Results for the hire would include translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

this would include:

Welsh

byddai hyn yn cynnwys:

Last Update: 2008-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

next year renovations would include :

Welsh

y flwyddyn nesaf byddai'r adnewyddu yn cynnwys :

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

that would include wlpan-type immersion courses

Welsh

byddai hynny'n cynnwys cyrsiau dwys ar ffurf wlpan

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

that would include proposals relating to the dairy regime

Welsh

byddai hwnnw'n cynnwys cynigion yn ymwneud â'r gyfundrefn laeth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

the uk government later stated that the amendment would include a presumption --

Welsh

yn ddiweddarach , dywedodd llywodraeth y du y byddai'r gwelliant yn cynnwys rhagdybiaeth --

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

it does not mean cutting wales off , and the franchise would include part of england

Welsh

nid yw'n golygu torri cymru i ffwrdd , a byddai'r franchise yn cynnwys rhan o loegr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

a fair share for wales scheme would include support for mega projects

Welsh

byddai cynllun cyfran deg i gymru'n cynnwys cymorth ar gyfer prosiectau mawr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

that authority would include all forms of public transport not just trains

Welsh

byddai'r awdurdod hwnnw yn cynnwys pob math o drafnidiaeth gyhoeddus , nid dim ond trenau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

that would include the 3 .5 per cent in the first and second year

Welsh

bydd hyn yn cynnwys y 3 .5 y cant yn y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

this report would include a resource plan and a detailed action plan.

Welsh

byddai’r adroddiad yn cynnwys cynllun adnoddau a chynllun gweithredu manwl.

Last Update: 2008-12-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

it would be as broad as possible and would include catering and shops

Welsh

byddai mor eang â phosibl a byddai'n cynnwys arlwyo a siopau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

that approval would include the refunding from europe of almost half the gross cost

Welsh

byddai'r gymeradwyaeth honno'n golygu ad-daliad o bron i hanner y gost crynswth gan ewrop

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

in that , i would include lobbying the uk government over the cost of freight transport

Welsh

un o'r camau hynny yw lobïo llywodraeth y du ynghylch cost cludo nwyddau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

other legitimate uses would include legislation to do with matters such as the sea empress

Welsh

byddai defnydd teg hefyd yn cynnwys deddfwriaeth ynghylch materion fel y sea empress

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

these specific duties would include ethnic monitoring or developing a race equality scheme

Welsh

byddai'r dyletswyddau penodol hyn yn cynnwys monitro ethnig neu ddatblygu cynllun cydraddoldeb hiliol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

promote a longer term agricultural policy which would include the following elements :

Welsh

hyrwyddo polisi amaethyddol ar gyfer y tymor hwy a fyddai'n cynnwys yr elfennau canlynol :

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

that would include the whole ict infrastructure that would underpin the electronic transfer of prescriptions

Welsh

byddai hynny'n cynnwys yr holl seilwaith tgch ar gyfer trosglwyddo presgripsiynau'n electronig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i would include the nationalisation of basic industries , such as the steel industry , in that plan

Welsh

byddwn yn cynnwys gwladoli diwydiannau sylfaenol , fel y diwydiant dur , yn y cynllun hwnnw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

the bill's main provisions would include improving local-level health service provision and co-ordination

Welsh

ymhlith prif ddarpariaethau'r mesur byddai gwella darpariaeth a chydlyniad y gwasanaeth iechyd ar lefel leol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

plaid cymru believes in revamping the taxation system to make it fairer and more progressive , which would include abolishing council tax

Welsh

cred plaid cymru mewn ailwampio'r system drethu i'w gwneud yn decach ac yn fwy blaengar , a fyddai'n cynnwys diddymu'r dreth gyngor

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK