Vous avez cherché: fotstycken (Suédois - Coréen)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Coréen

Infos

Suédois

med deras fyrtio fotstycken av silver, två fotstycken under vart bräde.

Coréen

또 은 받 침 사 십 을 만 들 었 으 니 곧 이 판 밑 에 도 두 받 침 이 요, 저 판 밑 에 도 두 받 침 이

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

med deras fyrtio fotstycken av silver, två fotstycken under vart bräde.

Coréen

은 받 침 마 흔 을 이 널 판 아 래 에 도 두 받 침, 저 널 판 아 래 에 도 두 받 침 으 로 하

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

omhängena till förgården, dess stolpar och fotstycken, förhänget för porten till förgården,

Coréen

뜰 의 포 장 과, 그 기 둥 과, 그 받 침 과, 뜰 문 의 장 과

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

så ock om stolparna till förgården runt omkring med deras fotstycken, deras pluggar och streck.

Coréen

뜰 사 면 기 둥 과, 그 받 침 과, 그 말 뚝 과, 그 줄 들 이 니

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

likaledes skola omhängena på andra sidan vara femton alnar långa med tre stolpar på tre fotstycken.

Coréen

문 저 편 을 위 하 여 도 포 장 이 십 오 규 빗 이 며, 그 기 둥 이 셋 이 요, 받 침 이 셋 이

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

och omhängena skola vara femton alnar långa på ena sidan därav, med tre stolpar på tre fotstycken;

Coréen

문 이 편 을 위 하 여 포 장 이 십 오 규 빗 이 며, 그 기 둥 이 셋 이 요, 받 침 이 셋 이

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

således bliver det åtta bräder med tillhörande fotstycken av silver, sexton fotstycken, nämligen två fotstycken under vart bräde.

Coréen

그 여 덟 널 판 에 는 은 받 침 이 열 여 섯 이 니 이 판 아 래 에 도 두 받 침 이 요, 저 판 아 래 에 도 두 받 침 이 니

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

således blev det åtta bräder med tillhörande fotstycken av silver, sexton fotstycken, nämligen två fotstycken under vart bräde.

Coréen

그 널 판 은 여 덟 이 요, 그 받 침 은 은 받 침 열 여 섯 이 라, 각 널 판 밑 에 둘 씩 이 었 더

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

tabernaklet, dess täckelse och överdraget till detta, dess häktor, bräder, tvärstänger, stolpar och fotstycken,

Coréen

곧 성 막 과, 그 막 과, 그 덮 개 와, 그 갈 고 리 와, 그 널 판 과, 그 띠 와, 그 기 둥 과, 그 받 침 과

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

och man gjorde fyrtio fotstycken av silver att sätta under de tjugu bräderna, två fotstycken under vart bräde för dess två tappar.

Coréen

그 이 십 널 판 밑 에 은 받 침 사 십 을 만 들 었 으 되, 곧 이 널 판 밑 에 도 두 받 침 이 그 두 촉 을 받 게 하 였 으

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

och du skall göra fyrtio fotstycken av silver att sätta under de tjugu bräderna, två fotstycken under vart bräde för dess två tappar.

Coréen

스 무 널 판 아 래 은 받 침 마 흔 을 만 들 지 니 이 널 판 아 래 에 도 그 두 촉 을 위 하 여 두 받 침 을 만 들 고 저 널 판 아 래 에 도 그 두 촉 을 위 하 여 두 받 침 을 만 들 지

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

och förgårdens västra kortsida skall hava omhängen som äro femtio alnar långa; stolparna till dem skola vara tio och dessas fotstycken tio.

Coréen

뜰 의 옆 곧 서 편 에 광 오 십 규 빗 의 포 장 을 치 되 그 기 둥 이 열 이 요, 받 침 이 열 이

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

och stolparna till dem skola vara tjugu och dessas fotstycken tjugu, av koppar, men stolparnas hakar och kransar skola vara av silver.

Coréen

그 기 둥 이 스 물 이 며 그 받 침 스 물 은 놋 으 로 하 고 그 기 둥 의 갈 고 리 와 가 름 대 는 은 으 로 할 찌

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

till dem gjordes tjugu stolpar, och till dessa tjugu fotstycken, av koppar, men stolparnas hakar och kransar gjordes av silver.

Coréen

그 기 둥 이 스 물 이 며, 그 받 침 이 스 물 이 니, 놋 이 요 기 둥 의 갈 고 리 와 가 름 대 는 은 이

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

och du skall hänga upp den på fyra stolpar av akacieträ, som skola vara överdragna med guld och hava bakar av guld och stå på fyra fotstycken av silver.

Coréen

금 갈 고 리 로 네 기 둥 위 에 드 리 우 되 그 네 기 둥 을 조 각 목 으 로 만 들 고 금 으 로 싸 서 네 은 받 침 위 에 둘 지

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

då satte mose upp tabernaklet. han lade ut dess fotstycken, ställde fast dess bräder, sköt in dess tvärstänger och satte upp dess stolpar.

Coréen

모 세 가 성 막 을 세 우 되, 그 받 침 들 을 놓 고 그 널 판 들 을 세 우 고, 그 띠 를 띠 우 고 그 기 둥 들 을 세 우 고

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

alla stolparna runt omkring för gården skola vara försedda med kransar av silver och hava hakar av silver; men deras fotstycken skola vara av koppar.

Coréen

뜰 사 면 모 든 기 둥 의 가 름 대 와 갈 고 리 는 은 이 요, 그 받 침 은 놋 이

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

och de förde fram till mose tabernaklet, dess täckelse och alla dess tillbehör, dess häktor, bräder, tvärstänger, stol par och fotstycken,

Coréen

그 들 이 성 막 을 모 세 에 게 로 가 져 왔 으 니 곧 막 과, 그 모 든 기 구 와, 그 갈 고 리 들 과, 그 널 판 들 과, 그 띠 들 과, 그 기 둥 들 과, 그 받 침 들 과

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

omhängena till förgården, dess stolpar och fotstycken, förhänget för porten till förgården, dess streck och pluggar, alla redskap till arbetet vid uppenbarelsetältets tabernakel

Coréen

뜰 의 포 장 들 과, 그 기 둥 들 과, 그 받 침 들 과, 뜰 문 의 장 과, 그 줄 들 과, 그 말 뚝 들 과, 회 막 의 소 용 곧 성 막 의 모 든 기 구 와

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

och man gjorde till den fyra stolpar av akacieträ och överdrog dem med guld, och hakarna till dem gjordes av guld, och man göt till dem fyra fotstycken av silver.

Coréen

조 각 목 으 로 네 기 둥 을 만 들 어 금 으 로 쌌 으 며, 그 갈 고 리 는 금 이 며 기 둥 의 네 받 침 은 은 으 로 부 어 만 들 었 으

Dernière mise à jour : 2012-05-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK