Preguntar a Google

Usted buscó: underso (Sueco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Inglés

Información

Sueco

¨ r den den preliminara prelimina¨ra undersokningen underso¨kningen av av SIS

Inglés

1997 on on awarding awarding the the contract contract for for the the SIS

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

— Underso¨ka samarbetet med den eller de angra¨nsande staterna.

Inglés

— assess cooperation with the bordering State(s).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Bega¨ran till ETSI om en underso¨kning av europeiska standarder som uppfyller Schengenmyndigheternas funktionskrav

Inglés

SCH/I-Telecom (95) 33 rev 2(1) of 6 December 1995 ‘Request to ETSI for a study of the European norms meeting Schengen functional requirements’

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Artikel 100 b) Plats, tidpunkt eller ska¨l fo¨r underso¨kningen.

Inglés

Article 100

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Da¨rfo¨r fo¨rlorar till och med specifika underso¨kningsmetoder alltmer sin effektivitet.

Inglés

Even special investigative methods are becoming increasingly ineffective.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Fo¨r att anpassa omfattningen av flygtrafikskontrollerna till Schengenkraven ma˚ste nya mo¨jligheter underso¨kas.

Inglés

To adapt the level of air traffic controls to Schengen requirements, new avenues must be explored.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Senast tre a˚r efter registreringen skall den rapporterande avtalsslutande parten underso¨ka om uppgifterna ma˚ste bevaras.

Inglés

The contracting party which issued the alert must review the need for continued storage of such data not later than three years after they were entered.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Fo¨re den 31 december 1992 skall Verksta¨llande kommitte´n underso¨ka vilka framsteg som gjorts.

Inglés

Before 31 December 1992, the Executive Committee shall examine what progress has been made.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Dessa kostnader skall i princip ba¨ras av den polis- eller tullmyndighet som genomfo¨r underso¨kningen.

Inglés

Generally speaking, the costs of using an informer are borne by the police or customs authority.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

— Beso¨ka alla flygplatser fo¨r att underso¨ka hur Schengenbesta¨mmelserna tilla¨mpas da¨r.

Inglés

— visit all airports for the purpose of checking how Schengen provisions have been applied;

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Det ma˚ste underso¨ka som o¨verfo¨ringen av uppgifter kan sto¨djas av det nya Sirenefo¨rfarandet.

Inglés

It should be examined if this information could be sent via the forthcoming Sirene procedure.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

I fo¨rekommande fall skall varje avtalsslutande part i enlighet med sin nationella lagstiftning besta¨mma kortare tidsfrister fo¨r underso¨kning.

Inglés

Each contracting party shall, where appropriate, set shorter review periods in accordance with its national law.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

De avtalsslutande parterna har fo¨r avsikt att underso¨ka fo¨ljande a˚tga¨rder ur la¨mplighetssynpunkt.

Inglés

The Contracting Parties propose examining the expediency of the following measures.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Mot bakgrund av erfarenheterna fra˚n tilla¨mpningen av detta avtal eller andra liknande avtal kommer Schengenstaterna att underso¨ka om sa˚dana fo¨rfaranden kan utvecklas fo¨r fo

Inglés

The Contracting States will look at the experiences gained with this or similar agreements to determine whether appropriate Schengen-wide procedures can be devised.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

˚ ta eller utnyttja uppgifter eller bevismate- d) i civilma˚l som handla¨ggs gemensamt med brottma˚l sa˚ la¨nge brottma˚lsdomstolen a¨nnu inte slutgiltigt avgjort brottma˚let, rial som den har fa˚tt av denna part fo¨r andra a¨ndama˚l a¨n de underso¨kningar, ra

Inglés

The requesting contracting party shall not forward or use information or evidence obtained from the requested contracting party for investigations, prosecutions or proceedings other than those referred to in its request without the prior consent of the requested contracting party.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Den helhetsbild som framtra¨der mo¨jliggo¨r ett lokalt konsula¨rt samarbete besta˚ende i att underso¨ka orsakerna till den konstaterade utvecklingen, sa¨rskilt i fra˚ga om ”visa-shop- ping”, och att av detta dra praktiska slutsatser samt att, i fo¨rekommande fall, ge respektive nationella myndigheter de rekommendationer som a¨r no¨dva¨ndiga.

Inglés

Whereas the above overview will enable local consular cooperation to examine the reasons for any trends observed, in particular relating to visa shopping, to draw practical conclusions and, where appropriate, to make the necessary recommendations to the irrespective national authorities,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

¨ r inresa till Schengenomra˚det, angivna i den gemensamma handboken och som de kan kontrollera, a¨r uppfyllda. I samband med underso¨kningen skall myndigheterna a¨ven informera sig om resva¨gen inom Schengenom- ra

Inglés

Within the framework of this investigation the travel route within Schengen territory is also verified by, for example, checking airline tickets.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Portugal skall i na¨ra samarbete med de andra Schengenstaterna ha ansvaret fo¨r tilldelningen av kontrakt fo¨r den prelimina¨ra underso¨kningen av SIS I I genom att inleda ett fo

Inglés

Portugal is hereby instructed to work closely with the other Schengen States to award the contract for the preliminary study for SIS II by initiating a procedure in accordance with Directive 92/50/EEC of 18 June 1992 relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts and in accordance with applicable Portuguese law.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

De avtalsslutande parterna skall inra¨tta en sta¨ndig arbetsgrupp med uppgift att underso¨ka gemensamma problem i samband med beka¨mpandet av kriminalitet inom narkotikaomra˚det och att i fo¨rekommande fall utarbeta fo¨rslag fo¨r att fo¨rba¨ttrade praktiska och tekniska sidorna av samarbetet mellan de avtalsslutande parterna.

Inglés

The contracting parties shall set up a permanent working party to examine common problems relating to combating crime involving narcotic drugs and to draw up proposals, where necessary, to improve the practical and technical aspects of cooperation between the contracting parties.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

VERKSTA¨LLANDE KOMMITTE´NS BESLUT av den 25 april 1997 om tilldelning av kontrakt fo¨r den prelimina¨ra underso¨kningen av SIS I I (SCH/Comex (97) 2 rev 2) ........................ ........................

Inglés

DECISION OF THE EXECUTIVE COMMITTEE of 7 October 1997 on contributions from Norway and Iceland to the costs of installing and operating of the C.SIS (SCH/Comex (97) 18). ...........................

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo