Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di ospravedlňujících da Ceco a Tedesco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Ceco

Tedesco

Informazioni

Ceco

To jsou cesty lidí, ospravedlňujících vlastní chybu.

Tedesco

Auf diesen Wegen rechtvertigen Menschen ihr Versagen.

Ultimo aggiornamento 2016-10-27
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

O každém prodloužení uděleném některému systému odškodnění a o okolnostech ospravedlňujících takové prodloužení informují příslušné orgány okamžitě Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

Tedesco

Die zuständigen Behörden unterrichten die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde unverzüglich über jede einem Entschädigungssystem gewährte Fristverlängerung und die sie rechtfertigenden Umstände.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

Vyjmenovaná opatření, v počtu tří, se týkají objektivních důvodů ospravedlňujících obnovení těchto pracovních smluv a poměrů, maximálního celkového trvání těchto po sobě jdoucích pracovních smluv a poměrů a počtu obnovení těchto smluv a poměrů.

Tedesco

Die drei dort aufgeführten Maßnahmen betreffen sachliche Gründe, die die Verlängerung solcher Verträge oder Verhältnisse rechtfertigen, die insgesamt maximal zulässige Zahl aufeinanderfolgender Arbeitsverträge oder -verhältnisse und die zulässige Zahl der Verlängerungen solcher Verträge oder Verhältnisse.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

Nedostatky existovaly v následujících oblastech: ustanoveních týkajících se pákového efektu a recyklace finančních prostředků, odůvodňování přídělů prostředků na opatření finančního inženýrství, podmínkách ospravedlňujících využívání preferenčního režimu pro soukromý sektor a podmínkách způsobilosti pro provozní kapitál.

Tedesco

Die festgestellten Schwachstellen betrafen die Bestimmungen zur Hebelwirkung und zum revolvierenden Einsatz der Mittel, die Begründung der für finanztechnische Maßnahmen bereitgestellten Beträge, die Bedingungen zur Begründung einer Vorzugsbehandlung des privaten Sektors und die Förderfähigkeitsbedingungen für Betriebskapital.

Ultimo aggiornamento 2017-04-25
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

Ohledně možného ospravedlňujícího důvodu pro takovéto omezení generální advokátka poznamenává, že uvedená pravidla zajišťují, aby kluby nebyly od náboru a výcviku odrazovány vyhlídkou, že budou jejich investice zužitkovány ve prospěch jiného klubu, aniž by za to obdržely jakékoli odškodnění.

Tedesco

Im Hinblick auf eine mögliche Rechtfertigung solcher Bestimmungen stellt Frau Sharpston fest, dass sie gewährleisten, dass die Vereine nicht dadurch von der Einstellung und Ausbildung abgehalten werden, dass ihre entsprechenden finanziellen Aufwendungen einem anderen Verein zugute kommen könnten, ohne dass sie selbst dafür entschädigt werden.

Ultimo aggiornamento 2017-04-25
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

Soudní dvůr v tomto ohledu konstatuje, že maďarská právní úprava platná před 1. lednem 2012 rovněž stanovila takové důvody ospravedlňující předčasné ukončení mandátu komisaře pro ochranu údajů.

Tedesco

Der Gerichtshof stellt hierzu fest, dass auch das in Ungarn vor dem 1.

Ultimo aggiornamento 2017-04-25
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

(c) důvody ospravedlňující navrhované částky.

Tedesco

(c) eine Begründung der vorgeschlagenen Beträge.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

2.3 Dalšími aspekty ospravedlňujícími dle názoru Komise přezkum směrnice jsou:

Tedesco

2.3 Weitere Aspekte, die laut Europäischer Kommission eine Überarbeitung der Richtlinie recht­fertigen, sind:

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

3.3.1.3 Hospodářské oživení, o němž hovoří Komise v souvislosti s rozšířením působnosti EU v trestněprávní oblasti (strana 10) a které je velmi důležitým cílem, jehož prioritu všichni jistě uznají, nemůže být samo o sobě dostatečným legitimním zájmem ospravedlňujícím využívání trestního práva.

Tedesco

3.3.1.3 Die "Konjunkturbelebung", die die Kommission im Hinblick auf die Ausweitung des Anwen­dungsbereichs des EU-Strafrechts ins Feld führt (Seite 10), ist zwar ein sehr wesentliches Ziel, über dessen Priorität wohl Einmütigkeit besteht, bildet jedoch allein noch kein hinreichendes und berechtigtes Interesse, das einen Rückgriff auf das Strafrecht rechtfertigen würde.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ceco

3.3.1.3 Hospodářské oživení, o němž hovoří Komise v souvislosti s rozšířením působnosti EU v trestněprávní oblasti (strana 10) a které je velmi důležitým cílem, jehož prioritu všichni jistě uznají, nemůže být samo o sobě dostatečným legitimním zájmem ospravedlňujícím využívání trestního práva.

Tedesco

3.3.1.3 Die "Konjunkturbelebung", die die Kommission im Hinblick auf die Ausweitung des Anwen­dungsbereichs des EU-Strafrechts ins Feld führt (Seite 10), ist zwar ein sehr wesentliches Ziel, über dessen Priorität wohl Einmütigkeit besteht, bildet jedoch allein noch kein hin­reichendes und berechtigtes Interesse, das einen Rückgriff auf das Strafrecht rechtfertigen würde.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ceco

4.2.9 Konečně je zarážející, že na obecný případ přímého zadávání internímu hospodářskému subjektu se vztahují přesně stanovené podmínky, zatímco zvláštní výjimka ze zásad nařízení pro odvětví železniční dopravy, která se týká přímého zadávání hospodářskému subjektu není doplněna o žádnou podmínku, a ani v důvodové zprávě není podáno žádné ospravedlňující vysvětlení.

Tedesco

4.2.9 Des Weiteren ist es erstaunlich, dass für den Regelfall einer Auftragsdirektvergabe an einen internen Betreiber genau definierte Voraussetzungen festgelegt wurden, während bei dem zu­gunsten des Schienenverkehrs geschaffenen Ausnahmefall eines Abgehens von den Grund­sätzen der Verordnung bei einer Direktvergabe an einen Betreiber keinerlei Bedingun­gen zur Auflage gemacht werden.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

Avšak co se týče nemocniční péče, Soudní dvůr uznal, že nelze vyloučit, že možné riziko vážného narušení finanční rovnováhy systémů sociálního zabezpečení nebo cíl zajistit vyvážené lékařské a nemocniční služby přístupné pro všechny mohou představovat naléhavé důvody převažujícího obecného zájmu ospravedlňující potřebu překážky zásadě volného pohybu služeb.

Tedesco

Bezüglich der Krankenhausversorgung hat der Gerichtshof jedoch entschieden, dass sich nicht ausschließen lässt, dass eine erhebliche Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit oder das Ziel, eine ausgewogene, allen zugängliche ärztliche und klinische Versorgung aufrechtzuerhalten, einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses darstellen kann, der eine Beschränkung des Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen kann.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

Hlavním důvodem ospravedlňujícím daný návrh je fakt, že používání tohoto pásma (od 169,4 do 169,8 MHz) systémem ERMES se snížilo nebo bylo dokonce ukončeno a ERMES byl nahrazen jinými technologiemi, jako systémy krátkých textových zpráv (SMS) přes GSM.

Tedesco

Kernstück der Begründung dieses Vorschlags ist die Tatsache, dass die Nutzung des besagten Frequenzbandes (169,4 − 169,8) für ERMES abgenommen hat oder gar ganz eingestellt wurde, und ERMES durch andere Technologien wie den Kurznachrichtendienst (SMS) über GSM-Netze abgelöst wurde.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

Nejdůležitějším argumentem ospravedlňujícím využití PPP je optimalizace časového faktoru.

Tedesco

Das Hauptargument für den Einsatz von ÖPP ist die Optimierung des Zeitfaktors.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

Obdobně nejsou dostačující ustanovení uvedená v rámcovém rozhodnutí, která se zabývají přitěžujícími okolnostmi (ospravedlňující vyšší trest): nezahrnují všechny přitěžující okolnosti17 uvedené v předchozích nástrojích EU nebo OSN.

Tedesco

Auch die im Rahmenbeschluss vorgesehenen Bestimmungen zu erschwerenden Umständen (die hohe strafrechtliche Sanktionen rechtfertigen) reichen nicht aus: Sie umfassen nämlich nicht alle in früheren EU- und UN-Instrumenten aufgeführten erschwerenden Umstände17.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

Ochrana života a majetku občanů je stěžejní úkol ospravedlňující veřejnou moc a veřejné politiky.

Tedesco

Der Schutz von Leben und Eigentum der Bürger gehört zu den Kernaufgaben, die der öffentlichen Gewalt und der öffentlichen Politik ihre Legitimation verleihen.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

Proto navrhuje, aby se kritérium ospravedlňující tuto ochranu týkalo žadatele a nespočívalo v názoru Komise na žádost.

Tedesco

Er schlägt daher vor, als das Kriterium, das diesen Schutz rechtfertigt, den Antragsteller und nicht die Meinung der Kommission über den Antrag heranzuziehen.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

Přestože Komise uznává, že v současné době obecně řečeno došlo k většímu pokroku směrem k oddělení vlastnictví v elektroenergetickém odvětví v EU, nenašla Komise žádné přesvědčivé argumenty ospravedlňující rozdílné zacházení s těmito dvěma odvětvími.

Tedesco

Auch wenn die Kommission anerkennt, dass die eigentumsrechtliche Entflechtung generell im Elektrizitätssektor der EU besser vorankommt, kann sie kein überzeugendes Argument anführen, das eine unterschiedliche Behandlung der beiden Sektoren rechtfertigen würde.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

Přestože v určitých případech mohou existovat platné politické důvody ospravedlňující tuto praxi (například z důvodu komplexnosti činností, které mají být prováděny, či jejich důsledků pro jistotu či bezpečnost spotřebitele), nezdá se tomu tak být pokaždé.

Tedesco

Auch wenn es in bestimmten Fällen nachvollziehbare Gründe für die Rechtfertigung solcher Vorbehalte geben mag (z. B. wegen der Komplexität der auszuführenden Tätigkeiten oder der Auswirkungen auf die Sicherheit der Verbraucher), scheint dies nicht immer zuzutreffen.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ceco

Soudní dvůr však uznal, že nelze vyloučit, že možné riziko vážného narušení finanční rovnováhy systémů sociálního zabezpečení nebo cíl zachovat vyvážené lékařské a nemocniční služby přístupné pro všechny mohou představovat naléhavé důvody převažujícího obecného zájmu ospravedlňující potřebu překážky zásadě volného pohybu služeb.

Tedesco

Der Gerichtshof hat jedoch entschieden, dass eine erhebliche Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit oder das Ziel, eine ausgewogene, flächendeckende ärztliche und klinische Versorgung aufrechtzuerhalten, einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses darstellen kann, der eine Beschränkung des Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen kann.

Ultimo aggiornamento 2017-04-07
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK