Ask Google

Results for qeghdin nghidu translation from Maltese to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

Qeghdin isiru t-tibdiliet li ġejjin fit-terminoloġija fl-:

English

The following terminological changes are made in:

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Il-partijiet standard u obligatorji tad-dokument armonizzat qeghdin stipulati fl-Anness B.

English

The obligatory standard elements of the harmonised form are given in Annex B.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Id-Deciżjonijiet BCE/ 2001/7 u BCE/ 2001/14 qeghdin bilpreżenti jigu rrevokati.

English

Decisions ECB/ 2001/7 and ECB/ 2001/14 are hereby repealed.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Ir-rapporti u l-kontrolli li jridu jsiru qeghdin specifikati hawn taht.( ii)( iii)

English

( iii) The reports and the checks to be performed are specified below.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Pazjenti li jbatu minn epatite B jew C u li jkunu qeghdin jieħdu terapija antiretrovirali kombinata għandhom riskju akbar ta’ reazzjonijiet epatiċi avversi li huma severi u potenzjalment fatali.

English

Patients with chronic hepatitis B or C and treated with combination antiretroviral therapy are at an increased risk for severe and potentially fatal hepatic adverse reactions.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Il-Belmju, Franza u l-Mermanja rremistraw 96.5%, u qeghdin aktarminn 53 direttiva tard.

English

Belgium, Franceand Germany register 96.5 %, with over 53 directives delayed.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Pazjenti li jbatu minn epatite B jew C u li jkunu qeghdin jieħdu terapija antiretrovirali kombinata għandhom riskju akbar ta ’ konsegwenzi epatiċi avversi li huma severi u potenzjalment fatali.

English

Patients with chronic hepatitis B or C and treated with combination antiretroviral therapy are at an increased risk for severe and potentially fatal hepatic adverse events.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Għandu jkun hemm qbil aktar malajr dwar l-istandards sabiex jinżamm il-pass mat-teknoloġiji ġodda li qeghdin jiżviluppaw aktar malajr.

English

Standards should be agreed more quickly to keep pace with rapidly developing new technologies.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Titjiriet li jkunu qeghdin jiġu pprovduti b'servizz ATC huma ttrasferiti minn unità ATC waħda lejn dik li tkun tmiss b'tali manjera li hija ddisinjata biex tassigura sigurtà sħiħa.

English

Flights which are being provided with an ATC service are transferred from one ATC unit to the next in a manner designed to ensure complete safety.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

L-għan ta' din il-fażi hu li tgħaqqad flimkiem is-sitema settorjali kollha fl-eżistenza, li qeghdin jissorveljaw it-traffiku u l-attivitajiet f'żoni tal-baħar taħt il-ġuriżdizzjoni ta' l-Istati Membri u fl-ibħra ta' madwarhom, f'netwerk akbar, u b'dan il-mod tħalli l-awtoritajiet għal-kontroll jieħdu vantaġġ mill-użu integrali ta' dawn is-sistemi differenti.

English

The objective of this phase is to integrate all existing sectoral systems which are reporting and monitoring traffic and activities in sea areas under the jurisdiction of the Member States and in adjacent high seas into a broader network, thus allowing border control authorities to take advantage of the integrated use of these various systems.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Wara kollox, hawnhekk qeghdin nittrattaw ma’ l-uzu ta’ prodotti li huma meqjusin sikuri: l-impozizzjoni ta’ l-obbligu li ninfurmaw lill-girien jaghti x’jifhem il-kuntrarju.

English

We are, after all, dealing here with the use of products which are deemed to be safe and imposing an obligation to inform neighbours could convey the opposite assumption."

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Maltese

Madankollu, biex tinghata l-ghajnuna fil-qasam tal-kontroll tat-taxxa u biex jigu ssimplifikati r-rekwiżiti tan-negozju, qeghdin jigu proposti tliet tibdiliet prinċipali.

English

Nevertheless, to help with control of the tax and to simplify business requirements, three main changes are proposed.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Is-Segretarju u l-personál tieghu/tagha ghandhom jagixxu fuq l-istruzzjonijiet tal-Kumitat meta jkunu qeghdin iwettqu r-responsabbiltà taghhom lejn il-Kumitat.

English

The Secretary and his/her staff shall act on the instructions of the Committee when carrying out their responsibilities to the Committee.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Fin-nuqqas ta' xi kummenti li qeghdin taħt dawn l-intestaturi, is-sejbiet proviżorji kif deskritti fil-premessi 47 sa 51 tar-Regolament proviżorju huma konfermati.

English

In the absence of any comments under these headings, the provisional findings as described in recitals 47 to 51 of the provisional Regulation are confirmed.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Billi t-tneħħija ta' dawk il-kategoriji mill-Anness I li jinsab mad-Direttiva 89/398/KEE tkun konformi ma' l-isforzi li qeghdin isiru biex tiġi evitata leġislazzjoni dettaljata mhux meħtieġa;

English

Whereas the deletion of those categories from Annex I to Directive 89/398/EEC would be in line with the efforts being made to avoid unnecessarily detailed legislation;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

JGHARRFU WKOLL li l-Kanada u l-Istati Uniti ta' l-Amerika qeghdin jinnegozjaw bilaterjalment tnaqqis fl-emissjonijiet ta' ossidi tan-nitroġenu u taħlit organiku volatili sabiex jindirizzaw l-effett transkonfinanti tal-ożonu,

English

RECOGNISING ALSO that Canada and the United States of America are bilaterally negotiating reductions of emissions of nitrogen oxides and volatile organic compounds to address the transboundary ozone effect,

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Barra minn hekk. 1-Uiijoni Ewropea hija wahda miż-żoni ekonomiċi dinjija ippożizzjonati 1­aħjar biex tghin ekonomiji li qeghdin jiżviluppaw inaqqsu wkoll 1intensità ta' 1enerġija taghhom stess u jagħmlu 1iżvilupp ekonomiku taghhom iktar sostenibbli (33), pemiezz ta' 1esportazzjonijiet taghha ta' teknoloġija mill-aqwa.

English

THE BENEFITS OF INCREASED ENERGY EFFICIENCYFOR THE EUROPEAN ECONOMY

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Dawn l-istudji jindikaw li madvvar nofs minn dawn jista' jirriżulta mill-applikazzjoni shiha ta' miżiiri cżistenti, b'mod speċjali direttivi talKomunità li diġà qeghdin fis-sehh jew li tressqu ghaddiskussjoni.

English

• the tax treatment of inputs for heat production,inparticular for large housing developments;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

L-ewwel parti tażżieda fil-kooperazzjoni internazzjonali dwar din il-kwistjoni se tikkonsisti f hidma mas-shab industrijali ta' 1-UE, b'mod partikulari mal-pajjiżi ta' 1OECD fi ħdan 1-Aġenzija Internazzjonali ta' 1Enerġija (IEA), sabiex jiġu stabbiliti pjanijiet ta' effiċjenza flużu ta' 1enerġija. minhabba li pajjiżi li qeghdin jiżviluppaw issajistgħujissieħbu mal­Ftehim ta' Implimentazzjoni ta' I­ΓΕΑ, huma jistghu jiġu mħeġġa biex jipparteċipaw f dawn il-fora.

English

The key to promoting energy efficiency is to give Member States,regions,citizens,and industry theincentives and tools necessary to go forward to thenecessary action and investments to achieve energysavings with a positive cost-benefit ratio.This can bedone without any lowering of comfort levels or of thestandard of living.It simply means to avoid wastingenergy when simple steps can be taken to reduceconsumption.According to studies carried out by the Commission (29),the following table gives a generalindication of the potential costeffective savings in thedifferent sectors that could be harnessed.Whilst onlyindicative,they represent a picture of the opportunitiesthat this Green Paper seeks to exploit.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Madanakollu, l-effetti tat-tnaqqis ekonomiku qeghdin issa jinhassu fl-impjiegi.Iv-vona tal-Euro rremistrat telf ta’ madwar 200 000 impjieg (f’termini netti) fl2003, lewwel tnaqqis mill-1994.

English

However, the effects of the economic downturn are now being felt on employment. Theeuro area recorded a loss of some 200 000 jobs (in net terms) in 2003, the first declinesince 1994.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK