Usted buscó: tolerovatelnou (Checo - Francés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Checo

Francés

Información

Checo

světová zdravotnická organizace( who) odhadla tolerovatelnou denní dávku na 0,005 mg niklu na kg tělesné hmotnosti.

Francés

l’ organisation mondiale de la santé( oms) a établi une dose journalière tolérable de 0,005 mg de nickel par kilogramme de poids corporel.

Última actualización: 2012-03-16
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

tento velmi přísný ukazatel znamená , že osoba o hmotnosti 75 kg by mohla denně sníst více než 100 kusů eurobankovek a celkový objem přijatého niklu by byl stále pod tolerovatelnou dávkou .

Francés

selon cette norme – très stricte – , une personne pesant 75 kg qui mangerait plus de cent billets en euros par jour absorberait une quantité de nickel inférieure à la dose tolérable .

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

skupinový tolerovatelný denní přívod

Francés

dose journalière tolérable de groupe

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Checo

tolerovatelný týdenní přívod

Francés

dose hebdomadaire tolérable

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Checo

tolerovatelný denní přívod

Francés

dose journalière tolérable

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Checo

7.3 evropská směrnice pro velká spalovací zařízení stanovuje přísná ekologická měřítka pro zřizování a provoz elektráren s výkonem ≥ 50 mwth. koncentrace škodlivých látek v odpadním plynech plynových, ropných a uhelných elektráren musí být omezeny podle stavu techniky stanoveného v této směrnici. starší zařízení je třeba dodatečně vybavit. tím má být zajištěno, aby emise prachu (i jemného prachu, viz 7.6), kysličník siřičitý, kysličníky dusnaté a zvláště škodlivé těžké kovy i toxické příp. rakovinotvorné organické látky, byly zredukovány na tolerovatelnou míru. emise hluku musejí být pečlivě zredukovány do té míry, aby bylo co nejvíce zabráněno obtěžování hlukem.

Francés

7.3 la directive européenne sur les grandes installations de combustion fixe des normes environnementales strictes pour la construction et l'exploitation des centrales électriques d'une puissance égale à 50 mwth. la concentration des polluants dans les rejets de gaz dans les centrales au gaz, au pétrole ou au charbon doit être limitée selon l'état de la technique fixé dans cette directive. les anciennes installations doivent être modernisées. la directive entend garantir que les émissions de poussières (y compris les particules fines, cf. par. 7.6), de dioxine de souffre, d'oxyde d'azote et de métaux lourds particulièrement nocifs, ainsi que des substances organiques toxiques ou cancérigènes restent à un niveau tolérable pour l'homme et la nature. il faut réduire préventivement les émissions sonores de manière à éviter le plus possible les nuisances.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

pro indikaci přípravku u rakoviny močového měchýře poskytl držitel rozhodnutí o registraci údaje ze dvou studií fáze 2 a z pivotní studie fáze 3, z nichž vyplývá, že v léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem z přechodných buněk urotelu je chemoterapie s použitím gemcitabinu účinná, tolerovatelná, vykazuje zvládnutelnou míru toxicity a lepší výsledky než chemoterapie s použitím mvac (metotrexát, vinblastin, adriamycin a cisplatina).

Francés

concernant l’indication pour le traitement du cancer de la vessie, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a procuré des données provenant de deux études de phase 2 et d’une étude cruciale de phase 3 qui montrent que la chimiothérapie à la gemcitabine est active, bien tolérée, et révèle une toxicité maîtrisable et une supériorité à la chimiothérapie au m-vac (méthotrexate, vinblastine, adriamycine et cisplatine) dans le traitement des patients atteints d’un carcinome transitionnel avancé ou métastatique des cellules de l’urothélium.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

nežádoucí účinky 1. a 2. stupně, které jsou tolerovatelné a snadno řešitelné

Francés

effets indésirables de grade 1 et grade 2 qui sont tolérables et facilement contrôlables.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

pokud je toxicita tolerovatelná, není vyžadovaná úprava dávky.

Francés

si la toxicité est acceptable, aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

pokud je toxicita tolerovatelná, není vyžadována úprava dávky.

Francés

si la toxicité est acceptable, aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

posouzení rizik je analýzou založenou na předpokládané četnosti a závažnosti důsledků bezpečnostního problému, přičemž jako referenční se vezmou všechny možné scénáře, společně s určením toho, zda je riziko přijatelné, tolerovatelné nebo nepřijatelné.

Francés

l’évaluation des risques est une analyse fondée sur la fréquence et la gravité prévues des conséquences d’un problème de sécurité, prenant comme référence l'ensemble des scénarios possibles, combinée à la question de savoir si le risque est acceptable, tolérable ou inacceptable.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

stupeň 1 nebo 2 (tolerovatelný)

Francés

grade 1 ou grade 2 (tolérable)

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

stupeň 1 nebo stupeň 2 (tolerovatelný)

Francés

grade 1 ou grade 2 (tolérable)

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

stupeň ≤2 (tolerovatelný) fotosenzitivity má být upraven podpůrnou léčbou.

Francés

une photosensibilité de grade ≤ 2 (tolérable) doit être prise en charge par un traitement symptomatique.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

tento postupje ve shodě s hlavními směry rozvíjenými v rámci politiky zachování zdrojů: snížení intenzity rybolovu, omezení výlovu(roční povolený odlov a kvóty), technická opatření, ale i dlouhodobější přístup, jenž zahrnuje uskutečnění víceletýchplánů k obnově zdrojů u populací, které jsou pod tolerovatelnými biologickými limity, a víceletých plánů regulace uostatních populací.

Francés

et cela en cohérence avec les axes développés dans le cadre de la politique de conservation: réduction del'effort de pêche, limitation des captures (tac et quotas), mesures techniques mais également une approche à pluslong terme qui implique la réalisation de plans de reconstitution pluriannuels pour les stocks au-dessous des limitesbiologiques tolérables et de plans de gestion pluriannuels pour les autres stocks.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

tím má být zajištěno, aby emise prachu (i jemného prachu, viz 7.6), kysličník siřičitý, kysličníky dusnaté a zvláště škodlivé těžké kovy i toxické příp. rakovinotvorné organické látky, byly zredukovány na tolerovatelnou míru.

Francés

la directive entend garantir que les émissions de poussières (y compris les particules fines, cf. par. 7.6), de dioxine de souffre, d'oxyde d'azote et de métaux lourds particulièrement nocifs, ainsi que des substances organiques toxiques ou cancérigènes restent à un niveau tolérable pour l'homme et la nature.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

vyrážka stupně ≤2 (tolerovatelný) má být léčena podpůrnou léčbou.

Francés

une éruption cutanée de grade ≤ 2 (tolérable) doit être prise en charge par un traitement symptomatique.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

maximální tolerovatelný denní přívod fosforečnanů stanovený vědeckým výborem pro potraviny [3] činí 70 mg/kg tělesné hmotnosti.

Francés

la dose journalière maximale tolérable (djmt) de phosphates établie par le comité scientifique de l’alimentation humaine [3] est de 70 mg/kg de poids corporel.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

nejvyšší přispění fosforečnanů prostřednictvím ošetřených přírodních střívek bude představovat 2,1 % maximálního tolerovatelného denního přívodu.

Francés

l’apport maximal de phosphates via les boyaux naturels traités sera de 2,1 % de la djmt.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

v ojedinělých případech by mohla konzumace ovčích jater vést k příjmům převyšujícím tolerovatelný týdenní příjem těchto kontaminujících látek.

Francés

dans certains cas, la consommation de foie d’ovin pourrait entraîner l’absorption de fortes doses excédant la dose hebdomadaire tolérable (dht) de ces contaminants.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo