Vous avez cherché: scadenziario pagamenti (Italien - Danois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Italien

Danois

Infos

Italien

pagamenti

Danois

betalinger

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 24
Qualité :

Italien

% pagamenti

Danois

betalinger i %

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

lo scadenziario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Danois

der forventes følgende forfaldsplan for betalingerne i forhold til forpligtelserne:

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

a quale scadenziario dobbiamo prepararci?

Danois

hvilken tidsplan skal vi indstille os på?

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Italien

manca un elemento fondamentale a questo scadenziario.

Danois

der mangler noget helt grundlæggende i denne trinvise plan.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Italien

scadenziario prevedibile del fabbisogno annuo in stanziamenti e in personale

Danois

overslag over de årlige bevillings- og personalebehov

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

il bilancio deve comprendere uno scadenziario relativo al versamento delle entrate.

Danois

budgettet skal omfatte en forfaldsplan for indbetaling af indtægter.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

in quanto allo scadenziario, il capitolo rinvia ai capitoli 2 e 3 del programma.

Danois

for så vidt angår tidsplanen, henvises der i kapitlet til kapitel 2. og 3., i programmet.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

come l’ onorevole el khadraoui, desidero insistere per sapere qual è il suo scadenziario.

Danois

jeg spørger dem, lige som hr. el khadraoui, også udtrykkeligt, hvordan deres tidsplan ser ud.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Italien

come ho già detto, la proposta della com­missione prevede uno scadenziario piuttosto fitto, ma realistico.

Danois

det er glædeligt, at topmødet i maastricht for første gang gav det europæiske fællesskab klar kompetence på det forbrugerpolitiske område. det er givetvis positivt.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

il compito più im portante che oggi ci incombe consiste nell'evitare ritardi nello scadenziario del bilancio.

Danois

jeg vil endnu en gang fremhæve tallene på de kvinder, som i dag er beskæftiget i servicefag: 55% i handel, 47% i banker

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

non basterà compiere sforzi non indifferenti, dovremmo anche mettere a punto un preciso scadenziario, realistico e verificabile.

Danois

vi har også ændringsforslag, som går nærmere ind på, hvorledes budgettet kan ændres, så det bliver mere miljøvenligt, og hvad man kan vente sig af green accounting.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

attualmente la ricerca viene portata avanti secondo lo scadenziario e i gruppi nazionali di ricerca stanno lavorando al secondo ciclo della seconda fase del programma.

Danois

forskningsprogrammet skrider på nuværende tidspunkt frem efter planen, og de nationale forskningshold arbejder på anden cycklus af programmets anden fase.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

appoggio quindi con entusiasmo la proposta del relatore di stabilire uno scadenziario vincolante e di istituire un comitato di coordinamento affinchè queste soluzioni si concretizzino effettivamente hi misure rapidamente applicabili.

Danois

fællesskabsprogrammerne har vakt betydelig interesse og forhåbninger hos mange unge, og rådet må påtage sig den eventuelle risiko for at skuffe dem ved at nægte dem midler til at virkeliggøre disse forhåbninger.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

disponiamo ora di sufficiente materiale e di informazioni sulla situa­zione ed è necessario attuare le misure proposte, secondo un preciso scadenziario e grazie al comitato di coordina­mento degli stati membri.

Danois

de foreslåede foranstaltninger bør langt om længe gennemføres ved hjælp af en særlig tidsplan og med bistand fra medlemsstaternes samordningsudvalg. der er stadig mange fejl, der skal rettes op på.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

essa stabilisce a tal fine un piano d’azione in cui sono specificate le attività da svolgere, seguito da uno scadenziario preciso per il periodo di applicazione di ogni protocollo.

Danois

i den forbindelse udarbejder den en handlingsplan, hvori det nøje fastsættes, hvilke aktiviteter der skal udvikles, ledsaget en nøjagtig tidsplan for hver protokols gyldighedsperiode.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

n. 2-371/137 si attagliano allo scadenziario delle misure di ca rattere sociale che la commissione e il consiglio intendono presentare entro il 1992.

Danois

schmidhuber rationelt med henblik herpå decentralt at opretholde den nødvendige kompetence.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

così come l'orientamento e lo scadenziario delle opportunità di partecipa zione influiscono in modo cruciale sul successo di processi decisionali, lo scadenziario della partecipazione viene analogamente coinvolto e influenzato dalle parti.

Danois

i kun to tilfælde indledtes del tagel sesprocessen delvis af fagforeninger eller arbejdsgivere

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

l'unione economica e monetaria, che in base al trattato di maastricht ha costituito un pilastro essenziale di questa decisione, deve essere portata innanzi speditamente, per attenersi allo scadenziario prefissa to.

Danois

jeg nævner dem ikke, for det har jeg ikke tid til, men der er mange nyskabende forslag om den Økonomiske og monetære union, således at den kan fungere på en afbalanceret måde, om udenrigspolitikken og retlige forhold og for vore institutioners vedkommende om en forbedring af både parlamentets og kommissionens rolle samt endelig om flertalsafgørelser i rådet.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

e quindi rispetto a quanto ha detto stamane il commissario lord cockfield, a proposito delle cento decisioni che andrebbero prese prima della fine dell'anno, vorrei dire che ne andrebbero aggiunte altre sei per assicurare il rigoroso rispetto dello scadenziario.

Danois

rådet drøfte de den 5. juni 1986 indgående forslaget til rådets direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, her under landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder i forbindelse med graviditet og barsel.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
7,758,966,788 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK