Ask Google

Results for awarding translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

Awarding Grants, Loans and Funding:

Welsh

Dyfarnu Grantiau, Benthyciadau a Nawdd:

Last Update: 2009-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

The WJEC is a first class awarding body --

Welsh

Mae CBAC yn gorff dyfarnu o'r radd flaenaf --

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The awarding of the franchise is extremely good news

Welsh

Mae dyfarnu'r fasnachfraint yn newyddion da iawn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

ELWa should take such matters into account when awarding contracts

Welsh

Dylai ELWa ystyried materion o’r fath wrth ddyfarnu contractau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Awarding Grants, Loans and Sponsorship and the Welsh language

Welsh

Dyfarnu Grantiau, Benthyciadau a Nawdd a’r iaith Gymraeg

Last Update: 2009-07-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

As I said , the WJEC is a first-class awarding body

Welsh

Fel y dywedais , mae CBAC yn gorff dyfarnu o'r radd flaenaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

WJEC is a UK awarding body providing a wide portfolio of qualifications.

Welsh

Mae CBAC yn gorff dyfarnu yn y DU sy'n darparu portffolio eang o gymwysterau.

Last Update: 2008-09-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

There is no favouritism shown in awarding Investor in People status

Welsh

Ni ddangosir ffafriaeth wrth ddyfarnu statws Buddsoddwyr mewn Pobl

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

A proliferation of degree-awarding bodies in Wales is not desirable

Welsh

Nid yw cael gormodedd o gyrff â'r gallu i roi graddau yng Nghymru yn sefyllfa ddymunol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Arts Council neglected to do that recently when awarding its new writing franchise

Welsh

Ni wnaeth Cyngor y Celfyddydau hynny yn ddiweddar wrth ddyfarnu ei fasnachfraint ysgrifennu newydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

All learning must either be accredited by an external awarding body or meet determined standards

Welsh

Rhaid i bob dysgu gael ei achredu gan gorff dyfarnu allanol neu gyrraedd safonau penodedig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Like Blaenavon , Pontypool needs a more flexible approach in terms of awarding grants

Welsh

Fel Blaenafon , mae angen ymagwedd fwy hyblyg ar Bont-y-pwl o ran dyfarnu grantiau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It makes it much easier for everybody to understand the framework and the grant awarding process

Welsh

Mae'n ei gwneud yn haws o lawer i bawb ddeall y fframwaith a'r broses dyfarnu grantiau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That is the key principle -- there must be an added value arising from awarding a grant

Welsh

Dyna'r egwyddor sylfaenol -- rhaid cael gwerth ychwanegol o ganlyniad i roi grant

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The awarding of Objective 1 status to west Wales and the Valleys is an indicator of poverty and deprivation

Welsh

Dangosydd tlodi ac amddifadedd yw dynodiad Amcan 1 ar orllewin Cymru a'r Cymoedd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We must see an end to the habitual practice of awarding grants to large projects in capital cities

Welsh

Rhaid inni weld diwedd ar yr arfer defodol o ddyfarnu grantiau i brosiectau mawr mewn prifddinasoedd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

A body that combines both regulatory and awarding body status could respond well to the challenges of this competitive market

Welsh

Gallai corff sydd yn cyfuno statws corff rheoleiddiol a chorff dyfarnu ymateb yn dda i heriau'r farchnad gystadleuol hon

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

All learning must be accredited by an external awarding body or meet standards determined by the Wales credit framework team

Welsh

Rhaid i'r holl ddysgu gael ei achredu gan gorff dyfarnu allanol neu fodloni safonau a bennwyd gan dîm fframwaith credyd Cymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

There has always been a great deal of disquiet within the profession about the process of awarding threshold payments

Welsh

Bu llawer iawn o anniddigrwydd erioed yn y proffesiwn ynghylch y broses o ddyfarnu taliadau trothwy

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We must therefore ensure that the changes with regard to awarding bodies operate across the whole of their portfolios

Welsh

Felly , rhaid inni sicrhau y bydd y newidiadau mewn cysylltiad â chyrff dyfarnu'n digwydd yn eu holl bortffolios

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK