Ask Google

Results for llanfair ym muallt translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Llanfair-ym-Muallt

English

Builth

Last Update: 2012-01-17
Usage Frequency: 1

Reference: Wikipedia

Welsh

Ysbyty Llanfair ym Muallt

English

Builth Wells Hospital

Last Update: 2009-07-13
Usage Frequency: 1

Reference: LowriWilliams

Welsh

Mae'r digwyddiadau yn Llanfair ym Muallt yn drueni mawr

English

The events in Builth Wells are a great shame

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Hefyd , cynhaliwyd seminar yn Llanfair-ym-Muallt ar 31 Ionawr 2001

English

In addition , a seminar was held at Builth Wells on 31 January 2001

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Yn ddiweddar ymwelais ag ysgolion uwchradd yng Nghrucywel , Llanfair ym Muallt ac Aberhonddu

English

I recently visited Crickhowell , Builth Wells and Brecon high schools

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Lansiodd fy rhagflaenydd y prosiectau hyn mewn cynhadledd lwyddiannus yn Llanfair ym Muallt fis Chwefror

English

My predecessor launched these projects at a successful conference in Builth Wells in February

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Mae gennyf neges oddi wrth Cathy Ysart , rheolwraig Menter Gymuned Llanfair ym Muallt

English

I have a message from Cathy Ysart , manager of Builth Wells Community Enterprise

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

1Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-muallt 20 – 23 Gorffennaf 2009

English

1Royal Welsh Agricultural Show, Builth Wells 20 – 23 July 2009

Last Update: 2009-02-04
Usage Frequency: 1

Reference: LowriWilliams

Welsh

Mae eu hangen yn y Gymru wledig , yn Rhaeadr Gwy a Llanfair-ym-Muallt

English

We need them in rural Wales , in Rhayader and in Builth Wells

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Fodd bynnag , gwnaethpwyd hynny ar draul yr oriau gwasanaeth yng Nghrucywel , Llanfair ym Muallt a Bronllys

English

However , this was done at the expense of the hours of service at Crickhowell , Builth Wells and Bronllys

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Yn ogystal â Llanfair-ym-Muallt , mae Coleg Powys a Choleg Sir Gâr yn eich etholaeth chi

English

In addition to Builth Wells , Coleg Powys and Coleg Sir Gâr are in your constituency

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Yr oeddech yn Llanfair-ym-Muallt ddoe , a byddech wedi siarad â llawer o bobl , fel y gwneuthum i

English

You were in Builth Wells yesterday , and would have spoken to many people , as I did

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Dywedasoch y cynhaliwyd profion gwaed ar ffermydd sydd o dan gyfyngiadau Ffurflen D yn Llanfair-ym-Muallt yn y cylchlythyr hwnnw

English

You said that blood testing on farms under Form D restrictions in Builth Wells had been carried out in that circular

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Hyderaf na fydd dadl plaid leiafrifol y Democratiaid Rhyddfrydol yn mynd rhagddi oni fydd y cyfarfod yn Llanfair ym Muallt yn pleidleisio yn erbyn y cynnig

English

I trust that the Liberal Democrats ' minority party debate will not go ahead unless the Builth Wells meeting votes against this deal

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Delyth Evans : Gwyddoch fod un o'r canolfannau peilot yn Llanfair-ym-Muallt , yn y rhanbarth yr wyf yn ei chynrychioli

English

Delyth Evans : You will know that one of the pilot centres is in Builth Wells , in the region that I represent

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Pan gyfarfûm â chynrychiolwyr mudiadau sydd o blaid hela yn Llanfair ym Muallt yng Ngorffennaf , addewais gyfarfod â hwy eto ar ôl cael braslun o'r ddeddfwriaeth

English

When I met representatives of pro-hunting organisations in Builth Wells in July , I promised to meet them again once the outline of legislation was known

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Mae nifer yr ymgeiswyr wedi disgyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf hyn , a bu practisiau yn Llanfair ym Muallt a Thalgarth yn bryderus ynghylch eu gallu i recriwtio partneriaid newydd

English

Applicant numbers have dropped in recent years , and practices in Builth Wells and Talgarth have been anxious about their ability to recruit new partners

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Mae Cefnogaeth Gymuned Llanfair ym Muallt , ar y llaw arall , yn cynnig cynllun ceir cymunedol sydd ei angen mewn ardal fel Llanfair ym Muallt , lle nad oes llawer o gyfle i ddal bws

English

Builth Wells Community Support , on the other hand , provides a community car scheme which is necessary in an area like Builth Wells , where the chances of catching a bus are limited

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Ar wahân i'r ceir cymunedol , mae Cefnogaeth Gymuned Llanfair ym Muallt yn cynnig gwasanaeth danfon llyfrau llyfrgell , gwasanaeth casglu a danfon presgripsiwn a chynllun gwneud ffrindiau a gwarchod

English

Apart from community cars , Builth Wells Community Support supplies a library delivery service , a prescription pick-up and delivery service and a befriending and sitting scheme

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Welsh

Mae'n bosibl na chlywodd Aelodau Plaid Geidwadol Cymru y negeseuon pwysig hynny yng nghyfarfodydd y Pwyllgor yn Llandudno , Llanfair ym Muallt a Chaerfyrddin , gan nad oedd yr un ohonynt yn bresennol

English

It is possible that Welsh Conservative Party Members did not hear those important messages at the Committee meetings in Llandudno , Builth Wells and Carmarthen , as none of them were present

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.net

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK