Preguntar a Google

Usted buscó: sorgeberechtigte (Alemán - Esloveno)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Alemán

Esloveno

Información

Alemán

sorgeberechtigte Person

Esloveno

nosilec pravic do varstva in vzgoje otroka

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Alemán

jede sorgeberechtigte Person, Behörde oder sonstige Stelle das Verbringen oder Zurückhalten genehmigt hat, oder

Esloveno

vsaka oseba, institucija ali drug organ s pravico do varstva in vzgoje ne privoli, da je otrok odpeljan ali zadržan, ali če

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Alemán

a) jede sorgeberechtigte Person, Behörde oder sonstige Stelle dem Verbringen oder Zurückhalten zugestimmt hat

Esloveno

(a) vse osebe, institucije ali drugi organi, ki imajo pravico do varstva in vzgoje otroka, privolijo v premestitev ali zadržanje;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Sorgeberechtigte, die Valtropin ihren Kindern verabreichen, sollten beachten, dass sich „Sie“ in diesem Fall auf das Kind bezieht.

Esloveno

Skrbniki, ki dajejo zdravilo Valtropin otrokom, morajo vedeti, da "vi" pomeni otroka.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Alemán

In diesen familiären Ausnahmesituationen werden Waisenrenten, Familienbeihilfen, Beihilfen für Behinderte und überhaupt alle Leistungen für Minderjährige an die für den Minderjährigen oder Behinderten sorgeberechtigte Person gezahlt.

Esloveno

V posebnih družinskih okoliščinah se pokojnine za sirote, družinski dodatki, dodatki za invalide in na splošno vse dajatve, dodeljene mladoletnim, nakažejo osebi, ki skrbi za mladoletnika ali invalida.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Das Wohl des Kindes sollte stets an erster Stelle stehen, und Kinder sind als unabhängige Rechtsinhaber zu sehen, während zugleich die Bedeutung der Unterstützung für die Familie als Sorgeberechtigte in vollem Umfang anerkannt wird.

Esloveno

dajanje prednosti koristim otroka in priznavanje otrok kot neodvisnih imetnikov pravic, pri čemer se hkrati v celoti priznava pomen podpore družinam kot glavnim skrbnikom;

Última actualización: 2014-11-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

das Kind sich in diesem anderen Staat mindestens ein Jahr aufgehalten hat, nachdem die sorgeberechtigte Person, Behörde oder sonstige Stelle seinen Aufenthaltsort kannte oder hätte kennen müssen, kein während dieses Zeitraums gestellter Antrag auf Rückgabe mehr anhängig ist und das Kind sich in seinem neuen Umfeld eingelebt hat.

Esloveno

otrok biva v tej drugi državi vsaj eno leto, potem ko je oseba, institucija ali drug organ s pravico do varstva in vzgoje izvedel ali bi moral izvedeti za kraj, v katerem je otrok, in ni več v postopku nobena prošnja za vrnitev otroka, vložena v tem obdobju, otrok pa se je že vključil v svoje novo okolje.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

(1) Beantragt eine sorgeberechtigte Person, Behörde oder sonstige Stelle Ö unter Berufung auf eine Verletzung des Sorgerechts Õ bei den zuständigen Behörden Ö dem Gericht Õ eines Mitgliedstaats eine Entscheidung auf der Grundlage des Haager Übereinkommens vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung („Haager Übereinkommen von 1980“), Ö und wird Õ um die Rückgabe eines Kindes zu erwirken Ö angeordnet Õ , das widerrechtlich in einen anderen als den Mitgliedstaat verbracht wurde oder dort zurückgehalten wird, in dem das Kind unmittelbar vor dem widerrechtlichen Verbringen oder Zurückhalten seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, so gelten die Absätze 2 bis 8 Artikel 22 bis 26.

Esloveno

1. Kadar oseba, institucija  zavod Õ ali drug organ, ki ima  domneva kršitev Õ pravico do varstva in vzgoje otroka, zahteva od pristojnih organov  sodišča Õ v državi članici, da izdajo sodno odločbo na podlagi Haaške konvencije z dne 25. oktobra 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (v nadaljnjem besedilu: „Haaška konvencija iz leta 1980“), da bi dosegla  ki odreja Õ vrnitev otroka, ki je bil neupravičeno premeščen ali zadržan v drugi državi članici, ki ni država članica, kjer v kateri je običajno prebival neposredno pred neupravičeno premestitvijo ali zadržanjem, se uporabljata uporabljajo odstavka 2 do 8 členi 22 do 26.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Bei begleiteten Minderjährigen überprüft der Grenzschutzbeamte, ob die Begleitperson gegenüber dem Minderjährigen sorgeberechtigt ist, insbesondere in Fällen, in denen der Minderjährige nur von einem Erwachsenen begleitet wird und der begründete Verdacht besteht, dass er rechtswidrig dem/den rechtmäßig Sorgeberechtigten entzogen wurde.

Esloveno

Pri mladoletnikih s spremstvom mora mejni policist preveriti, ali imajo spremljajoče osebe nad mladoletnikom roditeljsko pravico, zlasti kadar mladoletnika spremlja samo ena odrasla oseba in obstaja utemeljen sum, da je bil nezakonito odveden iz skrbništva oseb, ki imajo nad njim zakonito roditeljsko pravico.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Der EWSA schlägt vor, Artikel 2 (Begriffsbestimmun­gen) in KOM(2011) 275 um die Ziffer 2 a) iii) zu erweitern: "Familienangehörige oder Perso­nen, die als Vormund oder Sorgeberechtigte(r) eines vor oder nach einer Straftat verhand­lungsunfähigen Opfers anerkannt sind".

Esloveno

EESO predlaga spremembo člena 2 dokumenta COM(2011) 275 (Opredelitev pojmov), ki naj bi vseboval dodatno točko 2(a)(iii): "družinske člane ali varuhe oziroma glavne skrbnike žrtve, ki v sodnem postopku ni zmožna sodelovati, pred ali po kaznivem dejanju".

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Alemán

Die Mitgliedstaaten tragen gegebenenfalls dafür Sorge, dass minderjährige Kinder von Asylbewerbern oder minderjährige Asylbewerber zusammen mit ihren Eltern oder dem erwachsenen Familienmitglied, das nach dem Gesetz oder dem Gewohnheitsrecht sorgeberechtigt ist, untergebracht werden.

Esloveno

Če je primerno, države članice zagotovijo, da so mladoletni otroci prosilcev ali mladoletni prosilci nastanjeni s svojimi starši ali z odraslim družinskim članom, ki je zanje odgovoren po zakonu ali običajih.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

Im Falle von Minderjährigen ohne Begleitung vergewissern sich die Grenzschutzbeamten durch eingehende Kontrolle der Reisedokumente und Reisebelege vor allem darüber, dass die Minderjährigen das Staatsgebiet nicht gegen den Willen des/der Sorgeberechtigten verlassen.

Esloveno

Pri mladoletnikih brez spremstva mejni policisti zagotovijo, na podlagi temeljitega preverjanja potnih listin in dokazil, da mladoletniki ozemlja ne zapuščajo proti volji oseb, ki imajo nad njim roditeljsko pravico.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

b) das Kind sich in diesem anderen Mitgliedstaat mindestens ein Jahr aufgehalten hat, nachdem die sorgeberechtigte Person, Behörde oder sonstige Stelle seinen Aufenthaltsort kannte oder hätte kennen müssen und sich das Kind in seiner neuen Umgebung eingelebt hat, sofern eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

Esloveno

(b) otrok prebiva v drugi državi članici najmanj eno leto po tem, ko so bile bili ali bi morale morali biti osebe, institucije  zavodi Õ ali drugi organi, ki imajo pravico pravice do varstva in vzgoje otroka, seznanjeni s krajem otrokovega bivanja, in se je otrok vživel v novo okolje ter je bil izpolnjen najmanj eden od naslednjih pogojev:

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

i) Innerhalb eines Jahres, nachdem der Sorgeberechtigte den Aufenthaltsort des Kindes kannte oder hätte kennen müssen, wurde kein Antrag auf Rückgabe des Kindes bei den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats gestellt, in den das Kind verbracht wurde oder in dem es zurückgehalten wird;

Esloveno

(i) v enem letu, ko je ali bi lahko bil nosilec pravic do varstva in vzgoje otroka seznanjen s krajem otrokovega bivanja otroka, ni bila vložena nobena zahteva za vrnitev pri pristojnih organih države članice, kamor je bil otrok premeščen ali kjer je zadržan;

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

ii) ein von dem Sorgeberechtigten gestellter Antrag auf Rückgabe wurde zurückgezogen, und innerhalb der in Ziffer i) genannten Frist wurde kein neuer Antrag gestellt;

Esloveno

(ii) zahteva za vrnitev, ki jo je vložil nosilec pravic do varstva in vzgoje otroka, je bila umaknjena in v roku iz odstavka točke (i) ni bila vložena nobena nova zahteva;

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Alemán

nicht sorgeberechtigter Elternteil

Esloveno

roditelj, ki nima pravice do varstva in vzgoje otrok

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Alemán

Ehepartnern, Kindern (auch Adoptivkindern) unter 21 oder unterhaltsberechtigten Kindern sowie Eltern (auch Sorgeberechtigten), die Staatsbürger der Republik Moldau, die im Gebiet eines Mitgliedstaats rechtmäßig wohnhaft sind, oder Bürger der Europäischen Union mit Wohnsitz im Gebiet des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, besuchen;

Esloveno

zakonce in otroke (vključno s posvojenimi otroki), mlajše od 21 let, ali vzdrževane otroke ter starše (vključno s skrbniki) na obisku pri državljanih Republike Moldavije, ki zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, ali pri državljanih Evropske unije, ki prebivajo na ozemlju države članice, katere državljani so;

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Alemán

enge Verwandte — Ehepartner, Kinder (auch Adoptivkinder), Eltern (auch Sorgeberechtigte), Großeltern und Enkelkinder —, die Staatsbürger der Republik Moldau, die im Gebiet eines Mitgliedstaats rechtmäßig wohnhaft sind, oder Bürger der Europäischen Union mit Wohnsitz im Gebiet des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, besuchen:

Esloveno

za bližnje sorodnike – zakonca, otroke (vključno s posvojenimi otroki), starše (vključno s skrbniki), stare starše in vnuke – na obisku pri državljanih Republike Moldavije, ki zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, ali pri državljanih Evropske unije, ki prebivajo na ozemlju države članice, katere državljani so:

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Alemán

Ehepartnern, Kindern (auch Adoptivkindern) unter 21 oder unterhaltsberechtigten Kindern sowie Eltern (oder sonstigen Sorgeberechtigten), die Staatsbürger der Ukraine, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats rechtmäßig wohnhaft sind, oder Bürger der Europäischen Union mit Wohnsitz im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats ihrer Staatsangehörigkeit besuchen;

Esloveno

zakonci in otroci (vključno s posvojenimi), mlajši od 21 let ali vzdrževani, ter starši (vključno s skrbniki), ki so na obisku pri državljanih Ukrajine, ki zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, ali pri državljanih Evropske unije, ki prebivajo na ozemlju države članice, katere državljani so;

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Alemán

enge Verwandte — Ehepartner, Kinder (auch Adoptivkinder), Eltern (oder sonstige Sorgeberechtigte), Großeltern und Enkelkinder —, die Staatsbürger der Ukraine, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats rechtmäßig wohnhaft sind, oder Bürger der Europäischen Union mit Wohnsitz im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats ihrer Staatsangehörigkeit besuchen:

Esloveno

za bližnje sorodnike – zakonca, otroke (vključno s posvojenimi), starše (vključno s skrbniki), stare starše in vnuke – na obisku pri državljanih Ukrajine, ki zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, ali pri državljanih Evropske unije, ki prebivajo na ozemlju države članice, katere državljani so:

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo