구글 검색

검색어: wykwalifikowani (폴란드어 - 체코어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

폴란드어

체코어

정보

폴란드어

Pracownicy wykwalifikowani obcokrajowcy

체코어

zahraniční odborný personál

마지막 업데이트: 2014-12-09
사용 빈도: 1
품질:

경고: 이 정렬은 잘못되었을 수 있습니다.
잘못된 경우 삭제해 주십시오.

폴란드어

Wykwalifikowani imigrancito istotna część siły roboczej Unii

체코어

Kvalifikovaní přistěhovalcijsou významnou součástípracovní síly EU.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Wykwalifikowani nauczyciele przedszkoli (36% ogółu personelu)

체코어

Předškolní střediska Kvalifikovaní učitelé předškolní výchovy

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Instruktaż teoretyczny muszą prowadzić odpowiednio wykwalifikowani instruktorzy.

체코어

Teoretický výcvik musí poskytovat odpovídajícím způsobem kvalifikovaní instruktoři.

마지막 업데이트: 2014-11-16
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

wykwalifikowani do nauczania wszystkich dziedzin wiedzy na tym poziomie.

체코어

za nezbytný předpoklad pro zvýšení platu učitelů.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Pracownicy budowlani często są wszechstronnie wykwalifikowani i stosują wiele różnych narzędzi.

체코어

Stavební dělníci jsou často schopni vykonávat práce různého charakteru a používají proto mnoho různých typů nástrojů.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Liczba nauczycieli (wykwalifikowani nauczyciele oraz wychowawcy bez pełnych kwalifikacji nauczycielskich)

체코어

Žáci Školy Počet učitelů (kvalifikovaní učitelé a vyučující bez úplné pedagogické kvalifikace) Počet pracovních míst na plný úvazek obsazený shora uvedenými učiteli

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Wykwalifikowani nauczyciele przedszkolni są zatrudniani przez szkoły w pełnym lub niepeł­nym wymiarze godzin.

체코어

Kvalifikované učitele zaměstnávají příslušná zaří­zení na celý nebo částečný úvazek.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

W Timisoarze wykwalifikowani robotnicy dostępni są za ułamek kosztów, które poniesiono by w Cutro.

체코어

V Temešváru je dostupná kvalifikovaná pracovní síla za zlomek nákladů, které by musely být hrazeny v Cutru.

마지막 업데이트: 2014-11-06
사용 빈도: 2
품질:

폴란드어

W gospodarce opartej na wiedzywysoko wykwalifikowani i potrafiącysię dostosować pracownicy są kluczowym elementem wzrostu.

체코어

… ale v zemích blízko technologickéhranice záleží také na pracovnímprostředí usnadňujícím přizpůsobivost.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Przedsiębiorstwo zwraca następnie uwagę, że wysoko wykwalifikowani pracownicy mają tendencję do odchodzenia z przedsiębiorstwa.

체코어

Poté podnik zaznamenal, že vysoce kvalifikovaní zaměstnanci mají tendenci odcházet.

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Ponadto w Radzie Naukowej jako członkowie zasiadają wykwalifikowani eksperci wybrani i mianowani przez Konferencję Stron.

체코어

Vedle toho jsou členy Vědecké rady kvalifikovaní odborníci vybraní a jmenovaní Konferencí smluvních stran.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

W szkoleniach takich uczestniczyć powinni w równej mierze pracownicy wysoko, jak i nisko wykwalifikowani.

체코어

Toto školení by mělo přitáhnout stejný počet pracovníků s vysokou i nízkou kvalifikací.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Państwa członkowskie zapewniają, aby doradcy pracujący w systemie doradztwa rolniczego byli odpowiednio wykwalifikowani i odbywali regularne szkolenia.

체코어

Členské státy zajistí, aby poradci působící v rámci zemědělského poradenského systému byli řádně kvalifikováni a pravidelně školeni.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Ci wysoko wykwalifikowani specjaliści od spraw europejskich w randze ambasadora spotykają się wielokrotnie w ciągu tygodnia i niemal bezustannie prowadzą dyskusje i dialog.

체코어

Tito odborníci na evropské záležitosti, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a mají status velvyslanců, se scházejí několikrát týdně v takřka nepřetržitém procesu jednání a rozhovorů.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Około 30 tys. jest za­trudnionych w państwowych przedszkolach, a 16 400 w pry­watnych, 10 800 osób to wykwalifikowani nauczyciele przed­szkoli.

체코어

Přibližně 30 000 z nich pracuje ve veřejných zařízeních a 16 400 v soukromých.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Wyzwania społeczne, którym będą musieli sprostać wysoko wykwalifikowani naukowcy i personel zajmujący się innowacjami, nie są problemem tylko Europy.

체코어

Společenské výzvy, jimiž se mají zabývat vysoce kvalifikovaní pracovníci v oblasti výzkumu a inovací, nepředstavují pouze problém Evropy.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Powyższy system należy uzupełnić o szereg przepisów dotyczących ochrony praw nabytych, z których wykwalifikowani specjaliści będą mogli korzystać pod pewnymi warunkami.

체코어

Tento systém by měl být doplněn řadou nabytých práv, která mohou kvalifikovaní odborníci za určitých podmínek využít.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

W trakcie realizacji prac remontowych w takich budynkach bardzo ważne jest, aby odpowiednio wykwalifikowani wykonawcy dokonywali w sposób bezpieczny usunięcia elementów azbestowych.

체코어

Když se v těchto budovách provádějí údržbové práce, je důležité, aby azbest odstraňovala kvali kovaná rma za použití bezpečných postupů.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

W celu zagwarantowania, że Komitet wydaje wysokiej jakości bezstronne opinie naukowe, ważne jest, aby jego członkowie byli niezależni i wysoko wykwalifikowani.

체코어

K zajištění toho, aby výbor poskytoval vysoce kvalitní nestranné vědecké posudky, je důležité, aby jeho členové byli nezávislí a vysoce kvalifikovaní.

마지막 업데이트: 2014-11-06
사용 빈도: 2
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인