Ask Google

Results for wallgof translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Mae hyn yn wallgof

English

It is insane

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd yn wallgof

English

It was insane

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Biwrocratiaeth wallgof ydoedd

English

It was bureaucracy gone daft

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae Tom yn wallgof dros Mary.

English

Tom is crazy about Mary.

Last Update: 2014-02-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

A ydym oll yn gwbl wallgof ?

English

Are we all utterly bonkers ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r system yn wallgof

English

The system is crazy

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'n debyg eu bod mor wallgof â gwleidyddion

English

They are probably as crazy as politicians

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Byddai'n wallgof cynnal adolygiad heb eu cyfranogiad

English

It would be ludicrous to conduct a review without their participation

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'n wallgof ac yr ydych yn bod yn anonest gyda phobl Cymru

English

It is crazy and you are being dishonest with the Welsh people

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Disgrifiodd hyd yn oed Bill Morris , arweinydd yr Undeb y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol , y system hon fel un wallgof

English

Even Bill Morris , the leader of the Transport and General Workers ' Union , described this system as insane

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid yw hon ond yn enghraifft arall o'r system wallgof a dryslyd y mae Llafur wedi ei gorfodi ar Gymru

English

This is just another example of the crazy , mixed-up system imposed on Wales by Labour

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid oes gweithredu ar lawr gwlad yn wyneb y farchnad rydd wallgof sy'n golygu bod prisiau tai yn mynd drwy'r to

English

No action is being taken at grass-roots level to deal with the crazy free market which means that house prices are going through the roof

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhaid i'r Llywodraeth dderbyn y cyfrifoldeb am y brys a'r amserlen wallgof i sefydlu corff mor gymhleth a phwysig ag ELWa

English

The Government must accept its responsibility for the haste and the insane timetable for establishing a body as complex and important as ELWa

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r syniad o farchnad lle mae prisiau wedi cynyddu 50 y cant mewn blwyddyn , fel sydd wedi digwydd yng Ngwynedd , yn cael y fath hwb trethiannol yn wallgof

English

The very idea of a market that has seen prices rise 50 per cent in a year , as has happened in Gwynedd , being given a further tax boost is crazy

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid oes angen y cynllun hwn arnom -- bydd yn ychwanegu at y gost ac at y beichiau rheoleiddi ; mae'n wallgof a dylech anghofio amdano

English

We do not need this scheme -- it will add costs and regulatory burden ; it is crazy and you should drop it

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ni wn pwy a ysgrifennodd araith Mark Isherwood -- yr oedd yn araith wallgof , a dylid saethu'r awdur , oherwydd yr oedd yn gwyrdroi realiti yn llwyr

English

I do not know who wrote Mark Isherwood's speech -- it was off the wall , and the writer ought to be put against the wall , because it was a gross perversion of reality

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Beth bynnag a ddigwydd , bydd y cynnydd yn y dreth gyngor , ynghyd â phraesept yr heddlu , sydd wedi bod yn cynyddu ar raddfa wallgof yn ystod y blynyddoedd diwethaf , yn cael ei yrru i ffigurau dwbl yng Ngwynedd

English

Whatever happens , the increase in the council tax , as well as the police precept , which has been increasing at a ridiculously high rate over the last few years , will be driven up into double figures in Gwynedd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae cymryd arnoch nad oes digon o arian yn y gyllideb -- sef yr hyn yr ydych yn ei awgrymu -- yn wallgof a ninnau'n gweld arian yn cael ei wastraffu bob dydd

English

To pretend that there is not enough money in the budget -- which is what you are implying -- is crazy when we see money being wasted daily

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'n gam da ymlaen gan ei fod yn rhyddhau deintyddion o'r system wallgof o waith ar dasg , lle yr oedd rhaid iddynt ymyrryd , hyd yn oed os nad oedd cyfiawnhad deintyddol dros hynny

English

It is a good step forward because it takes dentists out of the insane piecework system , whereby they had to intervene , even when there was no dental justification for doing so

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Perodd uwch gynrychiolydd yr Awdurdod Rheilffyrdd Strategol syndod a dicter i Aelodau wrth iddo gyflwyno'i neges i Bwyllgor Rhanbarthol Gogledd Cymru yr wythnos diwethaf pan ddywedodd fod ei gydweithwyr o'r farn ei fod yn wallgof i deithio i ogledd Cymru ar y trên

English

A senior SRA representative astounded and infuriated Members during his presentation to the North Wales Regional Committee last week when he said that his colleagues thought that he was mad to travel to north Wales by train

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK