Demander à Google

Vous avez cherché: comprove (Italien - Tchèque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Italien

Tchèque

Infos

Italien

La tabella oraria comprova che Janet Marsh e' stata al lavoro al Wellington's Market dalle 16:00 fino a mezzanotte, la sera che la sua famiglia e' scomparsa.

Tchèque

Pracovní karta Janet Marshové dokazuje, že tu noc, kdy se její rodina ztratila, pracovala od 16 hodin do půlnoci ve Wellingtonově obchodě.

Dernière mise à jour : 2016-10-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

E sempre se la sua descrizione dei fatti comprovi che questi non erano crimini d'odio.

Tchèque

A poskytne ověřené prohlášení o faktech, že to nebyly zločiny z nenávisti.

Dernière mise à jour : 2016-10-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

Tu hai mai sentito che l'impulso irresistibile comprovi l'infermità mentale?

Tchèque

Slyšels, že by soud v Michiganu uznal neprekonatelný popud za šílenství?

Dernière mise à jour : 2016-10-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

Mi mostri il documento che lo comprovi.

Tchèque

Ukažte mi papíry, na kterých je to napsáno.

Dernière mise à jour : 2016-10-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

Il ripetersi di tali casi di non conformità comprova il permanere di carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza nelle aree dell’esercizio e della manutenzione.

Tchèque

Opakované porušování předpisů je dokladem systémových bezpečnostních nedostatků v oblasti provozu a údržby.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione non ha individuato alcun elemento che comprovi la tesi di TF1.

Tchèque

Komise na základě informací, které má k dispozici, neobjevila žádný přesvědčivý údaj, který by potvrzoval argument TF1.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Italien

abbia corredato la richiesta di ammissione di un fascicolo che illustri il suo intero percorso accademico e comprovi che il nuovo programma di studi prescelto è effettivamente complementare al programma di studi già completato, e

Tchèque

poslal svoji žádost o přijetí, veškeré doklady o dosavadním průběhu vysokoškolského studia a doklad, že obor, který si přeje studovat, skutečně navazuje na obor, který dokončil; a

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

I formulari sui quali è redatto il documento che comprova il carattere comunitario delle merci sono conformi ai modelli che figurano nell'allegato I, appendici da 1 a 4, della convenzione DAU.

Tchèque

Tiskopisy používané jako doklad prokazující status zboží Společenství odpovídají vzorům uvedeným v dodatcích 1 až 4 k příloze I úmluvy JSD.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

come documento che comprova il carattere comunitario delle merci, in conformità delle istruzioni di cui all'allegato B2;

Tchèque

jako doklad prokazující status zboží Společenství v souladu s vysvětlivkami v příloze B2;

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

L’autorità competente conserva i dati relativi ai servizi tecnici a comprova che le prescrizioni per la designazione, inclusa la competenza, sono state effettivamente rispettate.

Tchèque

Příslušný orgán uchovává záznamy o technických zkušebnách, aby doložil, že byly účinně splněny požadavky na určení, včetně způsobilosti.

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

Se del caso, può essere usato un elenco di nomi consolidato che comprovi il nulla osta di sicurezza.

Tchèque

Tam kde je to vhodné, lze použít společný jmenný seznam, v němž jsou příslušné informace o bezpečnostní prověrce uvedeny.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

L’assicurato/a che comprovi un periodo assicurativo inferiore ad un anno

Tchèque

Pojištěná osoba, která předloží důkaz o tom, že splnila dobu pojištění kratší než jeden rok

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Italien

L’assicurato che comprovi un periodo di assicurazione inferiore ad un anno

Tchèque

Pojištěná osoba, která předloží důkaz o tom, že splnila dobu pojištění kratší než jeden rok

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Italien

come comprova il gestore il ricorso alle migliori tecniche disponibili per i diversi impianti?

Tchèque

Jak provozovatel prokazuje, že u jednotlivých zařízení se používá nejlepších dosažitelných technik?

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

La Germania presenta, entro lo stesso termine, tutti i documenti a comprova dell’avvio delle procedure di recupero nei confronti dei beneficiari dell’aiuto illegale di cui trattasi.

Tchèque

Německo předloží ve stejné lhůtě všechny dokumenty, které dokazují, že byl zahájen postup zpětného vymáhání vůči příjemci této neoprávněné podpory.

Dernière mise à jour : 2014-11-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

Di conseguenza, a parere della Commissione, non vi sono sufficienti elementi a comprova di un abuso della forma giuridica del conferimento tacito per un apporto di capitale che in realtà sotto il profilo economico costituirebbe capitale sociale.

Tchèque

Pro zneužití právní formy vkladu tichého společníka pro kapitálový vklad, který ve skutečnosti představuje ekonomicky kmenový kapitál, neexistují proto podle názoru Komise žádné dostatečné opěrné body.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

Il partecipante, entro tre mesi dalla comunicazione del nuovo termine, comprova allo Stato membro relatore di avere commissionato l'incarico di fornire le informazioni mancanti.

Tchèque

Účastník předloží členskému státu zpravodaji do tří měsíců ode dne, kdy byl informován o nové lhůtě, důkazy o tom, že práce, jejichž cílem je předložit chybějící informace, byly zahájeny.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

Tuttavia, qualora si comprovi all'autorità competente che per un singolo impianto questo valore non è tecnicamente ed economicamente fattibile, l'autorità competente può fare un'eccezione per tale singolo impianto, sempreché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.

Tchèque

Avšak pokud bylo příslušnému orgánu uspokojivým způsobem prokázáno, že pro určité zařízení není tato hodnota ekonomicky a technicky dosažitelná, může příslušný orgán tomuto konkrétnímu zařízení udělit výjimku za předpokladu, že není důvod obávat se významných rizik pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

- l'attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni « Architettura » delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkundig ingenieur);

Tchèque

- osvědčení o úspěšném složení zkoušky vedoucí k titulu v oboru architektury vydávané obory architektury vysokých technických škol v Delftu nebo Eindhovenu (bouwkundig ingenieur),

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

L'impresa che chiede l'accreditamento a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera d), comprova il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n.

Tchèque

Podnik, který žádá schválení na základě odst. 1 prvního pododstavce písm. d), doloží, že splňuje definici podle čl.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK