Results for it’s meant to be for you translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

what is meant to be

Welsh

nid oedd yn golygu dim

Last Update: 2021-07-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

jocelyn's point was meant to be helpful

Welsh

bwriad pwynt jocelyn oedd helpu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

are we meant to be grateful ?

Welsh

a oes disgwyl inni fod yn ddiolchgar ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

what is meant to be is meant to be

Welsh

nid oedd yn golygu dim

Last Update: 2021-07-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

are meant to be used for a committee meeting at 9 a .m

Welsh

y disgwylir i ni eu defnyddio ar gyfer cyfarfod pwyllgor am 9 a .m

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

my comments are meant to be entirely constructive

Welsh

bwriadaf fy sylwadau fel rhai cwbl adeiladol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i appreciate that your points were meant to be helpful

Welsh

gwerthfawrogaf mai helpu oedd bwriad eich pwyntiau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

it does not have to be for a year

Welsh

nid oes raid iddynt barhau am flwyddyn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

she said that the amendments were meant to be helpful and they are

Welsh

dywedodd y bwriadwyd i'r gwelliannau fod yn gymorth , ac y maent

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

young voice/llais ifanc is meant to be accessible for all young people

Welsh

bwriedir i young voice/llais ifanc fod o fewn cyrraedd yr holl bobl ifanc

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

nick bourne : amendment 3 is not meant to be a form of carping

Welsh

nick bourne : nid yw gwelliant 3 yn ymgais i bigo beiau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

carl sargeant : the opposition's call today seems to be for more

Welsh

carl sargeant : ymddengys mai galw am ragor o arian y mae'r gwrthbleidiau heddiw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i realise how difficult that must be for you socially

Welsh

sylweddolaf pa mor anodd oedd hynny i chi'n gymdeithasol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

it was meant to be a mathematical formula , which was applied subjectively in the end

Welsh

y bwriad oedd llunio fformiwla fathamategol a gafodd ei gymhwyso mewn modd goddrychol ar y diwedd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

it needs to be pointed out that the spending assessment is not meant to be the complete resource base for local authorities

Welsh

mae angen nodi na fwriedir i'r asesiad o wariant fod yn sail gyflawn ar gyfer adnoddau awdurdodau lleol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i have allowed bellwin to be extended , but i will obtain that figure and examine it for you

Welsh

yr wyf wedi caniatáu i bellwin gael ei ymestyn , ond gallaf gael y ffigur hwnnw a'i archwilio ichi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

amendment 4 is meant to be constructive in recognising the aim of the government and being rather supportive

Welsh

mae gwelliant 4 i fod yn adeiladol o ran cydnabod nod y llywodraeth ac mae'n eithaf cefnogol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

all this is meant to be simple , accountable and democratic , according to the document on structural change

Welsh

mae hyn oll fod i fod yn syml , yn atebol ac yn ddemocrataidd , yn ôl y ddogfen ar newid strwythurol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

if it was meant to be an all-wales facility , then health commission wales should look at it

Welsh

os oedd i fod yn gyfleuster i gymru gyfan , dylai comisiwn iechyd cymru ei ystyried

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

an assembly governing three million people was meant to be more democratic than westminster , which governs 60 million people

Welsh

yr oedd cynulliad a lywodraethai dair miliwn o bobl i fod yn fwy democrataidd na san steffan , sydd yn llywodraethu 60 miliwn o bobl

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
7,786,909,505 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK