Usted buscó: umweltindikatoren (Alemán - Búlgaro)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Alemán

Búlgaro

Información

Alemán

mehr zeitnähe für die umweltindikatoren

Búlgaro

По-актуални показатели за околната среда

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

für die auszeichnung sind elf umweltindikatoren maßgeblich.

Búlgaro

Журито оценява градовете по 11 показателя за околна среда.

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

umweltindikatoren oder produkthaftungsindikatoren (gemäß der global reporting initiative, gri));

Búlgaro

Екологичните показатели или показателите за отговорност на продукта (съгласно определеното от Глобалната инициатива по отчетност — gri);

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Alemán

die mitgliedstaaten übermitteln auch umweltindikatoren an regionale meeresübereinkommen wie ospar, helcom, das Übereinkommen von barcelona und das bukarest-Übereinkommen.

Búlgaro

Държавите членки докладват така също показатели за околната среда по регионални морски конвенции като ospar, helcom, Конвенцията от Барселона и Конвенцията от Букурещ.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

bewertung der auswirkungen des verkehrs auf die menschliche gesundheit und die umwelt mit hilfe von verkehrs- und umweltindikatoren, modellen und szenarien.

Búlgaro

Оценяване на въздействията на транспорта върху човешкото здраве и околната среда с помощта на показатели, модели и сценарии транспорт-околната среда.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

zusätzliche umweltinformationen – ef-wirkungskategorien und andere umweltindikatoren, die neben oef-ergebnissen berechnet und mitgeteilt werden.

Búlgaro

Например, повечето предшестващи процеси във веригата на доставка и обикновено всички последващи процеси се считат за част от фоновите процеси.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

zusätzliche umweltinformationen - ef-wirkungskategorien und andere umweltindikatoren, die neben pef-ergebnissen berechnet und mitgeteilt werden.

Búlgaro

Разпределяне — подход за разрешаване на проблеми при наличието на многофункционалност. Той се състои в „разпределяне на входящите и изходящи потоци в даден процес или продуктова система, между проучваната продуктова система и други продуктови системи“ (iso 14040:2006). Разрушаване на озоновия слой — категория въздействие с отпечатък върху околната среда, отчитащо намаляването на стратосферния озон в резултат от емисиите на разрушаващи озона вещества, като например дълготрайните хлоросъдържащи и бромосъдържащи газообразни съединения (например флуорохлоровъглероди — cfcs, флуорохлоровъглеводороди — hcfcs, халони). Резултати от профила на използваните ресурси и емисиите — изходни данни от определянето на профила на използваните ресурси и емисиите, каталогизиращи потоците, пресичащи границите на системата и осигуряващи отправна точка за оценка на въздействията с отпечатък върху околната среда. Сравнение — сравнение (направено в графичен или друг вид) на два или повече продукта по отношение на резултатите за продуктовия отпечатък върху околната среда (ПООС), с отчитане на съответните правила за проучване на отпечатъка върху околната среда на категория продукти (ППООСКП), невключващо сравнителни твърдения. Сравнително твърдение — твърдение в областта на околната среда относно превъзходството или еквивалентността на продукти, основаващо се на резултати от проучване на продуктов отпечатък върху околната среда и на съответните правила за проучване на отпечатъка върху околната среда на категория продукти, ППООСКП (pefcrs, въз основа на iso 14040:2006).

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

umweltindikatoren oder produktverantwortungsindikatoren (z. b. emas-kernindikatoren oder gemäß der global reporting initiative (gri));

Búlgaro

Екологичните показатели или показателите за отговорност на продукта (съгласно определеното от Глобалната инициатива по отчетност — gri);

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Alemán

umweltindikatoren oder produktverantwortungsindikatoren (z. b. emas-kernindikatoren oder gemäß der global reporting initiative (gri));

Búlgaro

екологичните показатели или показателите за отговорност на продукта (съгласно определеното от Глобалната инициатива по отчетност — gri);

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Alemán

die sechs finalisten wurden von einem internationalen expertengremium unter 17 ursprünglichen bewerbern danach ausgewählt, in welchem umfang sie erfolge bei der umsetzung von bestimmten umweltindikatoren erzielt hatten.

Búlgaro

Наградата „Зелена столица на Европа”, разбира се, засилва чувството на гордост на града-победител.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

ungeachtet der einbeziehung von spezifischen umweltindikatoren findet der politi­sche dialog über umweltfragen in vielen ländern nach maßgabe der gemeinsamen rahmenbedingungen der geber statt, die sich an maß­nahmen im rahmen der allgemeinen budgethilfe orientieren.

Búlgaro

Все пак, без да се засяга включ­ ването на специфични екологични показатели, политическият диалог по екологичните въпроси се състои в много държави в рамките за съвместни донори, които последват операциите за обща бюджетна подкрепа.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

• die bereitstellung von regelmäßigen aktualisierungen zu energie- und umweltindikatoren, einschließlich energiesubventionen, sowie inputs zu den integrierten bewertungen der eua; und

Búlgaro

• като редовно актуализираме енергийните и екологични показатели, включително и енергийните субсидии, както и входни данни за интегрираните оценки на ЕАОС; и

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

5.2 der ewsa könnte sich im rahmen institutioneller konsultationen noch früher in den erar­beitungsprozess einer genau umrissenen nachhaltigkeitsprüfung einbringen, indem er stel­lung zur auswahl der sozialen oder umweltindikatoren nimmt und flankierende maßnahmen aufzeigt sowie die am besten geeigneten konsultationsformen vorschlägt.

Búlgaro

5.2 В рамките на институционалните допитвания ЕИСК би могъл да се включи на по-ранен етап в разработването на прецизна ОВУ посредством изготвянето на становище относно избора на социалните или екологичните показатели или относно определянето на съпътстващи мерки, както и да предложи най-подходящи механизми за допитване.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

dieses gesamteindruck spiegelt sich auch in den jährlichen Überprüfungen der umweltpolitik der europäischen kommission der letzten jahre wider, in denen bis zu zwei drittel der 30 ausgewählten umweltindikatoren schwache ergebnisse erzielen oder sogar beunruhigende trends zeigen, während bei den restlichen indikatoren gute leistungen oder zumindest teilweise fortschritte in bezug auf die erreichung ökologischer ziele zu

Búlgaro

Тази картина е отразена и в последния "Годишен преглед на политиката за околната среда" на Европейската комисия, в която повече от две трети от 30 избрани индикатора за околната среда показват лоши нива или тревожни тенденции, а останалата част сочат добри нива или най-

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Alemán

ein sachverständigengremium bewertet die städte anhand von zwölf umweltindikatoren, dann beurteilt eine jury das engagement der städte für weiterreichende und ehrgeizige umweltziele und nachhaltige entwicklung, ihre kommunikationsmaßnahmen und ihre fähigkeit, als vorbild für andere europäische städte zu dienen und bewährte verfahren zu fördern.

Búlgaro

Група от експерти оценява градовете по 12 показатели, свързани с околната среда, след което жури оценява усилията, които градовете полагат за постигане на текущи и амбициозни цели за подобряване на околната среда и устойчиво развитие, провежданите от тях дейности за осведомяване на широката общественост и степента, в която могат да служат за пример за подражание и насърчаване на най-добрите практики в други европейски градове.

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

ein sachverständigenausschuss bewertet die städte anhand von zwölf umweltindikatoren und beurteilt sie danach, welche hohen umweltstandards sie erreicht haben, inwieweit sie sich für stetige und ehrgeizige ziele zur weiteren verbesserung des umweltschutzes und zur nachhaltigen entwicklung einsetzen und in welchem umfang sie als vorbilder wirken und für bewährte verfahren in anderen europäischen städten werben können.

Búlgaro

Жури от експерти оценява градовете въз основа на 12 екологични показатели, като преценява доколко те са постигнали високи екологични стандарти, нивото на тяхната ангажираност с постигането на текущи цели и бъдещи амбиции за продължаващо подобряване на околната среда и за устойчиво развитие, както и степента, до която могат да послужат за пример за най-добри практики, които да се прилагат и в други европейски градове.

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

die folgenabschätzung der kommission kommt zu dem schluss, dass im vergleich zum basisszenario die anderen, eine aufhebung der ausnahmeregelung betreffenden politikoptionen (sofortige aufhebung bzw. aufhebung im jahr 2016) mit insgesamt geringeren umweltauswirkungen verbunden wären, sowohl was die vermeidung von freisetzungen von cadmium in die umwelt anbelangt, als auch in bezug auf die aggregierten umweltauswirkungen auf basis von sechs umweltindikatoren.

Búlgaro

В оценката на въздействието, направена от Комисията, беше заключено, че в сравнение с базовия сценарий другите варианти на политика, свързани с отменяне на освобождаването (незабавно отменяне или отменяне през 2016 г.), биха довели до по-слабо общо въздействие върху околната среда, както по отношение на изхвърлянията на кадмий в околната среда, така и по отношение на съвкупното въздействие върху околната среда въз основа на шест екологични показателя.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

die folgenabschätzung der kommission kommt zu dem schluss, dass im vergleich zum basisszenario die anderen, eine aufhebung der ausnahmeregelung betreffenden politikoptionen (sofortige aufhebung bzw. aufhebung im jahr 2016) mit insgesamt geringeren umweltauswirkungen verbunden wären, sowohl was die vermeidung von freisetzungen von cadmium in die umwelt anbelangt, als auch in bezug auf die aggregierten umweltauswirkungen auf basis von sechs umweltindikatoren.

Búlgaro

В оценката на въздействието, направена от Комисията, беше направено заключението, че в сравнение с базовия сценарий, другите варианти на политика, свързани с отменяне на освобождаването (незабавно отменяне или отменяне през 2016 г.), биха довели до по-слабо общо въздействие върху околната среда, както по отношение на избягването на изхвърляния на кадмий в околната среда, така и по отношение на съвкупното въздействие върху околната среда въз основа на шест екологични показателя.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

er erklärt: „ursprünglich besaß jedes fachgebiet seine eigene datenbank: eine geologische datenbank, eine datenbank für umweltindikatoren, eine datenbank für die industrie und die fischereiusw. der Übergang von isolierten wissenschaften zu integrierten wissenschaften ist für die wissenschaftler, die regierungen und die industrie sehr stimulierend.“ damit kann man dank einer reihe von kriterien sehr einfache fragen beantworten.

Búlgaro

в Европа геологична база данни, база със сведения за околната среда,база, предназначена за риболовната индустрия, и т.н. –обяснява той. – Преминаването от изолирани една от друганауки към интегрирани науки е много стимулиращо заучените, правителствата и индустриите.“По този начинспомощта на определени критерии може да се даде отговорна някои прости въпроси.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Alemán

die folgenabschätzung der kommission kommt zu dem schluss, dass im ver­gleich zum basisszenario die anderen, eine aufhebung der ausnahmeregelung betreffenden politikoptionen (sofortige aufhebung bzw. aufhebung im jahr 2016) mit insgesamt geringeren umweltauswirkungen verbunden wären, sowohl was die vermeidung von freisetzungen von cadmium in die umwelt anbelangt, als auch in bezug auf die aggregierten umweltauswir­kungen auf basis von sechs umweltindikatoren.

Búlgaro

В оценката на въздействието, направена от Комисията, беше направено заключението, че в сравнение с базовия сценарий, другите варианти на политика, свързани с отменяне на освобождаването (незабавно отменяне или отменяне през 2016 г.), биха довели до по-слабо общо въздействие върху околната среда, както по отношение на избягването на изхвърляния на кадмий в околната среда, така и по отношение на съвкупното въздействие върху околната среда въз основа на шест екологични показателя.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo