Demander à Google

Vous avez cherché: gebruiksvergoeding (Néerlandais - Lituanien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Lituanien

Infos

Néerlandais

gebruiksvergoeding voor infrastructuur

Lituanien

infrastruktūros mokestis

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Aanvraagkosten en gebruiksvergoeding

Lituanien

Išlaidos ir mokesčiai

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Het gebruik van de milieukeur is onderworpen aan een jaarlijkse gebruiksvergoeding.

Lituanien

Už ekologinio ženklo naudojimą pareiškėjas moka metinį mokestį.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

57De geen antwoord op de vraag of in casu een gebruiksvergoeding kan worden geëist.

Lituanien

Bendrijos teisės nuostatų objek- negalima taikyti sprendžiant reikalavimo kompensuoti už naudojimą problemą.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

BFH zal de gebruiksvergoeding evenwel niet maandelijks voldoen; de betaling van de vergoeding wordt uitgesteld.

Lituanien

Tačiau BFH mokės atlygį už sklypo naudojimą ne kas mėnesį, atlygio mokėjimas bus atidedamas.

Dernière mise à jour : 2014-10-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Het bedrag van de aanvraagkosten en de jaarlijkse gebruiksvergoeding wordt bepaald volgens bijlage V en overeenkomstig artikel 17.

Lituanien

Paraiškos lygmuo ir metiniai mokesčiai nustatomi vadovaujantis V priedu ir 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

46 Volgens de recht- de considerans van richtlijn 1999/44 een gebruiksvergoeding kan worden geëist.

Lituanien

Remiantis teismų praktika ir mokslininkų komentarais, EB 95 straipsnis gali būti teisinis pagrindas Bendrijos priemonei tik tada, jei jos skirtos pagerinti vidaus rinkos kūrimo ir veikimo sąlygas ir jomis yra aiškiai siekiama šio tikslo, padedant naikinti kliūtis laisvam prekių judėjimui ar laisvei teikti paslaugas arba šalinti konkurencijos iškraipymus 47.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

De vraag of het recht op een gebruiksvergoeding gerechtvaardigd is heeft in de Duitse rechtsleer heel wat inkt doen vloeien.

Lituanien

Teisės į kompensaciją už naudojimą pagrįstumo klausimas Vokietijos doktrinoje sukėlė daugybę mokslinių diskusijų.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Verder dient te worden nagegaan welke de concrete gevolgen zijn van het verzoek om betaling van een gebruiksvergoeding.

Lituanien

Taip pat reikėtų įvertinti praktines reikalavimo sumokėti kompensaciją už naudojimą pasekmes.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

De gebruiksvergoeding is bijgevolg vastgelegd op 183500 EUR per jaar, exclusief btw. De prijs wordt aan de consumentenprijsindex gekoppeld.

Lituanien

Šį sklypą nepriklausomas ekspertas 2006 m. sausio mėn. įvertino 3670000 EUR. Todėl buvo nustatytas 183500 EUR atlygis už sklypo naudojimą per metus pridedant PVM. Kaina susiejama su vartotojų kainų indeksu.

Dernière mise à jour : 2014-10-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Volgens de Oostenrijkse regering kan een gebruiksvergoeding enkel worden verlangd in geval van ontbinding van de overeenkomst en niet in geval van vervanging van het goed.

Lituanien

Austrijos vyriausybė teigia, kad reikalavimas kompensuoti už naudojimą yra teisėtas tik tais atvejais, kai sutartis nutraukiama, bet ne prekių pakeitimo atveju.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Aangezien de betaling van de gebruiksvergoeding is uitgesteld, mag volgens Duitsland worden uitgesloten dat BFH failliet gaat en BAV in de loop van de faillissementsprocedure voordeel geniet doordat de studio op haar terrein staat.

Lituanien

Kadangi atlygio už sklypo naudojimą mokėjimas atidedamas, Vokietijos nuomone, galima atmesti galimybę, kad BFH bankrutuos ir BAV per bankroto procesą gaus naudos iš to, kad studija stovi jos žemės sklype.

Dernière mise à jour : 2014-10-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

BFH zal de pacht evenwel niet maandelijks voldoen; de betaling van de gebruiksvergoeding vermeerderd met rente wordt uitgesteld [11].

Lituanien

Tačiau BFH nemokės kas mėnesį nuomos mokesčio grynaisiais pinigais, atlygio už sklypo naudojimą mokėjimas su palūkanomis yra atidedamas [11].

Dernière mise à jour : 2014-10-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Deze gebruiksvergoeding bedraagt volgens de op de markt gebruikelijke praktijk 5 % van de waarde van het terrein, dat door een onafhankelijke deskundige in januari 2006 op 3670000 EUR werd geschat.

Lituanien

Šis atlygis už sklypo naudojimą, remiantis rinkoje vyraujančia praktika, siekia 5 % žemės sklypo vertės.

Dernière mise à jour : 2014-10-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

33 In een dergelijk geval ontvangt de koper een model dat op het ogenblik van de vervanging een lagere waarde heeft dan op het moment van de aankoop en dient hij ook nog eens een gebruiksvergoeding te betalen.

Lituanien

Tokiu atveju vartotojas gauna modelį, kurio vertė pakeitimo metu yra mažesnė nei pirkimo metu, ir vis vien turi papildomai sumokėti kompensaciją už naudojimą.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

44 Ik kan mij voorstellen dat een consument uit een andere lidstaat die in Duitsland om betaling van een gebruiksvergoeding wordt verzocht, zal aarzelen om nog eens een aankoop in deze lidstaat te verrichten.

Lituanien

Šiuo atžvilgiu reikia paminėti, kad kai kuriose valstybėse narėse pardavėjas negali iš vartotojo reikalauti kompensacijos už trūkumų turinčių

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Dienaangaande ben ik het met de Oostenrijkse regering eens dat de betaling van een gebruiksvergoeding „ernstige overlast” in de zin van deze richtlijn vormt.

Lituanien

Šiuo klausimu aš pritariu Austrijos vyriausybės nuomonei, kad kompensacijos už naudojimą mokėjimas sukelia „didelių nepatogumų“ šios Direktyvos

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Vanuit economisch oogpunt zou de consument een dergelijk keuzerecht niet hebben indien het herstel kosteloos was en aan de vervanging extra kosten, namelijk een gebruiksvergoeding, verbonden waren.

Lituanien

Ekonominiu požiūriu nebelieka realaus pasirinkimo, jei prekė turi būti pataisyta nemokamai, o jos pakeitimas susijęs su papildomomis išlaidomis dėl reikalavimo mokėti kompensaciją už naudojimą.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

Volgens haar doet het verzoek om een gebruiksvergoeding te betalen geen afbreuk aan de doeltreffendheid van de consumentenbescherming, aangezien deze betaling een geringere verplichting is dan de restitutie van het gepresteerde in de zaak Schulte.

Lituanien

Vokietijos vyriausybė taip pat tvirtina, kad veiksmingos vartotojų apsaugos principas nedraudžia reikalauti kompensacijos už naudojimą, nes tokios kompensacijos mokėjimas yra mažesnė prievolė nei byloje Schulte nagrinėtas paskolos grąžinimas.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Néerlandais

het gemeenschapsrecht en merkt zij op dat de consument met de betaling van de prijs van het product zijn verbintenis is nagekomen en dat het verzoek om betaling van een gebruiksvergoeding het evenwicht tussen de verkoper en de consument zou verstoren.

Lituanien

nėta tik sutarties nutraukimo kontekste. Komisija pabrėžia aukšto lygio vartotojų apsaugos svarbą Bendrijos teisėje ir pažymi, kad sumokėdamas kainą vartotojas įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus, o reikalavimas sumokėti kompensaciją už naudojimą pažeistų pardavėjo ir pirkėjo įsipareigojimų pusiausvyrą.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK