Results for kansanedustuslaitoksia translation from Finnish to Hungarian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Hungarian

Info

Finnish

cosacin esittämät näkemykset eivät sido kansallisia kansanedustuslaitoksia eivätkä määrää ennalta niiden kantaa .

Hungarian

) ( 16 . ) jegyzőkönyv a dániában történő ingatlanszerzésről ( 1992 .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

cosacin esittämät näkemykset eivät sido kansallisia kansanedustuslaitoksia eivätkä määrää ennalta niiden kantaa.

Hungarian

a cosac által megfogalmazott észrevételek a nemzeti parlamenteket semmiben sem kötelezik, és álláspontjukat nem határozzák meg.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

haluavat kuitenkin kannustaa kansallisia kansanedustuslaitoksia osallistumaan entistä enemmän euroopan unionin toimintaan ja parantaa niiden mahdollisuuksia ilmaista näkemyksensä niiden kannalta erityisen tärkeiltä vaikuttavissa asioissa,

Hungarian

azzal az Óhajjal azonban, hogy ösztönözzék a nemzeti parlamentek nagyobb mértékű részvételét az európai unió tevékenységeiben, és fokozzák lehetőségüket nézeteik kifejtésére azokban az ügyekben, amelyek különös érdeklődésükre tarthatnak számot,

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

16. eu on tietoinen siitä, että demokraattisesti valituilla kansanedustajilla on tässä yhteydessä keskeinen asema. siksi se kannustaa kansanedustuslaitoksia, parlamentteja ja paikallisia viranomaisia osallistumaan kehitysyhteistyöhön entistä enemmän.

Hungarian

16. az eu elismeri a polgárok demokratikusan megválasztott képviselőinek rendkívül fontos felügyeleti szerepét. ezért ösztönzi a nemzetgyűlések, parlamentek és helyi hatóságok növekvő szerepvállalását.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

jäsenvaltioiden olisi kehotettava kansallisia ja alueellisia kansanedustuslaitoksiaan pyytämään korkeimmilta tarkastuslaitoksilta, että nämä tarkastavat eu-rahoituksen ja varmentavat sen lausunnollaan kulloinkin kyseeseen tulevalla tasolla. näiden tarkastuskertomusten päätelmät olisi annettava myös komission ja euroopan tilintarkastustuomioistuimen käyttöön.

Hungarian

a tagállamoknak fel kell szólítaniuk nemzeti és regionális parlamentjeiket, hogy kérjék fel a sai-kat az eu-s finanszírozás – szintjükön történő – ellenőrzésére és velük kapcsolatos bizonyosság nyújtására. e jelentések következtetéseit is a bizottság és az európai számvevőszék rendelkezésére kell bocsátani.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

miten kumppanuus toimii? jäsenvaltioiden ja eu:n väliseen yhteistyöhön voisi kuulua uusia kansallisen tason aloitteita: keskustelua komission vuotuisista strategisista tavoitteista julkisuudessa ja kansanedustuslaitoksissa, ministereiden ja komissaarien henkilökohtaisia tapaamisia, joista kerrottaisiin tiedotusvälineissä, ym. erityistä painoarvoa voitaisiin antaa niille aloille, joilla eu ja jäsenvaltiot toimivat samansuuntaisesti jo nyt. yhteistyö voisi olla taloudellista, kuten komission ja saksan viranomaisten välisessä hallinnointikumppanuudessa, tai toiminnallista, jolloin yhteistyötä tehtäisiin uuden europe direct –tiedotusverkoston kaltaisten tietoverkkojen ja tiedotustoimipisteiden kanssa. tiedottamisesta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa olisi luotava uusia jäsenneltyjä yhteistyömuotoja eurooppa-viestinnän kokemusten jakamiseksi ja yhteisten aloitteiden kehittämiseksi. yhteistyön tiivistäminen on erityisen tärkeää ulkosuhteiden alalla. kun tiedotetaan eu:n roolista maailmassa, saadaan tehokkaasti euroopan omat kansalaiset mukaan ja lisätään eu:n muualta maailmasta saamaa tukea ja ymmärtämystä. alalla voitaisiin tarkastella monenlaisia uusia yhteistyötapoja, myös diplomatian resurssien lisäämistä. eu:n toimielinten toimintatavan pitäisi olla koordinoidumpi ja kansalaiskeskeisempi. erityisesti voitaisiin laajentaa komission ja euroopan parlamentin yhteistyötä ja uudistaa nykyisiä toimielinten tiedotusyhteistyöryhmän työjärjestelyjä. myös prince-tiedotusohjelmasta[8] rahoitettavia aloitteita voitaisiin tarkastella uudelleen. euroopan talous-ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea edistävät jo nyt alueellista ja paikallista keskustelua euroopan asioista. mukana on myös kansalaisyhteiskunnan edustajia. komission ja komiteoiden välillä hiljattain tehdyillä yhteistyöpöytäkirjoilla valmistellaan laajempaa yhteistä toimintaa tällä alalla. poliittiset puolueet voisivat tuoda eurooppalaisia poliittisia kysymyksiä esille jäsenilleen ja osallistua keskusteluun eri euroopan maiden välisten pohdintaryhmien kautta. puolueita olisi kannustettava ottamaan ohjelmiinsa eurooppalaisia elementtejä. kansalaisyhteiskuntaa edustavilla organisaatioilla on tärkeä rooli eurooppaa koskevassa keskustelussa, ja tätä asemaa voitaisiin edelleen vahvistaa kohdennetuilla tiedotusyhteistyöhankkeilla. -

Hungarian

hogyan fog működni a partnerség? a nemzeti és európai szintek közötti együttműködés bevezethetne új, nemzeti szintű kezdeményezéseket: a bizottság éves stratégiai prioritásairól szóló nyilvános és parlamenti eszmecsere; közvetlen kapcsolatfelvétel és eszmecsere nemzeti miniszterek és európai biztosok között, melyről a nemzeti média számolna be, stb. azon területekre lehetne fektetni a hangsúlyt, amelyeken az eu és a tagállamok tevékenysége már összehangolt. az együttműködés lehet pénzügyi jellegű – például olyan menedzselési partnerség, mint amilyet a bizottság kötött a német hatóságokkal –, illetve lehet operatív, ez esetben az európai információközvetítő központok és hálózatok – például az új europe direct hálózat – bevonásával történő együttműködés. a nyilvános tájékoztatással foglalkozó nemzeti hatóságok között új, strukturált együttműködési formákat kellene felkutatni. ezek célja az lenne, hogy lehetővé tegyék az európáról folytatott kommunikációval kapcsolatos tapasztalatok megosztását és közös kezdeményezések indítását. a szorosabb együttműködés kiemelkedően fontos a külkapcsolatok területén. az eu-nak a világban betöltött szerepéről folytatott kommunikáció hatékony módja annak, hogy a polgárokban elkötelezettséget ébresszen az európai ügy iránt, illetve a világ többi részén jobban megértsék s ezért fokozottabban támogatassák az európai uniót. az e területen folytatott szorosabb együttműködés érdekében több együttműködési formát is meg lehetne vizsgálni, például a nyilvános diplomácia kapacitásainak növelésére tenni erőfeszítéseket. az eu-intézményeknek nagyobb hangsúlyt kellene fektetniük az összehangoltságra és a polgárok felé fordulásra. elsősorban a bizottság és az európai parlament együttműködését kellene több területre kiterjeszteni, illetve a tájékoztatási intézményközi csoport keretei közt létrejött munkamegállapodásokat felülvizsgálni. ez magában foglalná a prince költségvetési keretében[8] indított jelenlegi kezdeményezések felülvizsgálatát is. az európai gazdasági és szociális bizottság és a régiók bizottsága már jelenleg is tesz lépéseket az európai ügyekkel kapcsolatos, a civil társadalom bevonásával történő regionális és helyi szintű eszmecsere ösztönzésére. a bizottság és a bizottságok közötti együttműködésről nemrégiben elfogadott jegyzőkönyvek e területen még nagyobb közös erőfeszítéseket tesznek lehetővé. a politikai pártok feladata lenne, hogy tagjaikat még jobban bevonják európa politikai ügyeibe, és nemzeteken átívelő európai szellemi munkacsoportok segítségével hozzájáruljanak a vitához. arra kellene ösztönözni őket, hogy programjaikba európai elemeket is beépítsenek. a civil társadalmi szervezetek fontos szerepet kapnak az európai vitában. szerepüket a nyilvános tájékoztatás területén célzott együttműködési projektek végrehajtásával lehetne tovább erősíteni. -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

kehitysmaita koskevat eu:n politiikat perustuvat kumppanuudelle, periaatteelle, jonka mukaan kumppanimaat itse "omistavat" kehitysyhteistyöstrategiat ja -ohjelmat, sekä niiden strategioihin ja menettelyihin mukautumiselle. eu kannustaa yhteiskuntaa edustavia valtiollisia elimiä, erityisesti kansanedustuslaitoksia ja paikallisviranomaisia, osallistumaan prosessiin nykyistä aktiivisemmin.

Hungarian

a fejlődő országokra irányuló uniós politikák a partnerség alapelvein, azon az elven, hogy a partnerországok elsajátítják a fejlesztési együttműködésre irányuló stratégiákat és programokat, továbbá a stratégiáikhoz és eljárásaikhoz való igazodáson alapulnak. az európai unió a társadalmat képviselő állami intézmények, különösen a nemzetgyűlések és a parlamentek, továbbá a helyi hatóságok nagyobb mértékű bevonását szorgalmazza.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

eu:n jäsenvaltioiden presidentit ja pääministerit hyväksyvät perussopimukset, ja kansanedustuslaitokset ratifioivat ne.

Hungarian

aszerződéseket az eu valamennyi tagállamának állam- és kormányfője elfogadja, parlamentjük pedig ratifikálja.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

jäsenvaltioiden kansallisille kansanedustuslaitoksille toimitetaan viipymättä kaikki komission tausta-asiakirjat ( vihreät ja valkoiset kirjat sekä tiedonannot ) . 2 .

Hungarian

) ( 7 . ) jegyzőkönyv az európai unióról szóló szerződéshez és az európai közösségeket létrehozó szerződésekhez ( 1992 .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

jäsenvaltioiden kansallisille kansanedustuslaitoksille toimitetaan viipymättä kaikki komission tausta-asiakirjat (vihreät ja valkoiset kirjat sekä tiedonannot).

Hungarian

minden bizottsági konzultációs dokumentumot (zöld könyveket és fehér könyveket, valamint közleményeket) haladéktalanul továbbítani kell a tagállamok nemzeti parlamentjének.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

komissio toivoo niiltä palautetta voidakseen parantaa politiikan laadintaa. eurooppa-neuvostolta saamansa hyväksymisen jälkeen komission yksiköt ovat lähettäneet syyskuusta 2006 kyseiset asiakirjat kaikille kansanedustuslaitoksille ja vastaavat kansallisten parlamenttien lausuntoihin voimassa olevan menettelyn (2) mukaisesti.

Hungarian

• az ordre des barreaux francophones et germanophone és társai (2) ügyben (június 26-i ítélet) a bíróság megállapítja, hogy a pénzmosás elleni küzdelemről szóló irányelv nem sérti a tisztességes tárgyaláshoz való azon jogokat, amelyeket az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény biztosít, kiterjesztve bizonyos meghatározott feltételek esetén az ügyvédeket terhelő azon kötelezettséget, hogy a pénzmosás leküzdéséért felelős hatóságokat tájékoztassák minden olyan tényről, amely pénzmosásra utalhat;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

korkeat sopimuspuolet , jotka palauttavat mieleen , että jäsenvaltioiden kansalliset kansanedustuslaitokset valvovat maansa hallituksen toimintaa unioniin liittyvissä kysymyksissä kunkin jäsenvaltion valtiosäännön mukaisten järjestelmien ja käytäntöjen mukaisesti , ja haluavat kuitenkin kannustaa kansallisia kansanedustuslaitoksia osallistumaan entistä enemmän euroopan unionin toimintaan ja parantaa niiden mahdollisuuksia ilmaista näkemyksensä niiden kannalta erityisen tärkeiltä vaikuttavissa asioissa , ovat sopineet seuraavista määräyksistä , jotka liitetään euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja euroopan yhteisöjen perustamissopimuksiin : i tietojen antaminen jäsenvaltioiden kansallisille kansanedustuslaitoksille

Hungarian

az európai unióról szóló szerződéshez , az európai közösséget létrehozó szerződéshez és az európai atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyvek --- --- ( 6 .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

lisäksi kukin neuvoston ministeri onvastuussa oman maansa kansanedustuslaitokselle ja sen edustamille kansalaisille.

Hungarian

sőt, a tanács minden egyesminisztere köteles elszámolni saját nemzetiparlamentjének és a parlament által képviselt állampolgároknak.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

lisäksi kukinneuvoston ministeri on vastuussa omanmaansa kansanedustuslaitokselle ja senedustamille kansalaisille.

Hungarian

a tanács minden minisztere felelősséggel tartozik saját parlamentjének és az adottország polgárainak.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

palauttavat mieleen, että jäsenvaltioiden kansalliset kansanedustuslaitokset valvovat maansa hallituksen toimintaa unioniin liittyvissä kysymyksissä kunkin jäsenvaltion valtiosäännön mukaisten järjestelmien ja käytäntöjen mukaisesti, ja

Hungarian

emlÉkeztetve arra, hogy az egyes nemzeti parlamentek által az unió tevékenységei vonatkozásában a saját kormányuk felett gyakorolt ellenőrzés az egyes tagállamok saját alkotmányos szervezetére és gyakorlatára tartozik,

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

rteuroopan valuuttajärjestelmä edustajanpaikka kansanedustuslaitoksessa

Hungarian

bt1 egészségügyi politika egészségügyi szakterület

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

tietojen antaminen jäsenvaltioiden kansallisille kansanedustuslaitoksille

Hungarian

a tagÁllamok nemzeti parlamentjÉnek tÁjÉkoztatÁsa

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

vaikka euroopan parlamentilla ei vielä ole kaikkia kansanedustuslaitokselle perinteisesti kuuluvia toimivaltuuksia, kuten valtuuksia määrätä veroista, sillä on tärkeitä lainsäädäntö-, talousarvio ja valvontatehtäviä.

Hungarian

annak ellenére, hogy még mindig nem rendelkezik a parlamentek hagyományos jogköreivel (például adók jóváhagyása), az ep fontos jogalkotási, költségvetési és ellenőrzési feladatokat lát el, amelyet a konszenzusra törekvő politikai lendület mozgat.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK