Usted buscó: servicepunt (Neerlandés - Alemán)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Neerlandés

Alemán

Información

Neerlandés

als steun bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van sociaal activeringsbeleid op lokaal niveau heeft de regering een tijdelijk nationaal informatie- en servicepunt sociale activering (issa) opgericht.

Alemán

um die entwicklung und die umsetzung der politik der sozialen aktivierung auf lokaler ebene zu unterstützen, hat die niederländische regierung zeitlich befristet eine nationale informations- und dienstleistungsstelle für soziale aktivierung (issa) eingerichtet.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

1. onverminderd het bepaalde inzake het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten in richtlijn 67/548/eeg van de raad [17], alsook in richtlijn 1999/45/eg [18], mogen de in lid 2 genoemde producten en apparaten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, niet op de markt worden gebracht, tenzij de chemische namen van de gefluoreerde broeikasgassen door middel van een etiket en aan de hand van de door de industrie aanvaarde nomenclatuur zijn aangeduid, waarbij op het etiket duidelijk wordt vermeld dat het product of het apparaat onder het protocol van kyoto inzake klimaatverandering vallende gefluoreerde broeikasgassen bevat en de hoeveelheid ervan, en dit duidelijk en onuitwisbaar op het product of apparaat is aangegeven, nabij de servicepunten voor het laden of terugwinnen van het gefluoreerde broeikasgas, of op dat gedeelte van het product dat het gefluoreerde broeikasgas bevat. hermetisch afgesloten systemen moeten als dusdanig worden gekenmerkt.

Alemán

(1) unbeschadet der bestimmungen der richtlinie 67/548/ewg [17] und der richtlinie 1999/45/eg [18] in bezug auf die kennzeichnung gefährlicher stoffe und zubereitungen dürfen die in absatz 2 aufgeführten erzeugnisse und einrichtungen, die fluorierte treibhausgase enthalten, nicht in verkehr gebracht werden, wenn nicht die chemischen bezeichnungen der fluorierten treibhausgase unter verwendung der anerkannten industrienomenklatur als kennzeichnung angebracht sind. diese kennzeichnung enthält den deutlichen hinweis, dass das erzeugnis oder die einrichtung vom kyoto-protokoll erfasste fluorierte treibhausgase enthält, sowie deren menge, wobei diese angaben deutlich lesbar und unverwischbar auf dem erzeugnis oder der einrichtung in unmittelbarer nähe der wartungsstellen für das befüllen oder die rückgewinnung der fluorierten treibhausgase oder auf dem teil des erzeugnisses oder der einrichtung, der das fluorierte treibhausgas enthält, angebracht sein müssen. hermetisch geschlossene systeme sind als solche zu kennzeichnen.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

1. onverminderd het bepaalde inzake het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten in richtlijn 67/548/eeg van de raad [21], alsook in richtlijn 1999/45/eg [22], mogen de in lid 2 genoemde producten en apparaten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, niet op de markt worden gebracht, tenzij de chemische naam van de gefluoreerde broeikasgassen door middel van een etiket en aan de hand van de door de industrie aanvaarde nomenclatuur is aangeduid, waarbij op het etiket duidelijk wordt vermeld dat het product of het apparaat gefluoreerde broeikasgassen bevat, en dit duidelijk en onuitwisbaar op het product of apparaat is aangegeven, nabij de servicepunten voor het laden of terugwinnen van het gefluoreerde broeikasgas, of op dat gedeelte van het product dat het gefluoreerde broeikasgas bevat. hermetisch afgesloten systemen moeten als dusdanig worden gekenmerkt.

Alemán

(1) unbeschadet der bestimmungen der richtlinie 67/548/ewg des rates [21] und der richtlinie 1999/45/eg des europäischen parlaments und des rates [22] in bezug auf die kennzeichnung gefährlicher stoffe und zubereitungen dürfen die in absatz 2 aufgeführten erzeugnisse und einrichtungen, die fluorierte treibhausgase enthalten, nicht in verkehr gebracht werden, wenn nicht die chemische bezeichnung der fluorierten treibhausgase unter verwendung der anerkannten industrienomenklatur als kennzeichnung angebracht ist. diese kennzeichnung enthält den deutlichen hinweis, dass das erzeugnis oder die einrichtung fluorierte treibhausgase enthält, wobei diese angaben deutlich lesbar und unverwischbar auf dem erzeugnis oder der einrichtung in unmittelbarer nähe der wartungsstellen für das befüllen oder die rückgewinnung des fluorierten treibhausgases oder auf dem teil des erzeugnisses oder der einrichtung, der das fluorierte treibhausgas enthält, angebracht sein müssen. hermetisch geschlossene systeme sind als solche zu kennzeichnen.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

bovendien hebben amadeus en galileo nationale verkoop- en servicepunten in bijna alle lidstaten van de eer opgezet om de specifieke nationale markten beter te kunnen bedienen.

Alemán

hinzu kommt, dass amadeus und galileo in beinahe allen ewr-mitgliedstaaten nationale verkaufs- und servicestellen eingerichtet haben, um die einzelnen nationalen märkte besser zu bedienen.

Última actualización: 2014-10-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

1. onverminderd het bepaalde inzake het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten in richtlijn 67/548/eeg van de raad [17], alsook in richtlijn 1999/45/eg [18], mogen de in lid 2 genoemde producten en apparaten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, niet op de markt worden gebracht, tenzij de chemische namen van de gefluoreerde broeikasgassen door middel van een etiket en aan de hand van de door de industrie aanvaarde nomenclatuur zijn aangeduid, waarbij op het etiket duidelijk wordt vermeld dat het product of het apparaat onder het protocol van kyoto inzake klimaatverandering vallende gefluoreerde broeikasgassen bevat en de hoeveelheid ervan, en dit duidelijk en onuitwisbaar op het product of apparaat is aangegeven, nabij de servicepunten voor het laden of terugwinnen van het gefluoreerde broeikasgas, of op dat gedeelte van het product dat het gefluoreerde broeikasgas bevat.

Alemán

(1) unbeschadet der bestimmungen der richtlinie 67/548/ewg [17] und der richtlinie 1999/45/eg [18] in bezug auf die kennzeichnung gefährlicher stoffe und zubereitungen dürfen die in absatz 2 aufgeführten erzeugnisse und einrichtungen, die fluorierte treibhausgase enthalten, nicht in verkehr gebracht werden, wenn nicht die chemischen bezeichnungen der fluorierten treibhausgase unter verwendung der anerkannten industrienomenklatur als kennzeichnung angebracht sind. diese kennzeichnung enthält den deutlichen hinweis, dass das erzeugnis oder die einrichtung vom kyoto-protokoll erfasste fluorierte treibhausgase enthält, sowie deren menge, wobei diese angaben deutlich lesbar und unverwischbar auf dem erzeugnis oder der einrichtung in unmittelbarer nähe der wartungsstellen für das befüllen oder die rückgewinnung der fluorierten treibhausgase oder auf dem teil des erzeugnisses oder der einrichtung, der das fluorierte treibhausgas enthält, angebracht sein müssen.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

1. onverminderd het bepaalde inzake het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten in richtlijn 67/548/eeg van de raad [21], alsook in richtlijn 1999/45/eg [22], mogen de in lid 2 genoemde producten en apparaten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, niet op de markt worden gebracht, tenzij de chemische naam van de gefluoreerde broeikasgassen door middel van een etiket en aan de hand van de door de industrie aanvaarde nomenclatuur is aangeduid, waarbij op het etiket duidelijk wordt vermeld dat het product of het apparaat gefluoreerde broeikasgassen bevat, en dit duidelijk en onuitwisbaar op het product of apparaat is aangegeven, nabij de servicepunten voor het laden of terugwinnen van het gefluoreerde broeikasgas, of op dat gedeelte van het product dat het gefluoreerde broeikasgas bevat.

Alemán

(1) unbeschadet der bestimmungen der richtlinie 67/548/ewg des rates [21] und der richtlinie 1999/45/eg des europäischen parlaments und des rates [22] in bezug auf die kennzeichnung gefährlicher stoffe und zubereitungen dürfen die in absatz 2 aufgeführten erzeugnisse und einrichtungen, die fluorierte treibhausgase enthalten, nicht in verkehr gebracht werden, wenn nicht die chemische bezeichnung der fluorierten treibhausgase unter verwendung der anerkannten industrienomenklatur als kennzeichnung angebracht ist. diese kennzeichnung enthält den deutlichen hinweis, dass das erzeugnis oder die einrichtung fluorierte treibhausgase enthält, wobei diese angaben deutlich lesbar und unverwischbar auf dem erzeugnis oder der einrichtung in unmittelbarer nähe der wartungsstellen für das befüllen oder die rückgewinnung des fluorierten treibhausgases oder auf dem teil des erzeugnisses oder der einrichtung, der das fluorierte treibhausgas enthält, angebracht sein müssen.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

bovendien, wat betreft de herstructurering van de netwerken voor de verkoop van motorvoertuigen, zullen dealers van wie het contract wordt opgezegd, gemakkelijk erkend lid kunnen worden van de netwerken voor aftersales service, waarmee zij een bijdrage leveren aan het behoud van servicepunten in de nabijheid van consumenten.

Alemán

darüber hinaus können auf diese weise in anbetracht der umstrukturierung des kraftfahrzeugvertriebsnetzes händler, deren vertrag gekündigt wurde, ohne weiteres zugelassene mitglieder der kundendienstnetze werden und somit zur erhaltung von kundendienstwerkstätten in der nähe der verbraucher beitragen.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

bovendien, wat betreft de herstructurering van de netwerken voor de verkoop van motorvoertuigen, zullen dealers van wie het contractwordt opgezegd, gemakkelijk erkend lid kunnenworden van de netwerken voor aftersales service,waarmee zij een bijdrage leveren aan het behoudvan servicepunten in de nabijheid van consumenten.

Alemán

sie sieht eine Übergangsperiode von einem jahr vor, während der artikel 81absatz 1 auf bestehende vertikale vereinbarungen nicht anwendbar ist, sofern sie die voraussetzungen für eine freistellung nach der verordnung(eg) nr. 1475/95 erfüllen.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

daaromheeft de commissie op 20 januari 2003 een persbericht gepubliceerd. daarin werd duidelijk gemaakt datiedere automobielproducent die op 1 oktober 2002 een netwerk van servicepunten exploiteerde enbovendien voor de betrokken reparatie- en onderhoudsdiensten een marktaandeel van meer dan 30 %had, niet in aanmerking kwam voor de overgangsregeling uit de nieuwe groepsvrijstellingsverordeningwat betreft zijn serviceovereenkomsten.

Alemán

dazu gab die kommissiondie pressemitteilung ip/03/80 vom 20. januar 2003 heraus, in der festgestellt wurde, dass ein hersteller,der ein werkstättennetz betrieb und bei den entsprechenden reparatur- und wartungsdienstleistungeneinen marktanteil von mehr als 30 % erzielte, den laut neuer gruppenfreistellungsverordnungvorgesehenen Übergangszeitraum für seine kundendienstvereinbarungen nicht in anspruch nehmenkonnte.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

de vlaamse unie van zelfstandige ondernemers (unizo) heeft het „servicepunt kmo en diversiteit” (kmo: kleine en middelgrote ondernemingen) opgezet, dat diensten op maat levert om bewustwording en ondersteuning voor diversiteitsbeheer binnen het midden- en kleinbedrijf te bevorderen.

Alemán

in norwegen sind alle staatlichen behörden verpflichtet, bei neueinstellungen mindestens einen bewerber mit migrationshintergrund zum gespräch einzuladen, sofern er die erforderlichen qualifikationen besitzt.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

deze laatsten omvatten verscheidene groepen marktdeelnemers, van onafhankelijke garagehouders tot de (bv. op hetgebied van carrosserie of elektronica) gespecialiseerde servicepunten, met daartussenin de ketens die zich voornamelijkbezighouden met gestandaardiseerde reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.de marktaandelen van fabrikanten op het gebied van de aftersales service liggen in beginsel hoger dan de drempelvan 30 % van verordening (eg) nr. 1400/2002 voor de verkoop van reserveonderdelen en de aftersales service.dientengevolge wordt de aftersales service geregeld door een kwalitatief selectief stelsel.

Alemán

unter „mehrmarkenvertrieb“ versteht man die möglichkeit, fahrzeuge verschiedener lieferanten, d. h. mehrerer markenzu vertreten.die verfügbarkeitsklausel ermöglicht es beispielsweise britischen und irischen verbrauchern, fahrzeuge mit rechtslenkung auf dem europäischen kontinent zu kaufen.unabhängige werkstätten umfassen mehrere gruppen, von unabhängigen reparaturwerkstätten über werkstattketten, dievor allem im bereich der standardreparaturen und -wartungsarbeiten tätig sind, bis hin zu spezialwerkstätten (z. b. für karosseriereparaturen oder reparaturen der kraftfahrzeugelektronik).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

het finse project rond punten in de dorpswinkels van vuolojoki heeft twee dorpswinkels uitgerust als multi-servicepunten, naar het voorbeeld van de zweedse winkels.

Alemán

im rahmen des projekts der elektronischen service-stellen in den geschäften im finnischen ort vuolojoki sind zwei geschäfte des ortes nach schwedischemvorbild zu elektronischen multi-service-stellen ausgerüstet worden.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

wat wij niet willen voor het midden- en kleinbedrijf is dat die soms toch al beknelde detaillist genoodzaakt wordt om iedere keer wanneer een klant iets koopt ook nog lijsten mee te geven van servicepunten in de verschillende landen.

Alemán

wir möchten für die kmu vermeiden, daß der bisweilen ohnehin schon unter druck stehende einzelhändler jedesmal, wenn ein kunde etwas kauft, auch noch listen über servicestellen in den verschiedenen ländern mitliefern muß.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

met het oog daarop en met het oog op de bescherming van de belangen van de consument, die een uitgebreid netwerk van servicepunten tot zijn beschikking moet hebben, zou het verkeerd zijn het aantal erkende reparatiebedrijven te beperken.

Alemán

im hinblick darauf und um die interessen des verbrauchers in bezug auf ein ausgedehntes kundendienstnetz zu wahren, wäre es falsch, die anzahl der zugelassenen reparaturwerkstätten zu verringern.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:



Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo