Вы искали: lozingspunten (Голландский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Голландский

Английский

Информация

Голландский

de lidstaten kunnen aan lozingspunten grenzende mengzones aanwijzen.

Английский

member states may designate mixing zones adjacent to points of discharge.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

in de buurt van lozingspunten zal het langer duren vooraleer men aan de milieukwaliteitsnormen kan voldoen.

Английский

close to sources of pollution, it will take longer to meet the environmental quality standards.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

bij meerdere lozingspunten op een zelfde terrein kan sequentiële meting van deze lozingen worden overwogen.

Английский

where a site has a number of discharge sources, sequential measurements may be made.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

verder sluit ik me aan bij de vraag die collega blokland stelde aan commissaris dimas over de lozingspunten en de drinkwaterinnamepunten in de mengzones.

Английский

i also support the question that mr blokland put to commissioner dimas on discharge points and drinking water collection points in mixed zones.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

zo moeten mengzones in de buurt van lozingspunten waar een hogere vervuiling is toegestaan, duidelijk afgebakend worden en lidstaten moeten aangeven hoe de mengzones in de toekomst verkleind kunnen worden.

Английский

thus mixed zones close to discharge points where a higher level of pollution is allowed have to be clearly demarcated and member states have to indicate how mixed zones can be reduced in the future.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

de lidstaten stellen in elk geval de grenzen vast van de delen van de aan de lozingspunten gelegen oppervlaktewateren die als overgangsgebied voor overschrijding worden aangewezen, waarbij zij rekening houden met de desbetreffende bepalingen van het communautaire recht.

Английский

member states shall delimit in each case the extent of the parts of the surface water bodies adjacent to the points of discharge to be classed as transitional areas of exceedance, taking into account the relevant provisions of community law.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

er worden geen concrete maatregelen voorgesteld voor controle op de lozingspunten van de al dan niet gevaarlijke "prioritaire stoffen”, op de concentratielimieten, waar zich de ontwerprichtlijn mee bezighoudt.

Английский

no specific measures are proposed for controlling the sources of the disposal of 'priority substances', both dangerous and harmless, the concentration limits of which are dealt with in the proposal for a directive.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Голландский

aangezien de ontwikkelingen bij behandelingstechnieken en technologische innovatie, zoals de beste beschikbare technieken, ertoe kunnen leiden dat de concentratie van verontreinigende stoffen in de omgeving van lozingspunten in de toekomst kan dalen, dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat de overgangsgebieden voor overschrijding dienovereenkomstig worden beperkt.

Английский

as developments in treatment techniques and technological innovation, such as best available techniques, may enable to diminish the concentration of pollutants in the proximity of points of discharge in the future, member states should ensure that the transitional areas of exceedance are reduced accordingly.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

3.1 de volgende metingen worden uitgevoerd op het lozingspunt van het afvalwater:

Английский

3.1 the following measurements shall be carried out at the point of waste water discharge:

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 6
Качество:

Голландский

lozingspunt

Английский

point of discharge

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 5
Качество:

Источник: IATE

Голландский

werkelijk lozingspunt

Английский

effective point of release

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 5
Качество:

Источник: IATE

Голландский

lozingspunt

Английский

sewage outfall

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 5
Качество:

Источник: IATE

Голландский

lozingspunt

Английский

emission point

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 5
Качество:

Источник: IATE

Голландский

beperkt is tot de nabijheid van het lozingspunt;

Английский

restricted to the proximity of the point of discharge;

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

de omvang van de mengzones moet beperkt worden tot de directe omgeving van het lozingspunt en moet proportioneel zijn.

Английский

the extent of mixing zones should be restricted to the proximity of the point of discharge and should be proportionate.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

proportioneel is, rekening houdend met de concentraties van de verontreinigende stoffen op het lozingspunt en de voorwaarden voor de emissies van verontreinigende stoffen in de voorafgaande reguleringen, zoals toestemming en/of vergunningen, als bedoeld in artikel 11, lid 3, onder g), van richtlijn 2000/60/eg en andere toepasselijke communautaire regelgeving met betrekking tot de toepassing van de best beschikbare technieken en artikel 10 van richtlijn 2000/60/eg, met name nadat die voorafgaande reguleringen zijn herzien.

Английский

proportionate, having regard to the concentrations of pollutants at the point of discharge and to the conditions on emissions of pollutants contained in the prior regulations, such as authorisations and/or permits, referred to in article 11(3)(g) of directive 2000/60/ec and any other relevant community law, in accordance with the application of best available techniques and article 10 of directive 2000/60/ec, in particular after those prior regulations are reviewed.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

de volgende metingen worden uitgevoerd op het lozingspunt van het afvalwater:

Английский

the following measurements shall be carried out at the point of waste water discharge

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

de euratom-veiligheidscontrole (alsmede de iaea-veiligheidscontrole) op dit materiaal wordt beëindigd bij het lozingspunt.

Английский

euratom safeguards (and iaea safeguards) are terminated on these materials at the point of discharge.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

neem afvalwater- of effluentmonsters bij het lozingspunt.

Английский

for processing and sewage effluents, collect samples from the point of effluent discharge.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

het opstellen van een inventaris van lozingen, emissies en verliezen van prioritaire stoffen en prioritaire gevaarlijke stoffen, om de monitoring van de wijze waarop de doelstellingen van de waterkaderrichtlijn rond lozingspunten worden verwezenlijkt te vergemakkelijken, en een evaluatie van de toepassing van het principe dat "de vervuiler betaalt” mogelijk te maken;

Английский

setting an inventory of discharges, emissions and losses of priority and priority hazardous substances, which facilitates the monitoring of the way in which the objectives of the water framework directive are achieved at the relevant point sources of pollution, as well as the assessment of the impact of implementing the principle of "the polluter pays”;

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK