Ask Google

Results for liikuvusele translation from Estonian to Latvian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Latvian

Info

Estonian

alasele liikuvusele ning võimet üksteisega suhelda.

Latvian

No 2007. gada galvenās programmas iekļautas visaptverošajā ES mūžizglītības programmā.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Suuremat tähelepanu tuleb pöörata tööjõu liikuvusele euroala riikides.

Latvian

Vairāk uzmanības jāpievērš darbaspēka mobilitātei euro zonas valstīs.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Meestel ei avaldanud zidovudiin mõju spermatosoidide arvule, morfoloogiale ega liikuvusele.

Latvian

Zidovudīns nav uzrādījis nekādu ietekmi uz spermatozoīdu daudzumu, morfoloģiju vai kustīgumu vīriešiem.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 2
Quality:

Estonian

Raportööri arvates tuleks erilist tähelepanu pöörata akadeemiliste ja majandusringkondade vastastikusele liikuvusele.

Latvian

Ziņotājs uzskata, ka īpaši būtu jāuzsver divvirzienu mobilitāte starp akadēmiskajām aprindām un uzņēmējvidi.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Ravi määratakse vastavalt ummistuse võimalikule paiknemisele, ummistuse ulatusele ning soole liikuvusele või liikuvuse puudumisele.

Latvian

Terapija būs atkarīga no šī potenciālā nosprostojuma atrašanās vietas, smaguma pakāpes un normālas zarnu motorikas esamības vai neesamības.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 2
Quality:

Estonian

Lisaks sotsiaalkaitsele ja suurele liikuvusele on tarvis aktiivset tööturupoliitikat, mis kindlustab tegelikult töö kättesaadavuse töötutele.

Latvian

Dānijas elastīguma un sociālās drošības sistēmas priekšnoteikums ir augsti nodokļu ieņēmumi.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

suurenenud ootustele, elanikkonna vananemisega seotud probleemidele, kodanike migratsioonile ning patsientide ja meditsiinitöötajate liikuvusele.

Latvian

ES veselības sistēmām ir aizvien vairāk darāmā, jo tām jārisina uzdevumi, kas saistīti ar iedzīvotāju novecošanu, lielākām iedzīvotāju prasībām, pacientu un medicīnas darbinieku migrāciju un mobilitāti.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

a) geograafilise ja kutsealase liikuvuse analüüs ning liikuvusele üldkontseptsiooni väljatöötamine kooskõlas Euroopa tööhõivestrateegiaga;

Latvian

a) analizēt ģeogrāfisko un profesionālo mobilitāti un attīstīt vispārēju virzību uz mobilitāti saskaņā ar Eiropas nodarbinātības stratēģiju;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Komitee leiab, et direktiivi eesmärk peaks olema raamistik, milles patsient saab teostada oma õigust liikuvusele.

Latvian

EESK uzskata, ka direktīvas mērķim jābūt tādas sistēmas izveidei, ar kuras palīdzību pacienti var īstenot brīvas pārvietošanās tiesības.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

-Täiendavatest pensioniskeemidest liikuvusele tekkivate takistuste kõrvaldamiseks on vaja rakendada meetmeid kõnealuste skeemide maksustamise valdkonnas.

Latvian

-Lai likvidētu papildu pensijas sistēmu radītos šķēršļus mobilitātei, jāveic arī papildu pasākumi saistībā ar minēto sistēmu aplikšanu ar nodokļiem.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

b) suurem toetus kõrghariduse valdkonnas tegutsevate isikute liikuvusele ühenduse ja kolmandate riikide vahel;

Latvian

b) pastiprināts atbalsts augstākās izglītības jomai piederīgu cilvēku mobilitātei starp Kopienu un trešām valstīm;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

(3) Käesoleva programmi rakendamisel tuleks rõhku panna teadlaste liikuvusele ja koolitamisele ning uuendustegevusele ühenduses.

Latvian

(3) Īstenojot šo programmu, īpaša nozīme jāpiešķir pētnieku mācību un mobilitātes, kā arī jauninājumu veicināšanai Kopienā.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

ELi teadusprojektid keskenduvad ka navigatsiooni ja logistika osas optimaalsemale liikuvusele veekeskkonnas ning uutele meetmetele eesmärgiga vähendada mere reostumist ja õlilekete hävitavaid tagajärgi.

Latvian

ES pētniecības projekti arī pievēršas optimālākai ūdens mobilitātei navigācijas un loģistikas jomā un jauniem pasākumiem, lai samazinātu jūras transporta izraisīto piesārņojumu un naftas noplūžu postošās sekas.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Noorte õppelaenude kättesaadavust tuleks suurendada ning see võiks kaasa aidata piiriülesele liikuvusele hariduses, sealhulgas võimalusele läbida kogu õppeprogramm välismaal.

Latvian

Jauniešu iespējas piekļūt studiju aizdevumiem varētu uzlabot, un tas varētu veicināt pārrobežu mobilitāti izglītībā, tostarp piedāvāt studentiem iespēju apgūt pilnu studiju programmu ārvalstīs.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

“kõige olulisemad takistused Euroopa tööjõu suuremale liikuvusele võivad olla kultuurilist või isegi psühholoogilist laadi”.

Latvian

III grupas biroja ārkārtas sēde Helsinkos cināta ģeogrāfiskā un profesionālā mobilitāte, taču viņa arī atzina, ka minētajās jomās ir vēl daudz darāmā, sakot ka “Eiropas darbaspēka mobilitāti, iespējams, visvairāk kavē kultūras atšķirības un psiholoģiska rakstura šķēršļi”.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

EMSK tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsiooni esimees Henri Malosse viitas liikuvusele kui nähtusele, mida tihti põhjustavad rasked olud või keerulised ajad.

Latvian

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja Anne-Marie Sigmund norādīja, ka Lisabonas stratēģijas mērķus nebūs iespējams īstenot, ja netiks vei-

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Liikuvusele Euroopa Liidu piires aitabsamuti kaasa menetletava kutsekvalifikatsiooniraamistiku peatne vastuvõtmine.Komisjon teeb 2006. aasta jooksul ettepanekuid kutsekvalifikatsiooni vastastikusetunnustamiselihtsustamiseks.

Latvian

Pïc iespïjas ÇtrÇka profesionÇlÇs kvalifikÇcijas pamatprogrammas pie¿em‰ana sekmïs mobilitÇti Eiropas Savien¥basiek‰ienï. Komisija 2006. gadÇ iesniegs priek‰likumus, lai vienkÇr‰otu kvalifikÇciju savstarpïju atz¥‰anu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

~ ELi toetus õppega seotud liikuvusele programmide ja algatuste kaudu vaadatakse läbi, seda laiendatakse ja seotakse riiklike ja piirkondlike vahenditega.

Latvian

~ ES atbalsts mācību mobilitātei, izmantojot programmas un iniciatīvas, tiks pārskatīts, paplašināts un sasaistīts ar valstu un reģionālajiem resursiem.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

EIT osaleb ka paljudes levitamis- ja teavitustegevustes, sealhulgas pakkudes toetust struktureeritud liikuvusele piirkondliku innovatsioonikava raames, mis suurendab märkimisväärselt tema töö mõju kogu Euroopas.

Latvian

EIT arī iesaistīsies vairākos izplatīšanas un iesaistošos pasākumos, tostarp atbalsta sniegšanā strukturētai mobilitātei RIS ietvaros, kas ievērojami palielina EIT darbības ietekmi visā Eiropā.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Sama vajalik on paremini hallata migratsiooni, pöörates rohkem tähelepanu piiriüleste tööjõuturgude integreerimisele ja töötajate aastal toimunud laienemist leidis komisjon, et ei ole paremale geograailisele liikuvusele, samuti sisserännanute integreerimisele.

Latvian

Lai gan HERMIN un E co Mo d mode�iem ir atš�ir�gas st r uk t Î ra s un tie pieš�ir daž�du „elast�bu” (un l�dz ar to ar� iet ekmi) daž�diem ieguld�jumu veidiem, pamatojoties uz savu litera t Î r as interpret�ciju, ir p�rsteidzoši, ka visiem trim mode� iem atbalsta perioda laik� ir tendence non�kt pie l�dz�giem rezult�tiem pied�v�juma jom�.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK