Google で調べる

検索ワード: qui lecture faite (フランス語 - ギリシア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フランス語

ギリシア語

情報

フランス語

Premièrement, un certain nombre de nouvelles dispositions ont été acceptées sans modifications après la première lecture faite par le Parlement européen.

ギリシア語

Πρώτον, πολλές νέες διατάξεις έγιναν δεκτές σε πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως έχουν.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

フランス語

Je voudrais ajouter ceci: la lecture faite de l' article 255 du traité est une lecture qui doit être également liée au principe de subsidiarité.

ギリシア語

Θα επιθυμούσα ωστόσο να προσθέσω το εξής: η σωστή ερμηνεία του άρθρου 255 της Συνθήκης είναι μία ερμηνεία η οποία θα πρέπει επίσης να συνδέεται με την αρχή της επικουρικότητας.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 2
品質:

フランス語

Cet amendement établit un lien avec la lecture faite par le Conseil de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, de la Commission, concernant les services de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.

ギリシア語

Η τροπολογία αυτή δημιουργεί συσχέτιση με την ανάγνωση από το Συμβούλιο της πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

フランス語

Dans l'état actuel des choses, la seconde lecture faite par le Parlement en application des traités est considérée par les autres institutions comme un désagrément qu'il faut autant que possible ignorer.

ギリシア語

συνταξιούχων και ελεύθερων επαγγελματιών — δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στις δημοκρατι­κές διεκδικήσεις.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フランス語

Recommandation pour la deuxième lecture, faite au nom de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A4-0095/95), concernant la position commune

ギリシア語

Η πρώτη είναι η έγκριση της σύμβασης για την Europol και η δεύτερη η πλήρης εφαρμογής των συμφωνιών του Schengen.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フランス語

Dressé le 5 septembre 1984 à 14 heures 40 sur la déclaration du père de l’enfant, qui lecture faite et invité à lire l’acte, a signé avec Nous Fernand LOMBARD Maire de Cavaillon (Vaucluse) Officier d’Etat Civil

ギリシア語

Το παρόν συνετάγη στις 5 Σεπτεμβρίου, 1984, στις 14:40 με δήλωση του πατέρα του παιδιού, ο οποίος αφού έγινε ανάγνωση και κλήθηκε να διαβάσει την πράξη, υπέγραψε μαζί μας εμού του Φερναν ΛΟΜΠΑΡ (Fernand LOMBARD) δήμαρχου του (Καβαγιόν (Βωκλύζ) (Cavaillon Vaucluse) και Υπάλληλου του Ληξιαρχείου

最終更新: 2012-11-06
使用頻度: 3
品質:

フランス語

Recommandation pour la deuxième lecture, faite au nom de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A4-0128/95), concernant la position commune arrêtée par le Conseil (C4-0148/95 — 94/ 0199(COD)) en vue de l'adoption de la décision du Parle ment européen et du Conseil établissant 1996 «Année européenne de l'éducation et de la formation tout au long de la vie» (Rapporteur: M"" Heinisch)

ギリシア語

Η διάκριση μεταξύ ήπιων και σκληρών ναρκωτικών είναι ανόητη. Πρέπει να θέσουμε ένα φιλόδοξο στόχο που θα αποβλέπει στο μέλλον για να αποτρέ­ψουμε τα παιδιά και τους νέους από τα ναρκωτικά.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フランス語

Recommandation pour la deuxième lecture, faite au nom de la commission du développement et de coopération (A4-0137/95), concernant la position commune du Conseil (C4-0034/95 - 00/0500(SYN)) sur la proposition de règle ment du Conseil concernant des actions dans le domaine des forêts tropicales (Rapporteur: M"" van Putten)

ギリシア語

Η διαπαιδαγώγηση πρέπει να λάβει εκ νέου ένα γενικό και θετικό χαρακτήρα. Μια άθλια κοινωνία είναι μια άθλια κοινωνία.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フランス語

Recommandation pour la deuxième lecture, faite au nom de la commission juridique et des droits de citoyens (A4-0120/95), concernant la position commune arrêtée par le Conseil (C4-0051/95 - 00/0287(COD)) en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Rapporteur: M. Medina Ortega)

ギリシア語

Οι συμφωνίες του Schengen πρέπει επίσης να εφαρμοστούν πλήρως και οριστικά και η στάση της γαλλική κυβέρνησης εν προκειμένω είναι εντελώς απαράδεκτη, όμως και η ολλανδική κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι η ανεκτική στάση όσον αφορά τα ήπια ναρκωτικά αποτελεί ένα αγκάθι στα μάτια εκείνων που αντιστέκονται στη διασυνοριακή συνεργασία.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フランス語

Monsieur le Président, nous ne nous attendions pas à trouver, sous la signature de M. Sainjon, des propos qu' aurait pu tenir Lord Brittan, car lecture faite de ce rapport, que reste-t-il des délocalisations? Bien peu de chose.

ギリシア語

Κύριε Πρόεδρε, δεν αναμέναμε να βρούμε, κάτω από την υπογραφή του κ. Saijon δηλώσεις οι οποίες μπορούσαν να έχουν γίνει από τον Λόρδο Brittan, καθώς μετά από την ανάγνωση της έκθεσης αυτής, τι μένει από τις μετεγκαταστάσεις; Πολύ λίγα πράγματα.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 2
品質:

フランス語

La Turquie doit montrer sur le plan pratique que, indépendamment de la lecture faite de la situation en Arménie, si elle veut entamer les négociations avec l' Union européenne et devenir membre de l' Union européenne, elle se verra évidemment obligée de respecter tout le cadre de bons rapports que l' Union européenne entretient avec l' Arménie.

ギリシア語

Η Τουρκία οφείλει να αποδείξει στην πράξη ότι σε περίπτωση που επιθυμεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εάν θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υποχρεωθεί προφανώς, ανεξαρτήτως της αντίληψης που έχει για την κατάσταση στην Αρμενία, να συμμορφωθεί με το συνολικό πλαίσιο των καλών σχέσεων που έχει οικοδομηθεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αρμενία.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 2
品質:

フランス語

Amendements 2, 8 et 9. Le 6e considérant et le paragraphe 1, point 8), 3 bis stipulent que la date d’ouverture du marché pour les services internationaux de transport de voyageurs est fixée au 1er janvier 2010. Cette disposition est contraire à la position du Parlement européen, qui propose d’ouvrir le marché en 2008 pour les services de transports ferroviaires internationaux de voyageurs, et en 2012 pour les services nationaux.Amendement 4. Cet amendement établit un lien avec la lecture faite par le Conseil de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, de la Commission, concernant les services de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. L’établissement d’un tel lien n’a plus de raison d’être, puisque le Conseil est parvenu à un accord politique sur cette proposition le 9 juin 2006.

ギリシア語

4.2 Τροπολογίες του ΕΚ που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και δεν ενσωματώθηκαν στην κοινή θέσηΤροπολογίες 2, 8 και 9. Στην αιτιολογική σκέψη 6 και στην παράγραφο 1 σημείο 8 3α) ορίζεται ως κατάλληλη ημερομηνία για το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών διεθνών μεταφορών επιβατών η 1η Ιανουαρίου 2010, σε αντίθεση προς τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε προτείνει να ανοίξει η αγορά για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών το 2008 και για τις εγχώριες μεταφορές το 2012.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

関係性の低い人による翻訳は非表示になります。
関係性の低い結果を表示します。

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK