnsam ram för att höja nivån på tillhandahållandet av certifieringstjänster för dessa anordningar.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

En tilstrækkelig stort antal transaktioner er af afgørende betydning for såvel de kommercielle certificeringstjenesteydelser som for udbredelsen af elektronisk handel.

Swedish

3.11 Regionkommittén finner det viktigt att användningen av elektroniska signaturer snabbt får spridning.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

c) Medlemsstaterne kan indføre eller opretholde frivillige akkrediteringsordninger med henblik på at øge niveauerne for certificeringstjenesteydelser for disse systemer.

Swedish

c) Medlemsstaterna får införa eller behålla frivilliga ackrediteringssystem i syfte att förbättra nivån på certifieringstjänsterna för dessa anordningar.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 11
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

1.3 Regionsudvalget er enig med Kommissionen i, at akkreditering ikke bør vaîre et krav i forbindelse med udbydelse af certificeringstjenesteydelser.

Swedish

1.3 Regionkommittén instämmer i kommissionens uppfattning att det inte föreligger något behov av tillstånd för att tillhandahålla certifieringstjänster.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

3.10 Regionsudvalget er enig med Kommissionen i, at man bør sikre et højt databeskyttelsesniveau, ikke mindst inden for certificeringstjenesteydelser.

Swedish

3.9 Regionkommittén vill fasta kommissionens uppmärksamhet på att det i direktivförslaget inte klart definieras vad som egentligen är den väsentliga skillnaden mellan dess allmänna tillämpningsområde och de omnämnda slutna systemen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

1-6 Regionsudvalget konstaterer, at man i forslagets begrundelse ensidigt har betonet fordelene for den elektroniske handel, selvom der også er et stort behov for elektroniske signaturer og certificeringstjenesteydelser i forbindelse med den lokale og regionale forvaltnings udvikling af nye tjenesteydelser.

Swedish

1.6 Regionkommittén konstaterar att man i motiveringen till förslaget ensidigt trycker på den elektroniska handelns behov, trots att det finns ett stort behov för elektroniska signaturer och certifieringstjänster också i samband med att regionala och lokala förvaltningar utvecklar nya tjänster.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(10) det indre marked giver certificeringstjenesteudbydere mulighed for at udvikle deres aktiviteter hen over grænserne med henblik på at øge deres konkurrenceevne og dermed tilbyde forbrugere og erhvervsliv nye muligheder for sikker elektronisk informationsudveksling og handel uden hensyn til grænser; certificeringstjenesteudbydere bør for at stimulere udbuddet af certificeringstjenesteydelser via åbne net i hele Fællesskabet frit kunne tilbyde deres tjenesteydelser uden forudgående autorisation; ved forudgående autorisation forstås ikke alene enhver tilladelse, hvis udstedelse forudsætter, at de nationale myndigheder træffer en afgørelse, inden certificeringstjenesteudbyderen kan udbyde sine certificeringstjenester, men også enhver anden foranstaltning med samme virkning;

Swedish

10. Den inre marknaden gör det möjligt för tillhandahållare av certifikattjänster att utveckla sin gränsöverskridande verksamhet för att stärka sin konkurrenskraft och därigenom erbjuda konsumenter och företag nya möjligheter att utbyta information och bedriva elektronisk handel på ett säkert sätt oberoende av gränser. För att stimulera tillhandahållandet av certifikattjänster i hela gemenskapen via öppna nät bör tillhandahållare av certifikattjänster kunna erbjuda sina tjänster utan förhandstillstånd. Förhandstillstånd omfattar inte endast alla tillstånd som kräver ett beslut från de nationella myndigheterna innan tillhandahållaren av certifikattjänster får tillhandahålla dessa tjänster, utan också alla andra åtgärder med samma verkan.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

b) medlemsstaterne kan indføre eller opretholde frivillige akkrediteringsordninger med henblik på at forbedre certificeringstjenesteydelserne for disse anordninger.

Swedish

b) Medlemsstaterna får införa eller behålla frivilliga ackrediteringssystem i syfte att höja nivån på certifieringstjänsterna för sådan utrustning.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

b) medlemsstaterne kan indføre eller opretholde frivillige akkrediteringsordninger med henblik på at forbedre certificeringstjenesteydelserne for disse anordninger.

Swedish

b) Medlemsstaterna får införa eller behålla frivilliga ackrediteringssystem som syftar till att höja nivån på certifieringstjänster för sådan utrustning.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

1.7 Regionsudvalget mener dog, at certificeringstjenesteydelsernes uafhængighed og muligheden for at anvende teknologien i lukkede systemer i øjeblikket også sikrer udviklingen af de tjenesteydelser i den lokale og regionale forvaltning, der kræver elektroniske signaturer.

Swedish

1.7 Regionkommittén anser att fria certifieringstjänster samt möjligheten till slutna system för närvarande säkerställer utvecklingen hos regionala och lokala förvaltningar av sådana tjänster som förutsätter elektroniska signaturer.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

3.8 På kort sigt sikrer certificeringstjenesteydelsernes uafhængighed og muligheden for at anvende teknologien i lukkede systemer dog også, at lokal- og regionalforvaltningens udviklingsprojekter gennemføres i overensstemmelse med behovene på det pågældende forvaltningsniveau.

Swedish

3.7 Regionkommittén konstaterar att kommissionen i motiveringen till sitt direktiv förslag koncentrerar sig på den i och för sig viktiga frågan om att skapa nödvändiga förutsättningar för elektronisk handel.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(37) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer(13) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om elektronisk handel")(14) bør finde anvendelse på fremsendelse af oplysninger ad elektronisk vej i forbindelse med nærværende direktiv. Procedurerne for offentlige indkøb og de regler, der gælder for projektkonkurrencer om tjenesteydelser, kræver et højere sikkerhedsniveau og strengere fortrolighed end det niveau, der er fastsat i disse direktiver. Derfor bør systemerne til elektronisk modtagelse af tilbud, ansøgninger om deltagelse samt planer og projekter opfylde yderligere specifikke krav. Med henblik herpå bør anvendelsen af elektroniske signaturer, navnlig avancerede elektroniske signaturer, så vidt som muligt tilskyndes. Desuden kan eksistensen af frivillige akkrediteringsordninger udgøre en gunstig ramme for at øge niveauet for certificeringstjenesteydelser for disse anordninger.

Swedish

(37) Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer(13) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (%quot%direktiv om elektronisk handel%quot%)(14) bör i samband med detta direktiv vara tillämpliga på överföring av information med elektroniska medel. Förfarandena för offentlig upphandling och reglerna för projekttävlingar avseende tjänster kräver en högre säkerhets-och sekretessnivå än den som fastställs i dessa direktiv. Därför bör anordningar för elektronisk mottagning av anbud, anbudsansökningar samt ritningar och planer uppfylla särskilda tilläggskrav. I detta syfte bör användning av elektroniska signaturer, i synnerhet avancerade elektroniska signaturer, i möjligaste mån uppmuntras. Frivilliga ackrediteringssystem skulle dessutom kunna utgöra en gynnsam ram för att höja nivån på tillhandahållandet av certifieringstjänster för dessa anordningar.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 10
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK