Ask Google

Results for christopher translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

Christopher

Welsh

tŷ môr

Last Update: 2018-05-26
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

English

Christopher john

Welsh

fi ddweud chris rhag Trefin yno

Last Update: 2015-08-12
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

English

Replicas of Christopher Columbus’s ships.

Welsh

Atgynyrchiadau o longau Ch ris Columbus to ph er

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

English

In the words of one addict , Christopher Walter , you die before you get help

Welsh

Yng ngeiriau un sy'n gaeth i gyffuriau , Christopher Walter , yr ydych yn marw cyn y cewch help

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

So, in 1492, Christopher Columbus and his sailorsset out from Spain and crossed the Atlantic.

Welsh

Felly, yn 1492, cychwynnodd Christopher Columbus a’i forwyr o Sbaen a chroesi Cefnfor Iwerydd.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

My visit to Patagonia , in the company of the British Ambassador , Sir Robin Christopher , was quite emotional , as the welcome that I received was overwhelming

Welsh

Yr oedd fy ymweliad â Phatagonia yng nghwmni Llysgennad Prydain , Syr Robin Christopher , yn tra emosiynol oherwydd yr oedd y croeso a gefais yn llethol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

I also commend the hard work undertaken in schools throughout Wales , including in St Christopher's School in Wrexham , which caters for pupils will all types of learning difficulties

Welsh

Yr wyf hefyd yn canmol y gwaith caled a wnaed mewn ysgolion ledled Cymru , gan gynnwys Ysgol Sant Christopher yn Wrecsam , sy'n darparu ar gyfer plant sydd â phob math o anawsterau dysgu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

St Christopher's School in Wrexham , which I visited yesterday , is a leading light in how to engage pupils and students with a whole raft of learning and behavioural difficulties

Welsh

Mae Ysgol St Christopher yn Wrecsam , yr ymwelais â hi ddoe , yn flaenllaw yn y gwaith o ymwneud â disgyblion a myfyrwyr sydd â phob math o anawsterau dysgu ac ymddygiad

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

Defying the Minister , the chair of the Scientific Steering Committee for the Farm Scale Evaluations of Genetically Modified Crops , Professor Christopher Pollock of the Institute of Grassland and Environmental Research at Aberystwyth -- which receives most of its funding via the Assembly -- contemptuously dismissed the Minister's intervention as political , good public relations and certainly not scientific

Welsh

Gan herio'r Gweinidog , diystyrwyd ymyriad y Gweinidog yn ddirmygus gan gadeirydd y Pwyllgor Llywio Gwyddonol ar gyfer Asesiadau Fferm Gyfan o Gnydau a Addaswyd yn Enetig , sef yr Athro Christopher Pollock o'r Sefydliad Ymchwil Tir Glas a'r Amgylchedd yn Aberystwyth -- sydd yn derbyn y rhan fwyaf o'i arian gan y Cynulliad -- fel ymyriad gwleidyddol , a oedd yn hybu cysylltiadau cyhoeddus da , ac yn anwyddonol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

The arts community exists to express what each of us feels deeply , or are capable of feeling , therefore there is little surprise that it has expressed its thoughts clearly on this issue , not least in the open letters sent by Eve Ropek on behalf of the visual arts galleries , Christopher Ryde on behalf of the Wales Association for the Performing Arts and its members , and Richard Hogger , director of Creu Cymru , which were published in the Western Mail on Friday

Welsh

Pwrpas cymuned y celfyddydau yw mynegi'r hyn y mae pob un ohonom yn ei deimlo'n ddwys , neu'n gallu ei deimlo , felly nid yw'n fawr o syndod ei bod wedi mynegi ei barn yn groyw am y mater hwn , a hynny'n bennaf yn y llythyrau a anfonwyd gan Eve Ropek ar ran orielau'r celfyddydau gweledol , gan Christopher Ryde ar ran Cymdeithas Celfyddydau Perfformio Cymru a'i haelodau , a chan Richard Hogger , cyfarwyddwr Creu Cymru , a gyhoeddwyd yn y Western Mail ddydd Gwener

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK