Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di landningsstorlek da Svedese a Olandese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Svedese

Olandese

Informazioni

Svedese

MINSTA LANDNINGSSTORLEK

Olandese

MINIMUMMATEN VAN VIS BIJ AANVOER

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Svedese

KAPITEL III MINSTA LANDNINGSSTORLEK

Olandese

HOOFDSTUK III MINIMUMMATEN VAN VIS BIJ AANVOER

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Svedese

Minsta tillåtna landningsstorlek för fisk och skaldjur

Olandese

Gesloten gebieden en gesloten tijden

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

- begränsas till målarter som inte omfattas av en minsta landningsstorlek i enlighet med artikel 8,

Olandese

- de visserijactiviteiten worden beperkt tot doelsoorten waarvoor geen minimummaten bij aanvoer gelden als bedoeld bij artikel 8;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Svedese

- begränsas till målarter som inte omfattas av minsta landningsstorlek i enlighet med artikel 8,

Olandese

- de visserijactiviteiten worden beperkt tot doelsoorten waarvoor geen minimummaten bij aanvoer gelden als bedoeld bij artikel 8;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Svedese

Tekniska åtgärder som minsta landningsstorlek och i vissa fall fredade områden tillämpas, men dessa åtgärder genomförs inte tillfredsställande.

Olandese

De aanlandingen vertoonden een opwaartse trend tussen 19651972, stabiliseerden zich tussen 1973-1977, en gingen vervolgens weer omhoog om in 1988 een piek van 20 000 ton te bereiken.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

En betydande del av landningarna av kummel från Medelhavet består av ung fisk som underskrider minsta lagliga landningsstorlek (20 cm totallängd).

Olandese

Groenboek — De toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid, deel

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Dessutom måste vi förhindra överträdelser av den gemensamma fiskeripolitiken , såsom det illegala fisket, nyttjandet av olagliga arter , parallellhandeln och bristen på respekt för bestämmelser om minsta landningsstorlek .

Olandese

Bovendien moet er paal en perk worden gesteld aan de overtredingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid waarmee wij nu reeds geconfronteerd worden. Ik denk dan natuurlijk aan de illegale visserij, het illegaal gebruik van vistuig, de parallelhandel en de niet-naleving van de voorschriften inzake minimummaten.

Ultimo aggiornamento 2012-03-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Svedese

Minsta landningsstorlekar

Olandese

Minimummaten bij aanvoer

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Svedese

Utöver denna kvot får medlemsstater tillåta fartyg som deltar i initiativ avseende fullt dokumenterade fisken att ta ytterligare fångster inom en gräns på ytterligare 5 % av den kvot som tilldelats medlemsstaten under förutsättning attdet på fartyget används CCTV-kameror, kopplade till sensorer, som spelar in all fiskeverksamhet och all bearbetning ombord på fartyget,alla fångster av torsk räknas av från kvoten, även de fiskar som är mindre än minsta landningsstorlek,de ytterligare fångsterna är begränsade till 30 % av den normala fångstbegränsning som gäller för ett sådant fartyg eller till en mängd som gör att man kan garantera att dödligheten i torskbeståndet inte ökar,en medlemsstat som upptäcker att ett fartyg som deltar i initiativet inte följer ovanstående villkor, drar tillbaka de ytterligare fångster som beviljats det fartyget och förbjuder fartyget att fortsätta att delta i initiativet.

Olandese

Met toestemming van de lidstaten mogen vaartuigen die deelnemen aan initiatieven met betrekking tot volledig gedocumenteerde visserij, bovenop dit quotum extra vangsten verrichten voor een hoeveelheid die niet groter is dan 5 % van het aan de betrokken lidstaat toegewezen quotum, op voorwaarde dat:het vaartuig gebruikmaakt van aan een sensorsysteem gekoppelde camera’s in een gesloten televisiecircuit (CCTV) waarmee alle visserij- en verwerkingsactiviteiten die aan boord van het vaartuig plaatsvinden, worden geregistreerd;alle kabeljauwvangsten van dat vaartuig in mindering worden gebracht op het quotum, met inbegrip van de vissen die kleiner zijn dan de minimale aanlandingsmaat;de extra vangsten niet meer bedragen dan 30 % van de normale vangstbeperking die op een dergelijk vaartuig van toepassing is, of niet groter zijn dat een hoeveelheid die in die zin kan worden gerechtvaardigd dat de visserijmortaliteit van het kabeljauwbestand gegarandeerd niet zal toenemen;wanneer een lidstaat constateert dat een aan het initiatief deelnemend vaartuig niet aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, deze lidstaat de toestemming die hij aan dat vaartuig heeft gegeven om extra vangsten te verrichten intrekt en dat vaartuig uitsluit van verdere deelname aan het initiatief.

Ultimo aggiornamento 2014-11-11
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Utöver denna kvot får medlemsstater tillåta fartyg som deltar i initiativ avseende fullt dokumenterade fisken att ta ytterligare fångster inom en gräns på ytterligare 5 % av den kvot som tilldelats medlemsstaten under förutsättning attdet på fartyget används CCTV-kameror, kopplade till sensorer, som spelar in all fiskeverksamhet och all bearbetning ombord på fartyget,alla fångster av torsk räknas av från kvoten, även de fiskar som är mindre än minsta landningsstorlek,de ytterligare fångsterna är begränsade till 30 % av den normala fångstgräns som gäller för ett sådant fartyg eller till en mängd som gör att man kan garantera att dödligheten i torskbeståndet inte ökar,”en medlemsstat som upptäcker att ett fartyg som deltar i initiativet inte följer ovanstående villkor, drar tillbaka de ytterligare fångster som beviljats det fartyget och förbjuder fartyget att fortsätta att delta i initiativet.

Olandese

Met toestemming van de lidstaten mogen vaartuigen die deelnemen aan initiatieven met betrekking tot volledig gedocumenteerde visserij, bovenop dit quotum extra vangsten verrichten voor een hoeveelheid die niet groter is dan 5 % van het aan de betrokken lidstaat toegewezen quotum, op voorwaarde dat:het vaartuig gebruikmaakt van aan een sensorsysteem gekoppelde camera’s in een gesloten televisiecircuit (CCTV) waarmee alle visserij- en verwerkingsactiviteiten die aan boord van het vaartuig plaatsvinden, worden geregistreerd;alle kabeljauwvangsten van dat vaartuig in mindering worden gebracht op het quotum, met inbegrip van de vissen die kleiner zijn dan de minimale aanlandingsmaat;de extra vangsten niet meer bedragen dan 30 % van de normale vangstbeperking die op een dergelijk vaartuig van toepassing is, of niet groter zijn dat een hoeveelheid die in die zin kan worden gerechtvaardigd dat de visserijmortaliteit van het kabeljauwbestand gegarandeerd niet zal toenemen;wanneer een lidstaat constateert dat een aan het initiatief deelnemend vaartuig niet aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, deze lidstaat de toestemming die hij aan dat vaartuig heeft gegeven om extra vangsten te verrichten intrekt en dat vaartuig uitsluit van verdere deelname aan het initiatief.”.

Ultimo aggiornamento 2014-11-11
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Den minsta landningsstorleken för piggvar ska vara 45 cm i total längd, mätt i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 850/98.

Olandese

Voor tarbot geldt een minimummaat bij aanlanding van ten minste 45 cm totale lengte, gemeten overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EG) nr. 850/98.

Ultimo aggiornamento 2014-11-10
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

- för krabbtaskor (Cancer pagurus) skall angivelsen "ICES-område IVb,c söder om 56° N: 115 mm" ersättas med "ICES-område IVb,c söder om 56° N: 130 mm, utom för ett område som begränsas av en punkt på positionen 53° 28' 22" N, 0° 09' 24" E på Englands kust, en rak linje från denna punkt till positionen 53° 28' 22" N, 0° 22' 24" E, dvs. Förenade kungarikets sexmilsgräns, och en rak linje från en punkt på positionen 51° 54' 06" N, 1° 30' 30" E till en punkt på Englands kust på positionen 51° 55' 48" N, 1° 17' 00" E, där minsta landningsstorlek skall vara 115 mm."

Olandese

- voor de soort "Noordzeekrab" (Cancer pagurus) wordt "ICES-sectoren IV b en c bezuiden 56° noorderbreedte: 115 mm" vervangen door: "ICES-sectoren IV b en c bezuiden 56° noorderbreedte: 130 mm, met uitzondering van een gebied begrensd door een punt op de Engelse kust 53° 28' 22" noorderbreedte en 0° 09' 24" oosterlengte, een rechte lijn die dit punt verbindt met 53° 28' 22" noorderbreedte en 0° 22' 24" oosterlengte, de zesmijlsgrens van het Verenigd Koninkrijk en een rechte lijn tussen een punt op 51° 54' 06" noorderbreedte en 1° 30' 30" oosterlengte, met een punt op de Engelse kust op 51° 55' 48" noorderbreedte en 1° 17' 00" oosterlengte, waar de minimummaat bij aanlanding 115 mm bedraagt;";

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Svedese

Kommissionen bör därför snarast för GFCM och Internationella kommissionen för bevarandet av tonfiskbeståndet i Atlanten (ICCAT) lägga fram lämpliga förslag för att fastställa en minsta landningsstorlek för fisket i Medelhavet, tillsammans med specifikationer som gör det möjligt för långrev att stämma överens med denna gräns.

Olandese

Hiertoe dient de Commissie bij de GFCM en de Internationale Commissie voor de instandhouding van de tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan (ICCAT) zo spoedig mogelijk voorstellen in om voor de visserij in de Middellandse Zee een minimummaat bij aanvoer in te stellen alsmede voorschriften vast te stellen om de beug aan deze minimummaat aan te passen.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

De tekniska åtgärderna omfattar definitioner av maskstorlekar och andra aspekter av fiskeredskapens uppbyggnad, tidsperioder och geografiska områden där vissa fastställda typer av fisken är förbjudna eller begränsade samt landningsstorlekar för levande akvatiska resurser.

Olandese

De technische maatregelen bepalen de maaswijdte en de andere aspecten van de structuur van vistuigen, de periodes en de geografische zones waarin bepaalde soorten visserijactiviteiten verboden of beperkt zijn en de minimummaten bij aanvoer van levende aquatische hulpbronnen.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

(23) Eftersom gemenskapens fiske står för mer än 75 % av fångsterna av svärdfisk i Medelhavet, är det lämpligt att ändra rådets förordning (EG) nr 973/2001 av den 14 maj 2001 om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter och fastställa en minsta landningsstorlek inom gemenskapen tillsammans med specifikationer för långrev som stämmer överens med denna gräns samt ett fyra månader långt förbud mot långrevsfiske för att skydda ung svärdfisk.

Olandese

(23) Aangezien 75 % van de vangsten van zwaardvis in de Middellandse Zee voor rekening van de communautaire visserij komt, moet Verordening (EG) nr. 973/2001 van de Raad van 14 mei 2001 tot vaststelling van technische maatregelen voor de instandhouding van bepaalde over grote afstanden trekkende visbestanden worden gewijzigd, om een communautaire minimummaat bij aanvoer en daarmee overeenstemmende specificaties voor de beug vast te stellen. Tevens moet een vangstverbod van vier maanden worden ingesteld voor vaartuigen met de beug om de jonge zwaardvis te beschermen.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Svedese

Många medlemsstater har utfärdat bestämmelser av vitt skilda slag i fråga om förvaltningen av ålbeståndet, t.ex. om minsta landningsstorlek, perioder och områden med fiskeförbud, licenser för ålfiskare, samt om dammar och ålpassager.

Olandese

Vele lidstaten hebben een hele reeks maatregelen genomen met betrekking tot het beheer van het aalbestand, met name minimummaten voor aanlanding, gesloten perioden en gebieden, vergunningen voor de visserij op aal, voorschriften met betrekking tot de bouw van dammen en aalpassages.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

För att skydda ungfisken anges också minsta landningsstorlekar i förordningen.

Olandese

Teneinde de jonge exemplaren te beschermen, legt dereglementering verder minimummaten bij aanvoer op.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Detta sker av ett antal skäl – för att fisken är under den minsta landningsstorleken, för att de är av en art som fartyget inte har kvoter för, för att de inte är av arten som befälhavaren har valt att rikta in sig på eller så kastas de bort, trots att de är tillräckligt stora att landas, för att göra plats i lasten för annan, mer värdefull fisk (”höggradig sortering”).

Olandese

Dit kan om verscheidene redenen gebeuren – omdat de vissen onder de minimale aanvoermaat zitten, omdat zij tot een soort behoren waarvoor het vaartuig geen quota heeft, omdat het geen soorten zijn die de kapitein op dat moment wil vangen, of omdat zij, ofschoon zij groot genoeg zijn om aan land te worden gebracht, worden afgewezen om ruimte te maken voor andere, waardevollere vis („afroming”).

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Dessa åtgärder definieras vanligen genom geografis­ka områden och omfattar ■ minsta maskstorlek, ■ användning av mer selektiva redskap, ■ förbud mot fiske i vissa områden och under vissa perioder, ■ minsta landningsstorlek för fisk och skaldjur, ■ begränsningar av bifangst.

Olandese

■ minimummaaswijdten voor de netten; ■ het gebruik van selectief vistuig; ■ gesloten gebieden en gesloten seizoenen; ■ minimummaten voor de aanvoer van vis, schad­en schelpdieren; ■ grenzen voor de bijvangst of incidentele vangsten.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK