Ask Google

Results for dostrzegła translation from Polish to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

Danish

Info

Polish

Ale nadal nikogo nie dostrzegła.

Danish

Men hun kan stadig ikke få øje på nogen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Lila dostrzegła na brzegu dziwne ślady.

Danish

Lilli har netop fundet nogle underlige fodspor på brinken.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Podeszła bliżej, ale niczego nie dostrzegła. Hmm...

Danish

Men når hun nærmer sig, kan hun ikke få øje på nogen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Nie napotkano żadnych szczególnych problemów, a miejscowa ludność szybko dostrzegła wartość projektu.

Danish

Der opstod ingen særlige problemer, og lokalbefolkningen så hurtigt værdien af projektet.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Załóżmy, że Komisja dostrzegła potrzebęwprowadzenia uregulowań unijnych w celuograniczenia zanieczyszczenia rzek w Europie.

Danish

Udkastet vil også blive diskuteret med andre generaldirektorater i Kommissionen og kontrolleret af Den Juridiske Tjeneste og Generalsekretariatet.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Komisja dostrzegła jednak korzyści, jakie projekt niesie dla środowiska, bezpieczeństwa i przemysłu.

Danish

Kommissionen erkendte imidlertid projektets fordele for miljøet, sikkerheden og industrien.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Właśnie ten entuzjazm dostrzegła w swoich pracownikach w trakcie i po projekcie TILLT firma PAROC, produkująca izolację z wełny mineralnej.

Danish

Enthusiasmen er noget PAROC, en virksomhed der producerer mineraluldsisolering, også så hos deres ansatte under, og efter, TILLT’s engagement.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Komisja dostrzegła występowanie pewnych niesprawności rynku, lecz ustaliła, że pomoc ani nie była najodpowiedniejszym instrumentem, ani nie była konieczna do rozwiązania tych problemów.

Danish

Kommissionen erkendte, at der var visse brister på markedet, men fastslog, at støtten hverken var det rette instrument eller nødvendig for at løse disse problemer.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Wtrakciekontroli dotyczących TOR Komisja dostrzegła również niedociągnięcia pod względem jakości i czę-stotliwościkontroliex post przeprowadzanych przez niektóre państwaczłonkowskie oraz zwróciła się do nich o podjęcie środków zaradczych.

Danish

I forbindelse medsineinspektioner vedrørende traditionelle egneindtægter observerede Kommissionen ogsåsvaghederi hyppig-hedenogkvalitetenafefterfølgende revisioneri nogle af medlemsstaterne og henstilledetil disse medlemsstater, at de iværksætter afhjælpende foranstaltninger.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

KE dostrzegła starania HK SAR mające na celu ochronę praw własności intelektualnej, chociaż Hongkong w dalszym ciągu pozostawał trzecim co do wielkości miejscem pochodzenia podrabianych towarów wwożonych do UE i nadal konieczne są dalsze działania.

Danish

EU har også med tilfredshed noteret sig HKSAR's bestræbelser for at beskytte den intellektuelle ejendomsret, selv om Hongkong stadig er det tredjestørste oprindelsesland for varemærkeforfalskede varer, der indføres i EU; der må derfor fortsat arbejdes på at udbedre denne situation.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Z biegiem lat wzrosła liczba państw, w przypadku których Wspólnota dostrzegła potrzebę udzielenia takiego wsparcia, ponieważ coraz większa liczba państw sąsiadujących z UE stanęła w obliczu problemów z bilansem płatniczym i zdecydowała się przeprowadzić rygorystyczne reformy gospodarcze.

Danish

I årenes løb er det antal lande, som det ville være hensigtsmæssigt for EU at yde en sådan støtte, vokset, da et stigende antal lande med grænser til EU stod over for betalingsbalancevanskeligheder og forpligtede sig til at gennemføre byrdefulde økonomiske reformprogrammer.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

we właściwym czasie Rada Naukowa NAFO dostrzegła zasadnicze znaczenie danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej dla wykonywania jej zadań w zakresie oceny stanu zasobów rybnych na Atlantyku Północno-Zachodnim;

Danish

NAFO's Videnskabelige Raad har vurderet, at ajourfoerte statistikker over fangster og fiskeriaktiviteter er af stor betydning for dets udfoerelse af sin virksomhed i forbindelse med opgoerelse af fiskebestanden i det nordvestlige Atlanterhav;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

W uwagach odnośnie do decyzji o wszczęciu procedury Niemcy argumentowały z pozycji, że przeniesienia funduszu celowego do banku BayernLB, w przeciwieństwie do sprawy WestLB, nie można porównać z wniesieniem kapitału zakładowego, lecz z cichymi udziałami w rozumieniu § 10 ust. 4 KWG (prawo bankowe), czego nie dostrzegła Komisja.

Danish

Tyskland indtog i sine bemærkninger til beslutningen om at indlede proceduren det standpunkt, at overdragelsen af den særlige formue til BayernLB — modsat i WestLB's tilfælde — ikke kunne sammenlignes med en tilførsel af aktiekapital (Stammkapitalzufuhr), men med et passivt kapitalindskud (stille Einlagen) i henhold til KWG's § 10, stk. 4, hvad Kommissionen efter Tysklands opfattelse ikke havde været opmærksom på.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

(46) W uwagach odnośnie do decyzji o wszczęciu procedury Niemcy argumentowały z pozycji, że przeniesienia funduszu celowego do banku BayernLB, w przeciwieństwie do sprawy WestLB, nie można porównać z wniesieniem kapitału zakładowego, lecz z cichymi udziałami w rozumieniu § 10 ust. 4 KWG (prawo bankowe), czego nie dostrzegła Komisja.

Danish

(46) Tyskland indtog i sine bemærkninger til beslutningen om at indlede proceduren det standpunkt, at overdragelsen af den særlige formue til BayernLB — modsat i WestLB's tilfælde — ikke kunne sammenlignes med en tilførsel af aktiekapital (Stammkapitalzufuhr), men med et passivt kapitalindskud (stille Einlagen) i henhold til KWG's § 10, stk. 4, hvad Kommissionen efter Tysklands opfattelse ikke havde været opmærksom på.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Rozpatrując klauzule lokalizacji zawarte w art. 5 rozporządzenia, Komisja dostrzegła większe możliwości dla indywidualnej, dokonywanej zależnie od konkretnego przypadku oceny tego, czy klauzula spełnia wszystkie wymagane warunki do uzasadnienia odstępstwa na podstawie art. 81 ust. 3.

Danish

Ved behandlingen af placeringsklausuler efter forordningens artikel 5 erkendte Kommissionen, at der var større muligheder for at vurdere fra sag til sag, om en klausul opfylder alle de nødvendige betingelser for fritagelse efter artikel 81, stk. 3.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Komisja dostrzegła potrzebę przeprowadzania oceny ex post prawodawstwa wˆkomuni-kacie wˆsprawie „Odpowiedź na strategiczne potrzeby: bardziejintensywne wykorzystanie ocen” (SEC(2007) 213zˆ21.2.2007).

Danish

Kommissionenidentificeredebehovet for efterfølgende evalueringer aflovgiv-ningi meddelelsen medtitlen»Respon-dingto Strategic Needs: Reinforcingthe useofevaluation«(SEK(2007)0213af 21.2.2007). Siden januar 2009 har Kommissionens konsekvensanalysesystem og evalueringssystemværetsamleti gene-ralsekretariatetsdirektoratforbedre reguleringforatsikre,at destrategiske ogoperationellesynergiermellemde tosystemerudnyttesfuldtud.Kommis-sionensformand,José Manuel Barroso, meddeltei de politiskeretningslinjerfor den nye Kommission i september 2009, athanhavdetilhensigtatintensivere indsatsen omkring efterfølgende evaluering.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Przypominam sobie trzy późniejsze momenty, które − jak sądzę − pokazują, że reszta świata dostrzegła poczynione postępy i zaczęła zdawać sobie sprawę z tego, że „Europa” przestała być zbiorowiskiem krajów, a stała się więcej niż organiczną całością, którą należało traktować poważnie.

Danish

Dette var altsammen ukendt land for alle de involverede parter, parlamentsmedlemmer såvel som tjenestemænd, og den omstændighed, at Parlamentet formåede at indrette sig efter disse nye organisatoriske forhold uden alt for mange vanskeligheder, anser jeg for en virkelig succes.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

22. Rozpatrując klauzule lokalizacji zawarte w art. 5 rozporządzenia, Komisja dostrzegła większe możliwości dla indywidualnej, dokonywanej zależnie od konkretnego przypadku oceny tego, czy klauzula spełnia wszystkie wymagane warunki do uzasadnienia odstępstwa na podstawie art. 81 ust. 3. Najbardziej prawdopodobne potencjalne pozytywne skutki klauzul lokalizacji w systemach dystrybucji selektywnej polegają na tym, że mogą one zapobiegać „pasożytowaniu” na inwestycjach i promocyjnych działaniach dealerów o ustalonej pozycji.

Danish

22. Ved behandlingen af placeringsklausuler efter forordningens artikel 5 erkendte Kommissionen, at der var større muligheder for at vurdere fra sag til sag, om en klausul opfylder alle de nødvendige betingelser for fritagelse efter artikel 81, stk. 3. De mest sandsynlige positive virkninger, placeringsklausuler kan få i forbindelse med selektive distributionssystemer, består i, at de kan forhindre, at de etablerede forhandleres investeringer og salgsfremmende foranstaltninger udnyttes gratis af andre forhandlere.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

406. W decyzji Komisja uznała, że przejście na system cyfrowy mogło zostać opóźnione, gdyby zostało całkowicie pozostawione siłom rynkowym i że interwencja publiczna mogła mieć dobroczynne skutki. Obowiązkiem państw członkowskich jest wykazanie, że pomoc stanowi najwłaściwszy instrument, ogranicza się do niezbędnego minimum i nadmiernie nie zakłóca konkurencji. W przypadku pomocy Berlina-Brandenburgii żaden z tych warunków nie był spełniony. Komisja dostrzegła występowanie pewnych niesprawności rynku, lecz ustaliła, że pomoc ani nie była najodpowiedniejszym instrumentem, ani nie była konieczna do rozwiązania tych problemów. Odwołania od decyzji wniosły Niemcy, FAB Fernsehen aus Berlin oraz Medienanstalt Berlin-Brandenburgia.

Danish

406. I beslutningen erkendte Kommissionen, at den digitale overgang muligvis ville blive forsinket, hvis den udelukkende blev overladt til markedskræfterne, og at den offentlige intervention kunne være gavnlig. Det er op til medlemsstaterne at bevise, at støtte er det mest hensigtsmæssige instrument, at den er begrænset til det nødvendige minimum og ikke fordrejer konkurrencen. I tilfældet med Berlin-Brandenburg var ingen af disse betingelser opfyldt. Kommissionen erkendte, at der var visse brister på markedet, men fastslog, at støtten hverken var det rette instrument eller nødvendig for at løse disse problemer. Beslutningen blev appelleret af Tyskland, FAB Fernsehen fra Berlin og Medienanstalt Berlin-Brandenburg.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

509. Wsparcie dla omawianego rurociągu dla dostaw propylenu mieści się w definicji pomocy państwa i nie powinno być uważane za wsparcie dla infrastruktury ogólnej. Komisja dostrzegła jednak korzyści, jakie projekt niesie dla środowiska, bezpieczeństwa i przemysłu. Po zweryfikowaniu, czy pomoc jest proporcjonalna i ograniczona do niezbędnego minimum oraz czy uniknięto nadmiernego zakłócenia konkurencji, Komisja uznała, że pomoc jest zgodna ze wspólnym rynkiem. Ponieważ nie miały tu zastosowania ani wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska, ani wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej Komisja oparła swoją decyzję bezpośrednio na art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu.

Danish

509. Støtten til denne propylenrørledning falder ind under definitionen på statsstøtte og skal ikke betragtes som støtte til generel infrastruktur. Kommissionen erkendte imidlertid projektets fordele for miljøet, sikkerheden og industrien. Efter at have undersøgt, hvorvidt støtten var proportionel og begrænset til det nødvendige minimum, og at der ikke var tale om konkurrencefordrejning, fandt den, at støtten var forenelig med fællesmarkedet. Da hverken retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse eller retningslinjerne for statsstøtte med regional sigte fandt anvendelse, baserede Kommissionen sin beslutning direkte på EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK