Ask Google

Results for täytäntöönpanolainsäädäntöä translation from Finnish to Slovenian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Slovenian

Info

Finnish

asiantuntijapalkkiot kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä laativille lakimiehille,

Slovenian

honorarje za svetovalne storitve pravnikov, ki pripravljajo nacionalno izvedbeno zakonodajo,

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Tämä hakemus perustuu siihen, että kansallisissa parlamenteissa tullaan vuosien 2007 ja 2008 aikana käsittelemään useita kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä koskevia ehdotuksia.

Slovenian

Podlaga za to zahtevo je več osnutkov nacionalne izvedbene zakonodaje, ki naj bi jih parlamenti držav obravnavali med letoma 2007 in 2008.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Tiettyjen, etenkin tarkastuksiin ja todistuksiin liittyvien markkinamekanismien osalta ei ole annettu lisää täytäntöönpanolainsäädäntöä. Valmisteluja on tällä alalla nopeutettava.

Slovenian

Za določene tržne mehanizme, zlasti preglede in certificiranje, še ni bila sprejeta dodatna izvedbena zakonodaja. Priprave v tem sektorju je treba okrepiti.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Lisäksi lisäpöytäkirjan tehneiden valtioiden on varmistettava, että niiden kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä on tehostettu, jotta kyseinen valtio voi täyttää lisäpöytäkirjan mukaiset lisävelvoitteet.

Slovenian

Poleg tega morajo države, ki so sklenile Dodatni protokol, poskrbeti za izboljšanje nacionalnih izvedbenih predpisov in tako omogočiti izpolnjevanje dodatnih obveznosti, izhajajočih iz Dodatnega protokola.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

g) sellaisten mahdollisuuksien etsimistä, joilla voidaan tukea eri maita niiden kansallisissa ratifiointi-ja täytäntöönpanomenettelyissä, mukaan lukien kansallisten viranomaisten perustamista ja täytäntöönpanolainsäädäntöä koskevien tietojen vaihto.

Slovenian

(g) opredelitev možnih načinov za pomoč državam v procesu nacionalne ratifikacije in izvajanja, vključno z izmenjavo informacij o ustanavljanju nacionalnih organov in izvajanju zakonodaje.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanolainsäädäntöön sisältyy sekä typen että fosfaattien käyttöä rajoittavia vaatimuksia.

Slovenian

Zakonodaja o izvajanju Direktive 91/676/EGS vključuje omejitve vnosa dušika in fosforja.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Lisäksi tietyt alat ovat tukikelpoisia lain 2601/1998 3 pykälän nojalla vain jos on annettu tarvittava täytäntöönpanolainsäädäntö.

Slovenian

Poleg tega morajo v skladu s členom 3 zakona 2601/1998 nekateri sektorji, da postanejo upravičeni do ugodnosti, sprejeti sekundarno zakonodajo.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kosovon on annettava elintarvikelaki ja sen täytäntöönpanolainsäädäntö ja perustettava virasto lain täytäntöönpanoa ja soveltamista varten.

Slovenian

Sprejeti zakon o živilih in z njim povezano izvedbeno zakonodajo ter ustanoviti ustrezno agencijo za izvajanje in uveljavljanje zakona.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kosovon on mukautettava julkisia hankintoja koskevaa säännöstöä antamalla tarvittava täytäntöönpanolainsäädäntö, jotta voidaan varmistaa EU:n säännöstön mukaisuus.

Slovenian

Prilagoditi okvir za javna naročila s sprejetjem potrebne izvedbene zakonodaje, da se zagotovi skladnost s pravnim redom Skupnosti.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kaikessa tietojenvaihtojärjestelmän puitteissa toteutettavassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY [9] kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä,

Slovenian

Vsaka obdelava osebnih podatkov v okviru mehanizma izmenjave informacij bi morala biti v skladu z nacionalnimi zakoni, s katerimi se izvaja Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov [9] –

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kieltojärjestön jäsenvaltioista ainoastaan yhdellä kolmasosalla on olemassa kattava kansallinen täytäntöönpanolainsäädäntö.

Slovenian

Le tretjina članic OPCW ima celovito nacionalno izvedbeno zakonodajo.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Irlannin antamaan direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanolainsäädäntöön sisältyy sekä typpeen että fosfaatteihin sovellettavia lannoituksen enimmäismääriä.

Slovenian

Irska zakonodaja o izvajanju Direktive 91/676/EGS vključuje največjo stopnjo vnašanja dušika in fosfata z gnojenjem.

Last Update: 2014-11-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

1.2.1 Täytäntöönpanolainsäädäntö

Slovenian

1.2.1 Izvedbena zakonodaja

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Direktiivin mukainen järjestelmä ei sellaisenaan vaikuta suoraan toimijoihin, joiden lukuun kuljetus tehdään, vaan siinä sallitaan se, että jäsenvaltioiden täytäntöönpanolainsäädäntö vaikuttaa niihin suoraan.

Slovenian

Sam sistem, ki ga določa direktiva, neposredno ne vpliva na subjekte, ki opravijo prevoz, temveč prepu�ča, da nanje neposredno vpliva izvedbena zakonodaja držav članic.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Jäsenvaltioiden on tästä syystä harkittava, että ne käyttäisivät direktiivin täytäntöönpanolainsäädäntönä erityislainsäädännön ja monialaisen lainsäädännön yhdistelmää, mikä todennäköisesti edellyttää nykyisen lainsäädännön muuttamista sekä uuden erityislainsäädännön ja monialaisen ”puitelainsäädännön” antamista.

Slovenian

Zato in z vidika izvedbene zakonodaje bodo morale države članice preučiti mešanico posebnih in horizontalnih zakonodajnih ukrepov, ki bodo verjetno vključevali spremembo veljavnih zakonov, pa tudi sprejetje nove posebne zakonodaje in horizontalnega „okvira“ izvedbene zakonodaje.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Rahanpesun vastustamisessa on edistytty, sillä uusi täytäntöönpanolainsäädäntö on annettu ja virastojen välistä ja alueellista yhteistyötä on lisätty.

Slovenian

Sprejeta je bila manjkajoča zakonodaja za spodbujanje vračanja beguncev, delovati je začel Sklad za vračanje beguncev.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tällainen tilanne on niissä tapauksissa, joissa komissio antaa täytäntöönpanolainsäädäntöä (”komiteamenettelyä” noudattaen tai sitä noudattamatta), kun on kyse komission päätöksistä, joissa se toteaa, onko suojan taso kolmannessa maassa riittävä direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti, tai kun komissio antaa tiedonannon. Kyseisissä tapauksissa virallisen lausunnon antaminen komission hyväksymisen jälkeen ei voi vaikuttaa välineen tekstiin.

Slovenian

Poleg tega je treba omeniti, da:•službe Evropske komisije ponavadi vključijo ENVP kot svetovalca pred formalnim sprejetjem predloga Komisije; pogosto to posvetovanje poteka hkrati z notranjim posvetovanjem med službami Komisije. ENVP v tej fazi poda neuradne pripombe;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Täytäntöönpanolainsäädäntö

Slovenian

Izvedbeni predpisi

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA DIREKTIIVIN SUHDE EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEEN Täytäntöönpanomenetelmä Täytäntöönpanolainsäädäntö Muut kuin lainsäädännölliset täytäntöönpanotoimet Jatkotoimet

Slovenian

SPLOŠNA VPRAŠANJA RAZMERJE MED DIREKTIVO IN POGODBO ES NAČIN IZVAJANJA Izvedbena zakonodaja Nezakonodajni izvedbeni ukrepi Nadaljnji ukrepi

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

(5) Alankomaiden antamaan direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanolainsäädäntöön sisältyy sekä typpeen että fosfaatteihin sovellettavia vaatimuksia. Fosfaatteja koskevien vaatimusten tavoitteena on fosfaattilannoituksen tasapainon saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä.

Slovenian

(5) Nizozemska zakonodaja o izvajanju Direktive 91/676/EGS vključuje standarde vnašanja tako dušika kakor tudi fosfata. Cilj standardov za vnos fosfata je do leta 2015 doseči ravnovesje pri gnojenju s fosfatom.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK