검색어: ståndaktighet (스웨덴어 - 터키어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

스웨덴어

터키어

정보

스웨덴어

ja, herren styre edra hjärtan till guds kärlek och kristi ståndaktighet.

터키어

rab yüreklerinizi tanrının sevgisine, mesihin sabrına yöneltsin.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

och veten, att om eder tro håller provet, så verkar detta ståndaktighet.

터키어

Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

om vi nu hoppas på det som vi icke se, så bida vi därefter med ståndaktighet.

터키어

oysa görmediğimize umut bağlarsak, sabırla bekleyebiliriz.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

i behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra guds vilja och få vad utlovat är.

터키어

Çünkü tanrının isteğini yerine getirmek ve vaat edilene kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacınız vardır.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

och genom hans härliga makt skolen i på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt;

터키어

her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için onun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

och icke det allenast, vi till och med berömma oss av våra lidanden, eftersom vi veta att lidandet verkar ståndaktighet,

터키어

yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü tanrının beğenisini, tanrının beğenisi de umudu yaratır.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som hålla guds bud och bevara tron på jesus.»

터키어

bu da, tanrının buyruklarını yerine getiren, İsaya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir.››

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

터키어

ama sen, ey tanrı adamı, bu şeylerden kaç! doğruluğun, tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

du åter har blivit min efterföljare lära, i vandel, i strävanden, i tro, tålamod, i kärlek, i ståndaktighet,

터키어

sense benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü, çektiğim zulüm ve acıları, örneğin antakyada, konyada ve listrada başıma gelenleri yakından izledin. ne zulümlere katlandım! ama rab beni hepsinden kurtardı.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

förmana de äldre männen att vara nyktra, att skicka sig värdigt och tuktigt, att vara sunda i tro, i kärlek, i ståndaktighet.

터키어

yaşlı erkeklere ölçülü, ağırbaşlı, sağduyulu olmalarını buyur. İmanda, sevgide ve sabırda sağlam olsunlar.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

därför kunna vi själva i guds församlingar berömma oss av eder, i fråga om eder ståndaktighet och eder tro under alla edra förföljelser, och under de lidanden i måsten uthärda.

터키어

bu nedenle bizler, katlandığınız bütün zulüm ve sıkıntılar karşısındaki sabır ve imanınızdan ötürü tanrının kiliseleri arasında sizinle övünüyoruz.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

men att den föll i den goda jorden, det är sagt om dem, som när de hava hört ordet, behålla det i rättsinniga och goda hjärtan och bära frukt i ståndaktighet.

터키어

İyi toprağa düşenler ise, sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. bunlar sabırla dayanarak ürün verirler.››

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov.

터키어

sözüme uyarak sabırla dayandın. ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan denenme saatinden seni esirgeyeceğim.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi, genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva, skola bevara vårt hopp.

터키어

Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla ve kutsal yazıların verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

vi prisa ju dem saliga, som hava varit ståndaktiga. om jobs ståndaktighet haven i hört, och i haven sett vilken utgång herren beredde; ty herren är nåderik och barmhärtig.

터키어

sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. eyüpün nasıl dayandığını duydunuz. rabbin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. rab çok şefkatli ve merhametlidir.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

jag känner dina gärningar och ditt arbete och din ståndaktighet, och jag vet att du icke kan lida onda människor; du har prövat dem som säga sig vara apostlar, men icke äro det, och har funnit dem vara lögnare.

터키어

‹yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. kötü kişilere katlanamadığını da biliyorum. elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall själv bliva dräpt med svärd. här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet och tro.

터키어

tutsak düşecek olan tutsak düşecek. kılıçla öldürülecek olan kılıçla öldürülecek.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

allenast skall du vara ståndaktig i att icke förtära blodet; ty blodet är själen, och själen skall du icke förtära med köttet.

터키어

ama kan yememeye dikkat edin. Çünkü ete can veren kandır. etle birlikte canı yememelisiniz.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

de ödmjukas trängtan hör du, herre; du gör deras hjärtan ståndaktiga; du låter ditt öra giva akt

터키어

kulağın hep üzerlerinde;

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

därför uthärdar jag ståndaktigt allting för de utvaldas skull, på det att också de må vinna frälsningen i kristus jesus och därmed evig härlighet.

터키어

bunun içindir ki, seçilmişler uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki, onlar da sonsuz yüceliğin yanısıra mesih İsada olan kurtuluşa kavuşsunlar.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인