Preguntar a Google

Usted buscó: regionaalparlamentide (Estonio - Checo)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Estonio

Checo

Información

Estonio

Regioonide Komitee arvamus teemal "Seadusandliku võimuga regionaalparlamentide roll Euroopa Liidu demokraatias"

Checo

Stanovisko Výboru regionů k úloze regionálních parlamentů s legislativními pravomocemi v demokratickém životě Unie

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

Regioonide Komitee arvamus teemal%quot%Seadusandliku võimuga regionaalparlamentide roll Euroopa Liidu demokraatias%quot%

Checo

Stanovisko Výboru regionů k úloze regionálních parlamentů s legislativními pravomocemi v demokratickém životě Unie

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

2.9 nõuab, et seadusandlike regionaalparlamentide tasandil kaalutaks parlamentaarse komisjoni loomist, mille ülesandeks oleks subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrollimine ja mis oleks seega esimene kontaktitasand nimetatud võrgustikus;

Checo

2.9 naléhá, aby se ustanovily, na úrovni regionálních parlamentů s legislativními pravomocemi, parlamentní výbory, které by měly za úkol kontrolu uplatňování zásady subsidiarity a byly by tak privilegovaným partnerem při jednáních o výše zmíněných sítích;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

võttes arvesse juhatuse 15. juuni 2004 otsust, mis tegi põhiseaduse ja Euroopa valitsemisasjade komisjonile ülesandeks töötada välja omaalgatuslik arvamus teemal "Seadusandliku võimuga regionaalparlamentide roll EL demokraatias";

Checo

s ohledem na rozhodnutí svého předsednictva ze dne 15. června 2004 požádat Komisi pro ústavní záležitosti a evropskou správu o vypracování stanoviska z vlastní iniciativy k "Úloze regionálních parlamentů v demokratickém životě Unie";

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

2.11 soovitab, et subsidiaarsuse põhimõtte kontrolliprotsessiga kaasneks reformiprotsess liikmesriikides, mis peaks arvestama iga riigi põhiseadust ning mis konsolideeriks seadusandlike regionaalparlamentide osaluse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rakendamise protokollis toodud mehhanismides;

Checo

2.11 doporučuje, aby proces kontroly zásady subsidiarity byl doprovázen procesem vnitřní reformy uvnitř členských států, aniž by byly narušeny již existující ústavní struktury. Tento proces by upevnil postavení regionálních parlamentů s legislativními pravomocemi v mechanismech uvedených

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

2.4 soovib regionaalparlamentide täielikku kaasamist Euroopa Komisjoni pakutud plaani D — seda nii ühenduse algatuste kui soovitatavate riiklike arupidamiste raames, et arutada Euroopa tulevikku ja kodanike ootusi;

Checo

2.4 trvá na plném zapojení regionálních parlamentů do Plánu D, který navrhla Evropská komise, a to jak do iniciativ Společenství, tak do doporučených národních diskusí, jež mají za cíl projednat budoucnost Evropy a očekávání občanů;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

2.11 soovitab, et subsidiaarsuse põhimõtte kontrolliprotsessiga kaasneks reformiprotsess liikmesriikides, mis peaks arvestama iga riigi põhiseadust ning mis konsolideeriks seadusandlike regionaalparlamentide osaluse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rakendamise protokollis toodud mehhanismides;

Checo

2.9 naléhá, aby se ustanovily, na úrovni regionálních parlamentů s legislativními pravomocemi, parlamentní výbory, které by měly za úkol kontrolu uplatňování zásady subsidiarity a byly by tak privilegovaným partnerem při jednáních o výše zmíněných sítích;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

1.7 väljendab kahetsust, et — kuigi Laekeni avaldus andis esimese positiivse impulsi võtta arvesse seadusandlike regionaalparlamentide detsentraalset võimu — ei too Euroopa põhiseaduslik leping kaasa asjaomaste piirkondade otsest regressiõigust;

Checo

1.7 lituje, že záměr vzít v úvahu decentralizované pravomoci regionálních parlamentů s legislativními pravomocemi, kterým byla v rámci prohlášení z Laekenu vyjádřena podpora, nevedl ve Smlouvě zakládající Ústavu pro Evropu k přímému právu dotyčných regionů na odvolání;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

5) 3. märtsil 2005 toimus põhiseaduse ja Euroopa valitsemisasjade komisjoni poolt organiseeritud kuulamine teemal "Regionaalparlamentide ja seadusandlike regionaalkogude roll Euroopa Liidu demokraatias", mille käigus toimunud arutelude raames kinnitati, et Euroopa poliitilise ühendamise protsessi kaasatakse üha enam seadusandlike volitustega regionaalparlamente ja piirkondlikke omavalitsusi —

Checo

5) vzhledem k obsahu diskusí, které se odehrály během slyšení o "Úloze regionálních parlamentů s legislativními pravomocemi a regionálních shromáždění v demokratickém životě Unie", organizovaném Komisí pro ústavní záležitosti a evropskou správu dne 3. března 2005, a které potvrdily vzrůstající roli regionálních legislativních parlamentů v procesu unifikace evropské politiky;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

6) paus põhiseaduse ratifitseerimise protsessis ei tohiks kuidagi saada takistuseks käsilolevatele algatustele, mille eesmärk on regionaalparlamentide parem kaasamine Euroopa Liidu demokraatlikku ellu ega ühenduse õigusaktide väljatöötamisele, rakendamisele ja järelevalvele, mis tulenevad poliitilisest üksmeelest põhiseaduse lepingu osas;

Checo

6) vzhledem k tomu, že pauza v procesu ratifikace Ústavní smlouvy nesmí v žádném případě brzdit iniciativy, jejichž cílem je více zapojit regionální parlamenty do demokratického života Unie, do navrhování právních předpisů Společenství a do jejich provádění a monitorování v souladu s politickým konsensem uzavřeným v souvislosti s Ústavní smlouvou;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

2.12 soovitab seadusandlikele regionaalparlamentidele, kes vastavalt oma pädevusele peavad ratifitseerima Euroopa põhiseaduse lepingu, kohaldada seda Euroopa otsustamisprotsessi raames ning mitte ainult institutsioonilise võimu, vaid ka oma fiskaalpädevuse alusel;2.13 kutsub, lõpuks Euroopa Liitu tungivalt üles võtma endale kohustuse rõhutada rohkem piirkondlikku debatti Euroopas. See debatt peab tingimata toimuma koostöös Euroopa Parlamendi, riikide parlamentide, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja eriti seadusandlike regionaalparlamentide vahel. Selle üle, kuidas see koostöö konkreetselt peaks välja nägema, tuleb veel aru pidada, samuti peab selgesti nähtav olema nende lisandväärtus demokraatia arendajatena Euroopa Liidus.

Checo

2.10 vyzývá členské státy, ve kterých jsou pravomoci rozděleny na národní a regionální úrovni, aby uzavřely závaznou vnitřní dohodu v rámci mechanismu včasného varování týkajícího se kontroly dodržování zásady subsidiarity, aby se tak zajistila čitelnost a transparentnost tohoto procesu a navrhuje vypracovat seznam těchto procedurálních dohod přijatých v členských státech;2.11 doporučuje, aby proces kontroly zásady subsidiarity byl doprovázen procesem vnitřní reformy uvnitř členských států, aniž by byly narušeny již existující ústavní struktury. Tento proces by upevnil postavení regionálních parlamentů s legislativními pravomocemi v mechanismech uvedených

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

2.4 soovib regionaalparlamentide täielikku kaasamist Euroopa Komisjoni pakutud plaani D — seda nii ühenduse algatuste kui soovitatavate riiklike arupidamiste raames, et arutada Euroopa tulevikku ja kodanike ootusi;2.5 plaanib tõhustada koostööd ja dialoogi seadusandlike regionaalparlamentidega, et seda kaasatust optimeerida;

Checo

2.4 trvá na plném zapojení regionálních parlamentů do Plánu D, který navrhla Evropská komise, a to jak do iniciativ Společenství, tak do doporučených národních diskusí, jež mají za cíl projednat budoucnost Evropy a očekávání občanů;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

2.8 kutsub seadusandliku võimuga regionaalparlamente ja regionaalkogusid üles anda oma panus Regioonide Komitee poolt koostatud dokumendi%quot%Pädevuste jagamine Euroopa Liidu, liikmesriikide ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel. Pädevuste loend%quot% (CdR 104/2004) uuendamisse;2.9 nõuab, et seadusandlike regionaalparlamentide tasandil kaalutaks parlamentaarse komisjoni loomist, mille ülesandeks oleks subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrollimine ja mis oleks seega esimene kontaktitasand nimetatud võrgustikus;

Checo

2.7 se bude snažit o to, aby regionální parlamenty s legislativními pravomocemi, v souladu s pravomocemi uplatňovanými v Evropské unii, působily jako součást parlamentu jejich země nebo komor národního parlamentu a aby se mohly zároveň obrátit na jejich národní parlament v případě odvolání se na Soudní dvůr, pokud dojde k porušení zásady subsidiarity;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

5) 3. märtsil 2005 toimus põhiseaduse ja Euroopa valitsemisasjade komisjoni poolt organiseeritud kuulamine teemal%quot%Regionaalparlamentide ja seadusandlike regionaalkogude roll Euroopa Liidu demokraatias%quot%, mille käigus toimunud arutelude raames kinnitati, et Euroopa poliitilise ühendamise protsessi kaasatakse üha enam seadusandlike volitustega regionaalparlamente ja piirkondlikke omavalitsusi —

Checo

5) vzhledem k obsahu diskusí, které se odehrály během slyšení o "Úloze regionálních parlamentů s legislativními pravomocemi a regionálních shromáždění v demokratickém životě Unie", organizovaném Komisí pro ústavní záležitosti a evropskou správu dne 3. března 2005, a které potvrdily vzrůstající roli regionálních legislativních parlamentů v procesu unifikace evropské politiky;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

võttes arvesse juhatuse 15. juuni 2004 otsust, mis tegi põhiseaduse ja Euroopa valitsemisasjade komisjonile ülesandeks töötada välja omaalgatuslik arvamus teemal%quot%Seadusandliku võimuga regionaalparlamentide roll EL demokraatias%quot%;

Checo

s ohledem na rozhodnutí svého předsednictva ze dne 15. června 2004 požádat Komisi pro ústavní záležitosti a evropskou správu o vypracování stanoviska z vlastní iniciativy k "Úloze regionálních parlamentů v demokratickém životě Unie";

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo