Vous avez cherché: lozingspunten (Néerlandais - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Anglais

Infos

Néerlandais

de lidstaten kunnen aan lozingspunten grenzende mengzones aanwijzen.

Anglais

member states may designate mixing zones adjacent to points of discharge.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

in de buurt van lozingspunten zal het langer duren vooraleer men aan de milieukwaliteitsnormen kan voldoen.

Anglais

close to sources of pollution, it will take longer to meet the environmental quality standards.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

bij meerdere lozingspunten op een zelfde terrein kan sequentiële meting van deze lozingen worden overwogen.

Anglais

where a site has a number of discharge sources, sequential measurements may be made.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

verder sluit ik me aan bij de vraag die collega blokland stelde aan commissaris dimas over de lozingspunten en de drinkwaterinnamepunten in de mengzones.

Anglais

i also support the question that mr blokland put to commissioner dimas on discharge points and drinking water collection points in mixed zones.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

zo moeten mengzones in de buurt van lozingspunten waar een hogere vervuiling is toegestaan, duidelijk afgebakend worden en lidstaten moeten aangeven hoe de mengzones in de toekomst verkleind kunnen worden.

Anglais

thus mixed zones close to discharge points where a higher level of pollution is allowed have to be clearly demarcated and member states have to indicate how mixed zones can be reduced in the future.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Néerlandais

de lidstaten stellen in elk geval de grenzen vast van de delen van de aan de lozingspunten gelegen oppervlaktewateren die als overgangsgebied voor overschrijding worden aangewezen, waarbij zij rekening houden met de desbetreffende bepalingen van het communautaire recht.

Anglais

member states shall delimit in each case the extent of the parts of the surface water bodies adjacent to the points of discharge to be classed as transitional areas of exceedance, taking into account the relevant provisions of community law.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

er worden geen concrete maatregelen voorgesteld voor controle op de lozingspunten van de al dan niet gevaarlijke "prioritaire stoffen”, op de concentratielimieten, waar zich de ontwerprichtlijn mee bezighoudt.

Anglais

no specific measures are proposed for controlling the sources of the disposal of 'priority substances', both dangerous and harmless, the concentration limits of which are dealt with in the proposal for a directive.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

aangezien de ontwikkelingen bij behandelingstechnieken en technologische innovatie, zoals de beste beschikbare technieken, ertoe kunnen leiden dat de concentratie van verontreinigende stoffen in de omgeving van lozingspunten in de toekomst kan dalen, dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat de overgangsgebieden voor overschrijding dienovereenkomstig worden beperkt.

Anglais

as developments in treatment techniques and technological innovation, such as best available techniques, may enable to diminish the concentration of pollutants in the proximity of points of discharge in the future, member states should ensure that the transitional areas of exceedance are reduced accordingly.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Néerlandais

3.1 de volgende metingen worden uitgevoerd op het lozingspunt van het afvalwater:

Anglais

3.1 the following measurements shall be carried out at the point of waste water discharge:

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Néerlandais

lozingspunt

Anglais

point of discharge

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

werkelijk lozingspunt

Anglais

effective point of release

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

lozingspunt

Anglais

sewage outfall

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

lozingspunt

Anglais

emission point

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

beperkt is tot de nabijheid van het lozingspunt;

Anglais

restricted to the proximity of the point of discharge;

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

de omvang van de mengzones moet beperkt worden tot de directe omgeving van het lozingspunt en moet proportioneel zijn.

Anglais

the extent of mixing zones should be restricted to the proximity of the point of discharge and should be proportionate.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

proportioneel is, rekening houdend met de concentraties van de verontreinigende stoffen op het lozingspunt en de voorwaarden voor de emissies van verontreinigende stoffen in de voorafgaande reguleringen, zoals toestemming en/of vergunningen, als bedoeld in artikel 11, lid 3, onder g), van richtlijn 2000/60/eg en andere toepasselijke communautaire regelgeving met betrekking tot de toepassing van de best beschikbare technieken en artikel 10 van richtlijn 2000/60/eg, met name nadat die voorafgaande reguleringen zijn herzien.

Anglais

proportionate, having regard to the concentrations of pollutants at the point of discharge and to the conditions on emissions of pollutants contained in the prior regulations, such as authorisations and/or permits, referred to in article 11(3)(g) of directive 2000/60/ec and any other relevant community law, in accordance with the application of best available techniques and article 10 of directive 2000/60/ec, in particular after those prior regulations are reviewed.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

de volgende metingen worden uitgevoerd op het lozingspunt van het afvalwater:

Anglais

the following measurements shall be carried out at the point of waste water discharge

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

de euratom-veiligheidscontrole (alsmede de iaea-veiligheidscontrole) op dit materiaal wordt beëindigd bij het lozingspunt.

Anglais

euratom safeguards (and iaea safeguards) are terminated on these materials at the point of discharge.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

neem afvalwater- of effluentmonsters bij het lozingspunt.

Anglais

for processing and sewage effluents, collect samples from the point of effluent discharge.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

het opstellen van een inventaris van lozingen, emissies en verliezen van prioritaire stoffen en prioritaire gevaarlijke stoffen, om de monitoring van de wijze waarop de doelstellingen van de waterkaderrichtlijn rond lozingspunten worden verwezenlijkt te vergemakkelijken, en een evaluatie van de toepassing van het principe dat "de vervuiler betaalt” mogelijk te maken;

Anglais

setting an inventory of discharges, emissions and losses of priority and priority hazardous substances, which facilitates the monitoring of the way in which the objectives of the water framework directive are achieved at the relevant point sources of pollution, as well as the assessment of the impact of implementing the principle of "the polluter pays”;

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK