Ask Google

Results for suspenduojamos translation from Lithuanian to Latvian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Lithuanian

Latvian

Info

Lithuanian

Todėl šie serumai yra specifiški C antigenui tik tuo atveju, jei tiriamos ląstelės suspenduojamos tirpale, kurio 1 litre yra 9 gramai natrio chlorido.

Latvian

Tādēļ šie serumi ir specifiski tikai C antigēnam, ja pārbaudāmās šūnas ir suspendētas šķīdumā, kas satur 9 gramus nātrija hlorīda uz litru.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Kiekvienąkart, kai pasikeičia narystė Organizacijoje arba kai pagal bet kurią šio Susitarimo nuostatą suspenduojamos arba atstatomos kurios nors narės balsavimo teisės, Taryba, remdamasi šio straipsnio nuostatomis, atitinkamai narių kategorijai ar kategorijoms perskirsto balsus.

Latvian

Ja Organizācijas dalībnieki mainās vai ja kāds dalībnieks ir apturējis vai atjaunojis savas balsstiesības saskaņā ar kādu no šā nolīguma noteikumiem, Padome atkārtoti sadala balsis attiecīgajā dalībnieku kategorijā vai kategorijās saskaņā ar šā panta noteikumiem.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

2012 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1213/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, suspenduojamas muitų tarifų lengvatų taikymas tam tikrų BLS skyrių atžvilgiu tam tikroms BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims (OL L 348, 2012 12 18, p. 11).

Latvian

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1213/2012 (2012. gada 17. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu aptur dažu VPS saņēmējvalstu tarifa preferences attiecībā uz dažām VPS sadaļām (OV L 348, 18.12.2012., 11. lpp.).

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Likutis ištirpinamas arba suspenduojamas, įpilama 100 mikrolitrų termostabilios alfa-amilazės (4.4) ir kaitinama 100 °C temperatūroje 1 val., pvz., vandens vonioje (5.12).

Latvian

Pēc izšķīdināšanas vai suspendēšanas pievieno 100 mikrolitrus termostabilas alfa amilāzes (4.4. punkts) un 1 stundu silda 100 °C temperatūrā, piemēram, ūdens vannā (5.12. punkts).

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Galvijų ūkio, kuriame nėra užfiksuotas BHV1, statusas suspenduojamas, jeigu tyrimų, aprašytų straipsnio dalyse nuo 2.2.1 iki 2.2.3, metu gauti teigiami gyvulių reakcijos rezultatai į antikūnių nustatymo testą, nurodytą 2 straipsnio 1 dalies c punkte.

Latvian

No BHV1 brīvas liellopu turēšanas novietnes statuss tiek apturēts, ja 2.2.1. līdz 2.2.3. punktā minēto izmeklēšanu laikā kāds dzīvnieks ir uzrādījis pozitīvu rezultātu pārbaudē uz 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām antivielām.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Pagal šį priedą paskirtos atitikties įvertinimo institucijos skiriamos, jų veikla suspenduojama ar jos panaikinamos pagal Bendrąjį abipusio pripažinimo susitarimą įsteigto Jungtinio komiteto nustatyta tvarka.

Latvian

Atbilstības novērtēšanas institūcijas, uz kurām attiecas šis nolīgums, ieceļ, to iecelšanu pārtrauc vai atsauc saskaņā ar procedūrām, ko nosaka apvienotā komiteja, kura izveidota atbilstoši Pamatnolīgumam par savstarpējo atzīšanu.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Kai paskyrimas suspenduojamas ar pratęsiamas po suspendavimo, atitinkamos Šalies skiriančioji institucija nedelsdama informuoja kitą Šalį ir Jungtinį komitetą.

Latvian

Ja iecelšanu pārtrauc vai ja šādu pārtraukumu atceļ, attiecīgās Puses iecēlējinstitūcija tūlīt informē otru Pusi un apvienoto komiteju.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

jei Jordanijos kainų lygis kuriai nors produkto rūšiai yra žemesnis nei 85 % Bendrijos kainų lygio, muito tarifo lengvatos taikymas suspenduojamas.

Latvian

ja Jordānijas cenu līmenis kādam preču veidam ir mazāks nekā 85 % no Kopienas cenu līmeņa, tarifa preferences piemērošanu pārtrauc.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Paviršinį sluoksnį laikykite +4 °C temperatūroje ir likusias ląstelių granules vėl suspenduokite nuo 10 iki 20 ml lizės buferiniame tirpale.

Latvian

Centrifugātu uzglabā +4 °C temperatūrā, un atlikušo šūnu granulātu atkārtoti suspendē 10–20 ml līzes buferšķīdumā.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Pašalinkite paviršinį sluoksnį ir ląsteles vėl suspenduokite maždaug 30 ml PBS, kuriame yra 1 % Sarkosyl ir 2 ml fenilmetilsulfonilo fluorido (lizės buferinio tirpalo).

Latvian

Nolej centrifugātu un atkārtoti suspendē šūnas apmēram 30 ml PBS, kas satur 1 % Sarkosyl un 2 ml fenilmetilsulfonilfluorīda (līzes buferšķīdums).

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Mėginiai homogenizuojami ir suspenduojami vandenyje.

Latvian

Paraugus homogenizē un suspendē ūdenī.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

* Muito taikymas autonomiškai suspenduojamas neribotam laikui.“

Latvian

* Muitas nodoklis ir autonomi atcelts uz nenoteiktu laiku.”

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

kadangi Reglamente (EB) Nr. 482/96 taip pat yra nuostata, nustatanti privalomus maršrutus pagal Bendrijos tranzito procedūrą, pirmiausia prekių, kurioms suspenduojama bendroji garantija, atžvilgiu; kadangi taip pat turėtų būti nustatytos identiškos kontrolės priemonės tokioms pačioms prekėms pagal TIR procedūrą;

Latvian

tā kā Regula (EK) Nr. 482/96 noteica normas, kas Kopienas tranzīta procedūras piemērošanas gadījumā ļāva noteikt obligātus maršrutus, īpaši attiecībā uz tādu preču pārvietošanu, par kurām ir atcelts vispārējais galvojums; tā kā identiski kontroles pasākumi tādām pašām precēm jānosaka TIR procedūras piemērošanas gadījumā;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Kai šie dokumentai gaunami po spalio 15 d., avansų mokėjimas už rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1750/1999 padarytas išlaidas suspenduojamas iki avanso už kitų metų vasario mėn. mokėjimo pradžios.

Latvian

Ja šie dokumenti saņemti pēc 15. oktobra, avansa izmaksu par izdevumiem augustā, septembrī un oktobrī, kas radušies saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1750/1999, aptur līdz avansa izmaksai saistībā ar izdevumiem nākamā gada februārī.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Kai šie dokumentai pateikiami po spalio 15 d., avansų mokėjimas už išlaidas, padarytas rugsėjo mėnesį remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1750/1999, suspenduojamas iki avanso už spalio mėn. mokėjimo pradžios."

Latvian

Ja šie dokumenti saņemti pēc 15. oktobra, avansa izmaksu par izdevumiem septembrī, kas radušies saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1750/1999, drīkst apturēt līdz avansa izmaksai saistībā ar izdevumiem oktobra mēnesī.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Lithuanian

b) jei Bendrija nusprendė, kad sprendimai dėl leidimų investicinėms įmonėms, kurios yra tiesiogiai ar netiesiogiai pavaldžios patronuojančioms įmonėms, kurių veiklą reguliuoja trečiosios šalies įstatymai, ribojami arba suspenduojami, bet koks ELPA valstybės kompetetingos institucijos išduotas leidimas tokioms investicinėms įmonėms patenka tik į tos valstybės jurisdikciją, išskyrus tuos atvejus, kai Susitariančioji Šalis nusprendžia tai taikyti savo jurisdikcijoje;

Latvian

b) ja Kopiena ir nolēmusi, ka lēmumi par atļaujām tādām ieguldījumu sabiedrībām, kas ir tieši vai netieši tāda mātesuzņēmuma meitasuzņēmumi, uz kuru attiecas trešās valsts tiesību akti, ir ierobežoti vai atcelti, jebkura EBTA valsts sniegta atļauja šādai ieguldījumu sabiedrībai ir derīga tikai tās jurisdikcijā, ja vien cita līgumslēdzēja puse savā jurisdikcijā nelemj citādi;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Jeigu pasibaigus registracijos laikotarpiui perdavimo procedūra nėra pradėta, domeno vardas suspenduojamas 40 kalendorinių dienų ir paskelbiamas registro tinklalapyje.

Latvian

Ja, reģistrācijas posmam beidzoties, domēna vārda nodošana nav uzsākta, domēna vārdu uz četrdesmit kalendārajām dienām aptur un publicē reģistra tīmekļa vietnē.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Jei pasibaigus registracijos laikotarpiui perdavimo procedūra nėra pradėta, domeno vardas suspenduojamas keturiasdešimčiai kalendorinių dienų ir paskelbiamas registro tinklalapyje.

Latvian

Ja, reģistrācijas posmam beidzoties, domēna vārda nodošana nav uzsākta, domēna vārdu uz 40 kalendārajām dienām aptur un publicē reģistra tīmekļa vietnē.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Galvijų ūkio, kuriame nėra užfiksuotas BHV1, statusas suspenduojamas, jeigu 2.2.1–2.2.3 punktuose minimų tyrimų metu bent vieno gyvulio BHV1 antikūnų nustatymo testo rezultatai yra teigiami.

Latvian

neskartas liellopu saimniecības statusu aptur, ja 2.2.1. līdz 2.2.3. punktā minēto pārbaužu laikā kāda dzīvnieka testa rezultāti attiecībā uz antivielām pret BHV1 ir bijuši pozitīvi.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Suspenduokite jonitą (apie 100 g) 200 ml 30 % acto rūgšties (3.1.1.1) tirpalo.

Latvian

Sagatavot jonu apmaiņas sveķu suspensiju (apmēram 100 g) 200 ml 30 % etiķskābes (3.1.1.1).

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK