Vous avez cherché: käytännesääntöjen (Finnois - Letton)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Letton

Infos

Finnois

2. käytännesääntöjen tarkistus

Letton

2. rīcības kodeksa pārskatīšana

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 12
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

i. kÄytÄnnesÄÄntÖjen kuudes tÄytÄntÖÖnpanovuosi

Letton

i. pĀrskats par kodeksa ĪstenoŠanas sesto gadu

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

käytännesääntöjen kehittäminen ja täytäntöönpano,

Letton

izstrādāt un ieviest rīcības kodeksus,

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

käytännesääntöjen soveltaminen on vapaaehtoista.

Letton

rīcības kodekss ir brīvprātīgi ievērojams.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

2.3. käytännesääntöjen sisältämät periaatteet

Letton

3. ieteikums3.1. kāpēc ieteikums?

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

käytännesääntöjen laaja levittäminen ja seuranta

Letton

plaša rīcības kodeksa popularizēšana un pārraudzība

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

2.1. käytännesääntöjen taustaa ja tarkoitus

Letton

komisija ir pieņēmusi ieteikumu, lai palielinātu kodeksa pašregulatīvā instrumenta būtības ietekmi. lai šo pieņemšanu līdzsvarotu ar atbildības prasību, komisija uzraudzīs kodeksa ievērošanu ess. komisija izveidos ziņošanas sistēmu, kas pamatojas uz dalībvalstu sniegto informāciju. tādēļ komisija koordinēs ar rādītājiem pamatotu atbilstošo instrumentu izstrādāšanu, kritēriju noteikšanu un salīdzinošu pārskatīšanu, nodrošinot proporcionalitātes principa ievērošanu.kodeksa īstenošanas uzraudzību veic, ievērojot pakāpenisku trīs gadu pieeju. pirmajā īstenošanas gadā gan dalībvalstis, gan eurostat sniegs sākotnējos pašnovērtējuma ziņojumus. Šos ziņojumus nosūtīs spk. turklāt dalībvalstis tiks aicinātas izstrādāt dažas metodes un paraugpraksi, ko ņems vērā nākamajos posmos. otrajā īstenošanas gadā sagatavos strukturētākus starpposma pašnovērtējuma ziņojumus, ņemot vērā eurostat un spk noteiktās īpašās vadlīnijas, pamatojoties uz pirmajā gadā gūto pieredzi. visbeidzot trešajā kodeksa īstenošanas gadā dalībvalstis un eurostat sniegs nobeiguma pašnovērtējuma ziņojumus. Šos ziņojumus sastāda kopējā formātā un papildina ar salīdzinošas pārskatīšanas novērtējumiem, ko, iespējams, veikusi ārējā padomdevēja institūcija un ar tādas sevišķu uzdevumu grupas palīdzību, kurā ir valstu statistikas sistēmas pārstāvji (skatīt turpmāk 2.5. punktu). visbeidzot, tos nosūta spk, un, iespējams, arī šai ārējai padomdevējai institūcijai un publicē. statistikas iestāžu nosūtītie ziņojumi jāsastāda statistikas iestādes vadītāja uzraudzībā.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

e) alaikäisten ja ihmisarvon suojelua koskevien käytännesääntöjen laatimista.

Letton

e) rīcības kodeksu izveidošanu attiecībā uz nepilngadīgo aizsardzību un personu goda un cieņas aizsardzību.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

22 huhtikuussa 2008 vahvistivat edelleen käytännesääntöjen täytäntöönpanoa kattavimpana kansainvälisenä

Letton

22saskaņoti sadarbības veicināšanas pasākumi un eiropas savienības kopējā militāro preču saraksta

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

c) 1 käytännesääntöjen saantia sähköisin keinoin yhteisön kielillä;

Letton

c) šo rīcības kodeksu pieejamību ar elektroniskiem līdzekļiem kopienas valodās;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

luonnossa esiintyvät nano-objektit eivät kuulu käytännesääntöjen soveltamisalaan.

Letton

dabīgi nanoobjekti ir izslēgti no rīcības kodeksa darbības jomas.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

aseiden vientiä koskevien euroopan unionin käytännesääntöjen toimintaohjeiden 11 kohdan,

Letton

operatīvo noteikumu eiropas savienības rīcības kodeksā attiecībā uz ieroču eksportu,

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

sisällyttää mainittuun vuosiraporttiin arvio käytännesääntöjen täytäntöönpanosta euroopan tilastojärjestelmässä;

Letton

minētajā gada ziņojumā iekļaut novērtējumu par prakses kodeksa īstenošanu visā eiropas statistikas sistēmā;

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(puolustustarvikkeiden vientiä koskevien euroopan unionin käytännesääntöjen kattamat tarvikkeet)

Letton

(ekipējums, uz ko attiecas eiropas savienības rīcības kodekss attiecībā uz ieroču eksportu)

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

b. perustaa raportointijärjestelmän käytännesääntöjen noudattamisen seuraamiseksi euroopan tilastojärjestelmässä suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Letton

[2] padomes 1997. gada 17. februāra regula (ek) nr. 322/97 par kopienas statistiku (ov l 52, 22.2.1997., 1. lpp.).[3] padomes 1998. gada 23. novembra regula (ek) nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic eiropas centrālā banka (ov l 318, 27.11.1998., 8. lpp.).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

b) toimittamaan vapaaehtoisesti komissiolle kansallisen ja yhteisön tason käytännesääntöjen luonnoksia;

Letton

b) rīcības kodeksu projektu valsts vai kopienas līmenī brīvprātīgu pārsūtīšanu komisijai;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

komissio ja jäsenvaltiot tekevät tarpeelliset aloitteet euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen noudattamiseksi,

Letton

komisijai un dalībvalstīm īstenot attiecīgas ierosmes, lai panāktu eiropas statistikas prakses kodeksa ievērošanu,

Dernière mise à jour : 2014-11-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

euroopan unionin aseidenviennin käytännesääntöjen toimintaohjeiden 8 kohdan mukainen neuvoston vuosikertomus – ulkoasiainvaliokunta

Letton

padomes ikgadējais ziņojums par eiropas savienības rīcības kodeksa attiecībā uz ieroču eksportu 8. operatīvo noteikumu — (Ārlietu komiteja)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

aseiden vientiä koskevien euroopan unionin käytännesääntöjen perusteiden ja periaatteiden edistäminen kolmansissa maissa;

Letton

popularizēt es rīcības kodeksā attiecībā uz ieroču eksportu ietvertos principus un kritērijus trešās valstīs;

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

käytännesääntöjen soveltamisalaan kuuluvat kaikki eurooppalaisella tutkimusalueella toteutetut nanotieteen ja -teknologian tutkimustoimet.

Letton

rīcības kodekss attiecas uz visām n&n pētniecības darbībām, ko veic eiropas pētniecības telpā.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK