Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di omröstningsresultatet da Svedese a Slovacco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Svedese

Slovacco

Informazioni

Svedese

Talmannen ska fastställa omröstningsresultatet och tillkännage detta.

Slovacco

Predseda určí a oznámi výsledok hlasovania.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Rådets ordförande och kommissionens ordförande ska underrättas om omröstningsresultatet.

Slovacco

Výsledok hlasovania sa oznámi predsedovi Rady a predsedovi Komisie.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Svedese

Texten till de ändringsförslag som fått avslag skall medfölja som bilaga tillsammans med omröstningsresultatet, om de fått minst en fjärdedel av de avgivna rösterna.

Slovacco

Zamietnuté pozmeňujúce návrhy sú pripojené v prílohe s uvedením výsledkov hlasovania, ak získali najmenej štvrtinu odovzdaných hlasov.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

Om de föreslagna ändringarna avslås av plenarförsamlingen men erhåller minst en fjärdedel av de avgivna rösterna skall förslagen till ändringar och motiveringarna bifogas yttrandet tillsammans med omröstningsresultatet.

Slovacco

Text a zdôvodnenie pozmeňujúcich návrhov zamietnutých na plenárnom zasadaní sú uvedené spolu s výsledkami hlasovania v prílohe stanoviska, pokiaľ získali najmenej štvrtinu odovzdaných hlasov.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

Om antalet närvarande ledamöter inte uppgår till det antal som krävs för beslutsförhet, ska talmannen inte tillkännage omröstningsresultatet utan förklara att beslutsförhet inte föreligger.

Slovacco

Ak počet prítomných poslancov nedosiahne počet, ktorý je potrebný na dosiahnutie uznášaniaschopnosti, predseda neoznámi výsledok hlasovania, ale vyhlási, že Parlament nie je uznášaniaschopný.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

Om antalet närvarande ledamöter inte uppgår till det antal som krävs för beslutförhet, skall talmannen inte kungöra omröstningsresultatet utan förklara att beslutförhet inte föreligger.

Slovacco

Ak počet prítomných poslancov nedosiahne počet, ktorý je potrebný na dosiahnutie uznášaniaschopnosti, predseda neoznámi výsledok hlasovania, ale vyhlási, že Parlament nie je uznášaniaschopný.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

Texten till facksektionsyttranden som avslagits till förmån för ändringsförslag antagna av plenarförsamlingen skall också bifogas kommitténs yttrande tillsammans med omröstningsresultatet, förutsatt att facksektionsyttrandet fick stöd av minst en fjärdedel av de avgivna rösterna.

Slovacco

Ak zhromaždenie zamietne text stanoviska odbornej sekcie v prospech pozmeňujúceho návrhu schváleného zhromaždením, zamietnutý text musí byť priložený spolu s výsledkami hlasovania v prílohe stanoviska za predpokladu, že získal najmenej štvrtinu odovzdaných hlasov.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

Utom i de fall när rådets överläggningar är öppna för allmänheten i enlighet med artiklarna 7 och 8 ska omröstningsresultatet i fråga om överläggningar som leder till vägledande omröstningar eller till antagande av förberedande akter inte offentliggöras.

Slovacco

S výnimkou prípadov, keď sú rokovania Rady sprístupnené verejnosti v súlade s článkami 7 a 8, sa výsledky hlasovania nezverejňujú v prípade diskusií, ktoré vedú k orientačnému hlasovaniu alebo k prijatiu prípravných aktov.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

När omröstningsresultatet fastställs ska hänsyn tas dels till antalet närvarande ledamöter i kammaren i enlighet med punkt 2, dels till antalet ledamöter som begärt ett fastställande av beslutsförhet i enlighet med punkt 4.

Slovacco

Pri stanovení výsledku hlasovania je potrebné zohľadniť v súlade s odsekom 2 všetkých poslancov prítomných v rokovacej sále a v súlade s odsekom 4 všetkých poslancov, ktorí požiadali o zistenie uznášaniaschopnosti.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

Om omröstning med namnupprop har begärts i enlighet med artikel 167.1, ska omröstningsresultatet emellertid registreras namn för namn och föras till protokollet från sammanträdet efter politisk grupptillhörighet och i bokstavsordning efter ledamöternas namn.

Slovacco

Ak sa však na žiadosť v súlade s čl. 167 ods. 1 uskutočnilo hlasovanie podľa mien, hlasy sa zaznamenajú v zápisnici z rokovania. Zoznam hlasujúcich je zostavený podľa politických skupín a v abecednom poradí mien poslancov spolu s informáciou o tom, ako hlasovali.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

Har omröstning med namnupprop begärts i enlighet med artikel 160.1, skall omröstningsresultatet emellertid registreras namn för namn och föras till protokollet från sammanträdet efter politisk grupp och i bokstavsordning efter ledamöternas namn.

Slovacco

Ak sa však na žiadosť v súlade s čl. 160 ods. 1 uskutočnilo hlasovanie podľa mien, hlasy sa zaznamenajú v zápisnici z rokovania. Zoznam hlasujúcich je zostavený podľa politických skupín a v abecednom poradí mien poslancov spolu s informáciou o tom, ako hlasovali.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

Utom i de fall när rådets överläggningar är öppna för allmänheten i enlighet med artikel 8, skall omröstningsresultatet i fråga om överläggningar som leder till vägledande omröstningar eller till antagande av förberedande rättsakter inte offentliggöras.

Slovacco

S výnimkou prípadov, keď sú rokovania Rady sprístupnené verejnosti v súlade s článkom 8, sa výsledky hlasovania nezverejňujú v prípade diskusií, ktoré vedú k informatívnym hlasovaniam alebo k prijatiu prípravných aktov.

Ultimo aggiornamento 2014-11-05
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

Utom i de fall när rådets överläggningar är öppna för allmänheten i enlighet med artikel 8, skall omröstningsresultatet i fråga om överläggningar som leder till vägledande omröstningar eller till antagande av förberedande rättsakter inte offentliggöras. entliggöras.

Slovacco

S výnimkou prípadov, keď sú rokovania Rady sprístupnené verejnosti v súlade s článkom 8, sa výsledky hlasovania nezverejňujú v prípade diskusií, ktoré vedú k informatívnym hlasovaniam alebo k prijatiu prípravných aktov.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

På denna webbplats kan man också ta del av alla rådsdokument som diskuteras samt bakgrundmaterial av olika slag, pressmeddelanden samt, efter varje överläggning som avslutas med omröstning om en rättsakt, av omröstningsresultatet i detalj.

Slovacco

Na tejto stránke sú prístupné aj všetky dokumenty Rady, o ktorých sa vedie diskusia, ako aj pracovné dokumenty, tlačové správy a, na konci každého verejné rokovania, ktoré vyústi do hlasovania o legislatívnom akte, taktiež podrobný výsledok tohto hlasovania.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

Om omröstningsresultatet offentliggörs kan, på begäran av den berörda medlemmen av Europeiska rådet, även de vid omröstningen avgivna röstmotiveringarna offentliggöras i enlighet med denna arbetsordning och med iakttagande av rättssäkerheten och Europeiska rådets intressen.

Slovacco

Ak sa výsledok hlasovania zverejní, na žiadosť dotknutého člena Európskej rady sa zverejnia aj odôvodnenia hlasovania poskytnuté počas hlasovania, pričom sa zohľadní tento rokovací poriadok, právna istota a záujmy Európskej rady.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

3. Utom i de fall när rådets överläggningar är öppna för allmänheten i enlighet med artikel 8, skall omröstningsresultatet i fråga om överläggningar som leder till vägledande omröstningar eller till antagande av förberedande rättsakter inte offentliggöras.

Slovacco

3. S výnimkou prípadov, keď sú rokovania Rady sprístupnené verejnosti v súlade s článkom 8, sa výsledky hlasovania nezverejňujú v prípade diskusií, ktoré vedú k informatívnym hlasovaniam alebo k prijatiu prípravných aktov.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

7. Förslaget till misstroendeförklaring antas om det erhåller en majoritet av två tredjedelar av de avgivna rösterna och en majoritet av parlamentets samtliga ledamöter. Rådets ordförande och kommissionens ordförande skall underrättas om omröstningsresultatet.

Slovacco

7. Návrh na vyslovenie nedôvery je prijatý, ak získa dve tretiny odovzdaných hlasov, ktoré predstavujú väčšinu všetkých poslancov Parlamentu. Výsledok hlasovania sa oznámi predsedovi Rady a predsedovi Komisie.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

3. Om de föreslagna ändringarna avslås av plenarförsamlingen men erhåller minst en fjärdedel av de avgivna rösterna skall förslagen till ändringar och motiveringarna bifogas yttrandet tillsammans med omröstningsresultatet. Detsamma skall gälla för motyttranden.

Slovacco

3. Text a zdôvodnenie pozmeňujúcich návrhov zamietnutých na plenárnom zasadaní sú uvedené spolu s výsledkami hlasovania v prílohe stanoviska, pokiaľ získali najmenej štvrtinu odovzdaných hlasov. Táto podmienka sa vzťahuje aj na protinávrhy.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

Om Europeiska rådet i enlighet med fördragen antar ett beslut får det, i enlighet med gällande omröstningsförfarande för antagandet av det beslutet, offentliggöra omröstningsresultatet samt uttalandena till Europeiska rådets protokoll och de punkter i protokollet som rör antagandet av det beslutet.

Slovacco

Keď Európska rada prijíma rozhodnutie podľa zmlúv, môže spôsobom hlasovania, ktorý sa vzťahuje na dotknuté rozhodnutie, rozhodnúť, že sa zverejnia výsledky hlasovania, ako aj vyhlásenia do zápisnice a body zápisnice súvisiace s prijatím dotknutého rozhodnutia.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Svedese

När omröstningsresultatet fastställs skall hänsyn tas dels till antalet närvarande ledamöter i kammaren enligt punkt 2, dels till antalet ledamöter som begärde ett fastställande av beslutförhet enligt punkt 4. Det elektroniska omröstningssystemet får inte användas för detta syfte. Plenisalens dörrar får inte stängas.

Slovacco

Pri stanovení výsledku hlasovania je potrebné zohľadniť v súlade s odsekom 2 všetkých poslancov prítomných v rokovacej sále a v súlade s odsekom 4 všetkých poslancov, ktorí požiadali o zistenie uznášaniaschopnosti. Elektronický systém hlasovania sa v tomto prípade nemôže použitiť. Dvere rokovacej sály nesmú byť zatvorené.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK