구글 검색

검색어: pidempään (핀란드어 - 베트남어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

핀란드어

베트남어

정보

핀란드어

Elät pidempään.

베트남어

Ngươi sẽ sống lâu hơn.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Kestää pidempään.

베트남어

Sẽ giữ được lâu hơn đấy.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Elät hieman pidempään.

베트남어

Về nhà đi! Sống lâu thêm chút nữa.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

En jaksa pidempään.

베트남어

Tôi không chạy nổi nữa.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

He kestävät pidempään.

베트남어

Bọn đấy chịu được lâu hơn.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

- Iltapäivän, ei pidempään.

베트남어

- Không hơn một buổi chiều. - Ngày mai. - Chứng cớ không thể chối cãi được rồi.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Elämme ainakin pidempään.

베트남어

Uh, chúng ta sẽ còn sống rất lâu nữa.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Elät pidempään kuin kukaan.

베트남어

Cha ra lệnh con điều hành trại khi cha vắng mặt.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Ottelut kestävät pidempään.

베트남어

Một trận bóng... dài hơn 10 phút.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

- Emme kestä enää pidempään.

베트남어

Tình hình thế nào? Hết. Chúng tôi không thể cầm cự lâu được.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

- Saatan viipyä pidempään.

베트남어

Tùy thuộc vào khách sạn, có thể lâu hơn.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

En vaivaa teitä pidempään.

베트남어

Tôi e cô không muốn có tôi hiện diện ở đây.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Mikään ei kestä pidempään...

베트남어

Không gì bền hơn.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Saatat olla turvamiehenä pidempään.

베트남어

Tôi e là anh vẫn phải làm công tác an ninh lâu hơn dự đoán

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Tietokoneenne on ollut pidempään.

베트남어

Tôi biết điều đó. Nhưng cái máy tính này thì lại ở đây từ rất lâu rồi.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Viivyn päivän. En pidempään.

베트남어

Tôi có thể ở lại một ngày, hay hơn 1 chút.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Lamppujen pitää kestää pidempään.

베트남어

Cần giữ cho bóng đèn sáng để tiến hành nhiệm vụ mà không... - khiến chúng bị cháy quá nhanh.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Minulla ei mene tuntia pidempään.

베트남어

Tôi sẽ không đi quá một tiếng.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Mutta tytärtään pidempään eläminen...

베트남어

Sống lâu hơn con gái

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Ne vievät aina arveltua pidempään.

베트남어

Những việc này tốn nhiều thời gian hơn người ta nghĩ đấy.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인