Google'a Sor

Şunu aradınız:: täytäntöönpanolainsäädäntöä (Fince - Slovence)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Slovence

Bilgi

Fince

asiantuntijapalkkiot kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä laativille lakimiehille,

Slovence

honorarje za svetovalne storitve pravnikov, ki pripravljajo nacionalno izvedbeno zakonodajo,

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Tämä hakemus perustuu siihen, että kansallisissa parlamenteissa tullaan vuosien 2007 ja 2008 aikana käsittelemään useita kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä koskevia ehdotuksia.

Slovence

Podlaga za to zahtevo je več osnutkov nacionalne izvedbene zakonodaje, ki naj bi jih parlamenti držav obravnavali med letoma 2007 in 2008.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Tiettyjen, etenkin tarkastuksiin ja todistuksiin liittyvien markkinamekanismien osalta ei ole annettu lisää täytäntöönpanolainsäädäntöä. Valmisteluja on tällä alalla nopeutettava.

Slovence

Za določene tržne mehanizme, zlasti preglede in certificiranje, še ni bila sprejeta dodatna izvedbena zakonodaja. Priprave v tem sektorju je treba okrepiti.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Lisäksi lisäpöytäkirjan tehneiden valtioiden on varmistettava, että niiden kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä on tehostettu, jotta kyseinen valtio voi täyttää lisäpöytäkirjan mukaiset lisävelvoitteet.

Slovence

Poleg tega morajo države, ki so sklenile Dodatni protokol, poskrbeti za izboljšanje nacionalnih izvedbenih predpisov in tako omogočiti izpolnjevanje dodatnih obveznosti, izhajajočih iz Dodatnega protokola.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

g) sellaisten mahdollisuuksien etsimistä, joilla voidaan tukea eri maita niiden kansallisissa ratifiointi-ja täytäntöönpanomenettelyissä, mukaan lukien kansallisten viranomaisten perustamista ja täytäntöönpanolainsäädäntöä koskevien tietojen vaihto.

Slovence

(g) opredelitev možnih načinov za pomoč državam v procesu nacionalne ratifikacije in izvajanja, vključno z izmenjavo informacij o ustanavljanju nacionalnih organov in izvajanju zakonodaje.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanolainsäädäntöön sisältyy sekä typen että fosfaattien käyttöä rajoittavia vaatimuksia.

Slovence

Zakonodaja o izvajanju Direktive 91/676/EGS vključuje omejitve vnosa dušika in fosforja.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Lisäksi tietyt alat ovat tukikelpoisia lain 2601/1998 3 pykälän nojalla vain jos on annettu tarvittava täytäntöönpanolainsäädäntö.

Slovence

Poleg tega morajo v skladu s členom 3 zakona 2601/1998 nekateri sektorji, da postanejo upravičeni do ugodnosti, sprejeti sekundarno zakonodajo.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Kosovon on annettava elintarvikelaki ja sen täytäntöönpanolainsäädäntö ja perustettava virasto lain täytäntöönpanoa ja soveltamista varten.

Slovence

Sprejeti zakon o živilih in z njim povezano izvedbeno zakonodajo ter ustanoviti ustrezno agencijo za izvajanje in uveljavljanje zakona.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Kosovon on mukautettava julkisia hankintoja koskevaa säännöstöä antamalla tarvittava täytäntöönpanolainsäädäntö, jotta voidaan varmistaa EU:n säännöstön mukaisuus.

Slovence

Prilagoditi okvir za javna naročila s sprejetjem potrebne izvedbene zakonodaje, da se zagotovi skladnost s pravnim redom Skupnosti.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Kaikessa tietojenvaihtojärjestelmän puitteissa toteutettavassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY [9] kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä,

Slovence

Vsaka obdelava osebnih podatkov v okviru mehanizma izmenjave informacij bi morala biti v skladu z nacionalnimi zakoni, s katerimi se izvaja Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov [9] –

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Kieltojärjestön jäsenvaltioista ainoastaan yhdellä kolmasosalla on olemassa kattava kansallinen täytäntöönpanolainsäädäntö.

Slovence

Le tretjina članic OPCW ima celovito nacionalno izvedbeno zakonodajo.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Irlannin antamaan direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanolainsäädäntöön sisältyy sekä typpeen että fosfaatteihin sovellettavia lannoituksen enimmäismääriä.

Slovence

Irska zakonodaja o izvajanju Direktive 91/676/EGS vključuje največjo stopnjo vnašanja dušika in fosfata z gnojenjem.

Son Güncelleme: 2014-11-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

1.2.1 Täytäntöönpanolainsäädäntö

Slovence

1.2.1 Izvedbena zakonodaja

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Direktiivin mukainen järjestelmä ei sellaisenaan vaikuta suoraan toimijoihin, joiden lukuun kuljetus tehdään, vaan siinä sallitaan se, että jäsenvaltioiden täytäntöönpanolainsäädäntö vaikuttaa niihin suoraan.

Slovence

Sam sistem, ki ga določa direktiva, neposredno ne vpliva na subjekte, ki opravijo prevoz, temveč prepu�ča, da nanje neposredno vpliva izvedbena zakonodaja držav članic.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Jäsenvaltioiden on tästä syystä harkittava, että ne käyttäisivät direktiivin täytäntöönpanolainsäädäntönä erityislainsäädännön ja monialaisen lainsäädännön yhdistelmää, mikä todennäköisesti edellyttää nykyisen lainsäädännön muuttamista sekä uuden erityislainsäädännön ja monialaisen ”puitelainsäädännön” antamista.

Slovence

Zato in z vidika izvedbene zakonodaje bodo morale države članice preučiti mešanico posebnih in horizontalnih zakonodajnih ukrepov, ki bodo verjetno vključevali spremembo veljavnih zakonov, pa tudi sprejetje nove posebne zakonodaje in horizontalnega „okvira“ izvedbene zakonodaje.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Rahanpesun vastustamisessa on edistytty, sillä uusi täytäntöönpanolainsäädäntö on annettu ja virastojen välistä ja alueellista yhteistyötä on lisätty.

Slovence

Sprejeta je bila manjkajoča zakonodaja za spodbujanje vračanja beguncev, delovati je začel Sklad za vračanje beguncev.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Tällainen tilanne on niissä tapauksissa, joissa komissio antaa täytäntöönpanolainsäädäntöä (”komiteamenettelyä” noudattaen tai sitä noudattamatta), kun on kyse komission päätöksistä, joissa se toteaa, onko suojan taso kolmannessa maassa riittävä direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti, tai kun komissio antaa tiedonannon. Kyseisissä tapauksissa virallisen lausunnon antaminen komission hyväksymisen jälkeen ei voi vaikuttaa välineen tekstiin.

Slovence

Poleg tega je treba omeniti, da:•službe Evropske komisije ponavadi vključijo ENVP kot svetovalca pred formalnim sprejetjem predloga Komisije; pogosto to posvetovanje poteka hkrati z notranjim posvetovanjem med službami Komisije. ENVP v tej fazi poda neuradne pripombe;

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Täytäntöönpanolainsäädäntö

Slovence

Izvedbeni predpisi

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA DIREKTIIVIN SUHDE EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEEN Täytäntöönpanomenetelmä Täytäntöönpanolainsäädäntö Muut kuin lainsäädännölliset täytäntöönpanotoimet Jatkotoimet

Slovence

SPLOŠNA VPRAŠANJA RAZMERJE MED DIREKTIVO IN POGODBO ES NAČIN IZVAJANJA Izvedbena zakonodaja Nezakonodajni izvedbeni ukrepi Nadaljnji ukrepi

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(5) Alankomaiden antamaan direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanolainsäädäntöön sisältyy sekä typpeen että fosfaatteihin sovellettavia vaatimuksia. Fosfaatteja koskevien vaatimusten tavoitteena on fosfaattilannoituksen tasapainon saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä.

Slovence

(5) Nizozemska zakonodaja o izvajanju Direktive 91/676/EGS vključuje standarde vnašanja tako dušika kakor tudi fosfata. Cilj standardov za vnos fosfata je do leta 2015 doseči ravnovesje pri gnojenju s fosfatom.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam