Ask Google

Results for nieks translation from Dutch to French

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

French

Info

Dutch

nieks

French

Nieks

Last Update: 2013-05-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

nieks

French

rien

Last Update: 2013-05-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

De voor de aanpassing aan de vooruitgang van de tech niek noodzakelijke wijzigingen van de lijst van parameters , van de uitdrukkingswijze en van de kenmerkende cijfers , die zijn omschreven in bijlage II , worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 8 beschreven procedure , met dien verstande dat toevoegingen aan deze lijst alleen parameters mogen omvatten die worden bestreken door het gemeenschapsrecht en waarvoor in alle monsternemings - of meetstations van de Lid-Staten gegevens beschikbaar zijn .

French

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique la liste des paramètres, leur mode d'expression et leurs chiffres significatifs spécifiés à l'annexe II sont arrêtées conformément à la procédure de l'article 8, à condition que les ajouts à la liste ne comprennent que des paramètres faisant l'objet de la législation communautaire et pour lesquels des données sont disponibles dans toutes les stations de prélèvement ou de mesure des États membres.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

1) Door gebrek aan ervaring met werken in groepjes worden voor de basistech nieken (lezen, schrijven, rekenen) zoveel grote niveaugroepen gevormd als er leerkrachten zijn, en de samenstelling van deze groepen wordt zo vaak gewijzigd als nodig is en voor een zo groot mogelijke homogeniteit te behouden.

French

1) le manque d'expérience du travail par groupes fait parfois rechercher, pour les techniques intellectuelles de base (lecture, écriture, mathématiques), la constitution d'autant de grands groupes de niveau homogène qu'il y a de maîtres dans l'expérience, et on remanie les groupes autant de fois qu'il est nécessaire pour maintenir la plus grande homogénéité possible.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

20 ex D. Schakelborden en verdeel bord en: — voorzien van toestellen of instrumenten: — voor industrieel gebruik, andere dan die voor telecommunicatie en meettech­ niek:

French

20 ex D. Tableaux de commande ou de distribution: -— munis de leurs appareils et instruments: — d'application industrielle, aunes que pour télécommunication et de mesure:

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

AFDELING II e) rekening houden met de ontwikkeling van de techniek; niek;

French

SECTION II e) tenir compte de l'état d'évolution de la technique;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Aan de nietuniversitaire instellingen voor hoger onderwijs (polytechnische instellingen) worden stu dierichtingen in onder andere tech niek, kunsten en opvoedingswetenschappen aangeboden.

French

Les facultés d'enseignement supérieur non universitaire comptent, notam­ment, la faculté de technologie, de lettres et d'éducation.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Aanpassing aan de vooruitgang van de tech niek van de richtlijn van de Raad van 20 maart 1970 met betrekking tot de maat regelen die moeten worden genomen tegen luchtverontreiniging door gassen afkomstig van motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen voertuigen

French

Adaptation au progrès technique de la directive du Conseil du 20 mars 1970 concernant les mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Aanpassing aan de vooruitgang van de tech niek van de richtlijn van de Raad van 26 juli 1971 (71/318/EEG) inzake gasmeters

French

Adaptation au progrès technique de la direc tive du Conseil du 26 juillet 1971 (71/318/CEE) concernant les compteurs de volume de gaz

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Aanpassing aan de vooruitgang van de tech niek van de richtlijn van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

French

Adaptation au progrès technique de la direc tive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Ander werk doen vergt een andere arbeidstech- niek en persoonlijk ben ik er van overtuigd dat hierdoor niet meer ongeval len ontstaan, ook al kunnen de uitkomsten van de statistieken in strijd zijn met deze bewering.

French

Pourquoi faudrait-il encore leur adjoindre un ou deux ingénieurs de plus, appelons-les ingénieurs de sécurité, qui auraient à s'occuper des questions techniques de sécurité dans la sidérurgie ? Nous avions déjà des techniciens des combustibles.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Behoudens enkele uitzonderingen bestaan er thans overal ter wereld bij de marine en luchtmacht degelijke opleidingen voor het bijbrengen van deze technieken. nieken.

French

La formation à la sécurité et à la survie dans les forces navales aériennes et aéro—navales est désormais, pratique courante, à quelques exceptions près, dans le monde.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Beschrijving: Afhankelijk van de toegepaste tech niek zijn dit: • cyclonen en multicyclonen: de gassen worden in een draaiende beweging gebracht en het stof dat zich aan de buitenkant van de cylinder heeft verzameld valt in de onderste kegel, ter wijl de ontstofte gassen via de centrale buis ontsnappen; het globale rendement varieert ongeveer van 60 tot 80%.

French

Description : Selon la technique employée, ce sont des : • cyclones et multicyclones : les gaz sont mis en rotation, et les poussières rassemblées à la périphérie du cylindre s'écoulent dans le cône inférieur alors que les gaz dépoussiérés s'échappent par le tube central; le rendement global varie de 60 à 30% environ;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën die in de verschillende sectoren van het cultureel erfgoed kunnen worden toegepast alsmede aan het behoud van de met het erfgoed verband houdende traditionele ambachten en technieken. nieken.

French

Une attention particulière sera accordée à la mise au point de nouvelles technologies appliquées aux différentes disciplines du patrimoine culturel ainsi qu'à la préservation des métiers et des techniques traditionnels du patrimoine.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Contactgroep Fax : +32­2­295 82 20 Wetstraat 200 1049 Brussel nieken voor de vernieuwing van distributienetten; industrieel vlak wordt beïnvloed.

French

Fax : +32-2-295 82 20 200, rue de la Loi 1049 Bruxelles influençant la politique de l'eau au niveau économique, social,

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

D Nieuwe informatie­technologieën. Computers, nieuwe elektronische componen­ten (microprocessors, enz.) databanken en de moderne telecommunicatietech­ nieken veranderen onze landen geleidelijk in informatiesamenlevingen.

French

(') Voir notamment Le dossier de l'Europe, n° 18/82: « Euronet DIANE: vers un marché commun de l'information » et n° 8/84: « D'ESPRIT à la bio­société: l'Europe des nouvelles technologies ».

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

DG X heeft een beperkt aantal specifiekere opleidingscursussen in voorlichtingstech nieken voor zijn eigen medewerkers gege ven en heeft ook met DG IX een cursus sa mengesteld voor ambtenaren die regelma tig groepen toespreken die bij de Commissie op bezoek komen.

French

Les DG IX et X ont organisé récemment un cours, qui a connu un grand succès, à l'intention d'un petit nombre de fonctionnaires nouvellement nommés chefs de bureau. Elle a aussi, parfois, organisé un

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Daarbij werd overeengekomen dat milieuambtenaren van de lidstaten van de EVA enerzijds en van de EG en de Commissie anderzijds elk jaar gegevens zullen uitwisselen en dat de samenwerking luchtvervuiling, bescherming van de grond, bescherming van het water, milieurampen en schone tech nieken zal omvatten.

French

I'AELE, ainsi que les repr6sentants de la Commission, ont de la Conf6rence d'Helsinki sur la

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

De EIB overweegt haar methodes voor middelenopnames aan te passen aan nieuwe financiële instrumenten en tech nieken die door soevereine geldnemers worden gehanteerd, zoals het veilen van nieuwe obligatie-emissies.

French

La BEI envisage d'adapter ses métho des d'emprunt en fonction des innovations et des techniques financières qu'emploient les emprunteurs souverains, en recourant notamment à l'ad judication pour les nouvelles émissions obligataires.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

De combinatie van deze twee tech nieken bergt in zich grote mogelijkheden tot verbeteringen die, als de plaatselijke omstandigheden er zich maar even toe lenen, ook reeds verbluffende en blijvende resultaten hebben opgeleverd.

French

La oonjonotion de oes deux techniques porte en alla dea sour­ces de progrès considérables et, pour peu que les conditions locales s'y prêtent,apporte des résultats de pointe toujours valable·.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK