Google で調べる

検索ワード: turvallisuusneuvoston (ハンガリー語 - ドイツ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ハンガリー語

ドイツ語

情報

ハンガリー語

[*] Kosovo YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti.

ドイツ語

[*] Kosovo volgens Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

最終更新: 2010-09-07
使用頻度: 4
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

Sitä tarkastellaan uudelleen tai muutetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätösten perusteella."

ドイツ語

Er wird unter Berücksichtigung der vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gefassten einschlägigen Beschlüsse überprüft oder geändert."

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ハンガリー語

Sitä tarkastellaan uudelleen tai muutetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätösten perusteella."

ドイツ語

Het wordt herzien of gewijzigd in het licht van desbetreffende besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.".

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ハンガリー語

Kyseisiä toimenpiteitä jatkettiin 10 päivänä elokuuta 2007 hyväksytyllä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1771 (2007) 15 päivään helmikuuta 2008.

ドイツ語

August 2007 angenommenen Resolution 1771 (2007) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (nachstehend "UNSCR 1771 (2007)" genannt) wurden diese Maßnahmen bis zum 15.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ハンガリー語

Kyseisiä toimenpiteitä jatkettiin 10 päivänä elokuuta 2007 hyväksytyllä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1771 (2007) 15 päivään helmikuuta 2008.

ドイツ語

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 10 augustus 2007 Resolutie 1771 (2007) ("UNSCR 1771 (2007)") aangenomen, waarbij de betrokken maatregelen tot en met 15 februari 2008 werden verlengd.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ハンガリー語

Tätä sopimusta ei sovelleta Kosovoon, joka on tällä hetkellä kansainvälisen hallinnon alaisuudessa 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti.

ドイツ語

De overeenkomst is niet van toepassing op Kosovo, dat momenteel onder internationaal bestuur staat overeenkomstig Resolutie nr.

最終更新: 2010-09-07
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

[6] Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244 määriteltynä.

ドイツ語

[6] Einschließlich des Kosovo unter der Ägide der Vereinten Nationen nach der Resolution 1244 des Sicherheitsrats vom 10.

最終更新: 2010-09-09
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

[13] Lukuun ottamatta Kosovoa, sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244."

ドイツ語

1244 van 10 juni 1999 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties."

最終更新: 2010-09-25
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ハンガリー語

(3) Euroopan unioni toimitti 1 päivänä toukokuuta 2006 tunnistamista koskevia lisätietoja turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1572 (2004) nojalla perustetulle turvallisuusneuvoston komitealle.

ドイツ語

(3) Op 1 mei 2006 heeft de EU bijkomende informatie voor identificatie toegezonden aan het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat is ingesteld bij Resolutie 1572 (2004).

最終更新: 2010-09-24
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

(4) Turvallisuusneuvoston komitea hyväksyi 30 päivänä toukokuuta 2006 ajan tasalle saatetun konsolidoidun luettelon henkilöistä, joihin sovelletaan turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1572(2004) 9 ja 11 kohdassa määrättyjä ja turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1643(2005) 1 kohdassa uudistettuja toimenpiteitä.

ドイツ語

(4) Het Comité van de Veiligheidsraad heeft op 30 mei 2006 een bijgewerkte geconsolideerde lijst van personen die vallen onder de maatregelen welke zijn opgelegd bij de punten 9 en 11 van Resolutie 1572 (2004) en welke zijn verlengd bij punt 1 van Resolutie 1643 (2005), goedgekeurd.

最終更新: 2010-09-24
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

(2) Neuvosto teki 27 päivänä helmikuuta 2006 päätöksen 2006/172/YUTP, joka sisältää luettelon henkilöistä, joihin sovelletaan turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1572(2004) 9 ja 11 kohdassa määrättyjä ja turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1643(2005) 1 kohdassa uudistettuja toimenpiteitä.

ドイツ語

(2) De Raad heeft op 27 februari 2006 Besluit 2006/172/GBVB vastgesteld met de lijst van personen die vallen onder de maatregelen welke zijn opgelegd bij de punten 9 en 11 van Resolutie 1572 (2004) en welke zijn verlengd bij punt 1 van Resolutie 1643 (2005) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

最終更新: 2010-09-24
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

(1) Neuvosto hyväksyi 13 päivänä joulukuuta 2004 yhteisen kannan 2004/852/YUTP Norsunluurannikkoon kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1572(2004) määrättyjen Norsunluurannikkoon kohdistuvien toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi.

ドイツ語

(1) De Raad heeft op 13 december 2004 Gemeenschappelijk Standpunt 2004/852/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Ivoorkust vastgesteld teneinde de maatregelen uit te voeren die bij Resolutie 1572 (2004) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tegen genoemd land zijn getroffen.

最終更新: 2010-09-24
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

(1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston hyväksyttyä 18 päivänä huhtikuuta 2005 päätöslauselman 1596 (2005) neuvosto hyväksyi 13 päivänä kesäkuuta 2005 yhteisen kannan 2005/440/YUTP [1] Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä.

ドイツ語

(1) Na de aanneming van Resolutie 1596 (2005) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 18 april 2005 heeft de Raad op 13 juni 2005 Gemeenschappelijk Standpunt 2005/440/GBVB vastgesteld betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo [1].

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

(1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston hyväksyttyä 18 päivänä huhtikuuta 2005 päätöslauselman 1596 (2005) neuvosto hyväksyi 13 päivänä kesäkuuta 2005 yhteisen kannan 2005/440/YUTP [1] Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä.

ドイツ語

Juni 2005 den Gemeinsamen Standpunkt 2005/440/GASP [1] über restriktive Maßnahmen gegen die Demokratische Republik Kongo (DR Kongo) angenommen.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

(2) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2007 päätöslauselman 1768 (2007) voimassa olevien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta 10 päivään elokuuta 2007.

ドイツ語

(2) De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 31 juli 2007 Resolutie 1768 (2007) aangenomen, waarbij de beperkende maatregelen tot en met 10 augustus 2007 werden verlengd.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

(2) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2007 päätöslauselman 1768 (2007) voimassa olevien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta 10 päivään elokuuta 2007.

ドイツ語

Juli 2007 die Resolution 1768 (2007) angenommen, mit der die geltenden restriktiven Maßnahmen bis zum 10.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

(3) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1771 (2007) sisältää uuden poikkeuksen, jolla mahdollistetaan teknisen koulutuksen ja avun toimittaminen Pohjois- ja Etelä-Kivun maakunnissa sekä Iturin alueella oleville Kongon demokraattisen tasavallan poliisin ja armeijan yksiköille.

ドイツ語

(3) UNSCR 1771 (2007) enthält eine neue Ausnahmeregelung für technische Ausbildung und Hilfe für Polizei- und Armeeeinheiten in den Provinzen Nord- und Südkivu und dem Distrikt Ituri der DR Kongo.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

(3) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1771 (2007) sisältää uuden poikkeuksen, jolla mahdollistetaan teknisen koulutuksen ja avun toimittaminen Pohjois- ja Etelä-Kivun maakunnissa sekä Iturin alueella oleville Kongon demokraattisen tasavallan poliisin ja armeijan yksiköille.

ドイツ語

(3) UNSCR 1771 (2007) voorziet in een nieuwe uitzondering inzake technische opleiding en steun voor politie- en legereenheden van de DRC in de provincies Noord- en Zuid-Kivu en het Ituri-district.

最終更新: 2010-09-22
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

S00 : Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999, annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s.

ドイツ語

S00 : Alle Bestimmungen (Drittländer, sonstige Gebiete, Bevorratung und einer Ausfuhr aus der Gemeinschaft gleichgestellte Bestimmungen) mit Ausnahme von Albanien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro (einschließlich des Kosovo im Sinne der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vom 10.

最終更新: 2010-08-28
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

ハンガリー語

S00 : Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999, annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s.

ドイツ語

S00 : alle bestemmingen (derde landen, andere gebieden, bevoorrading en met uitvoer uit de Gemeenschap gelijkgestelde bestemmingen) met uitzondering van Albanië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro (met inbegrip van Kosovo, zoals gedefinieerd in Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999) en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië; de uitzondering geldt niet voor suiker die verwerkt is in producten als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr.

最終更新: 2010-08-28
使用頻度: 1
品質:

参照: MatteoT

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK