구글 검색

검색어: fogantyú (헝가리어 - 체코어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

헝가리어

체코어

정보

헝가리어

Átméretezési fogantyú

체코어

Zobrazit úchytku změny velikosti

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Méretezési fogantyú rajzolása

체코어

Kreslit úchytku změny velikosti

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

66039010 | - - Fogantyú és gomb |

체코어

66039010 | - - Držala in gumbi |

마지막 업데이트: 2013-01-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

헝가리어

66039010 | - - Fogantyú és gomb |

체코어

66039010 | - - Rukojeti a knoflíky |

마지막 업데이트: 2013-01-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

헝가리어

66039010 | - - Fogantyú és gomb |

체코어

66039010 | - - Rukoväte a gombíky |

마지막 업데이트: 2013-01-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

헝가리어

& Fogantyú rajzolása az ablakok alatt

체코어

Kreslit & rozšiřovací úchytku pod oknem

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

헝가리어

A fogantyú végének az ajtó síkja felé kell görbülnie, és azt védőházban vagy besüllyesztve kell elhelyezni..

체코어

Konec kliky musí být otočen zpět k rovině dveří a musí zapadnout do vybrání nebo musí být zapuštěný.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

헝가리어

Az ajtó síkjával párhuzamosan elforduló fogantyúk esetén a fogantyú nyitott végének hátrafelé kell irányulnia.

체코어

Jestliže se kliky otáčejí souběžně s rovinou dveří, otevřený konec kliky musí být otočen směrem dozadu.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

헝가리어

Nem automata zsírozó edény, zsírzófej, tömítőgyűrő, kézikormány, emelőkar, fogantyú, védőpánt, géphez való fenéklemez

체코어

Díly strojů a přístrojů neobsahující elektrické svorky, izolace, kontakty nebo jiné elektrické prvky, j.n.

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

헝가리어

Jelölje be ezt az opciót, ha fogantyút szeretne rajzolni az ablakok alatt. Ha ez az opció nincs bejelölve, csak a vékony ablakkeret lesz a fogantyú helyén.

체코어

Povolte tuto možnost, pokud chcete, aby byla pod okny kreslena úchytka pro změnu velikosti okna. V opačném případě bude kreslen pouze tenký okraj.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

헝가리어

Ha ez az opció be van jelölve, minden ablaknál fogantyú fog megjelenni a jobb alsó sarokban. Így az ablakok könnyebben átméretezhetők, ami elsősorban trackball vagy noteszgép használata esetén jöhet jól.

체코어

Je- li vybráno, všechna okna budou mít v pravém dolním rohu rozšiřovací úchytku, díky čemuž můžete snadněji měnit velikost oken, zejména u notebooků a trackballů.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

헝가리어

Ha ez az opció be van jelölve, az ablakokhoz "fogantyú" fog tartozni az ablakok jobb alsó sarkában. Ha nincs bejelölve, nem lesz fogantyú.

체코어

Pokud je vybráno, bude v pravém dolním rohu okna kreslena "úchytka" pro zvětšování.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

헝가리어

Ajtók, csomagtérfedelek, motorháztetők fogantyúi, csuklópántjai és nyomógombjai; tüzelőanyagtöltő-nyílások sapkái és fedelei

체코어

Kliky, závěsy a tlačítka zámků dveří, vík zavazadlových prostorů a poklopů; hrdla a víčka hrdel palivových nádrží.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

헝가리어

Ha az oldalsó ajtókon lévő fogantyúk elforgatható kivitelűek, akkor a következő követelményeknek kell megfelelniük:

체코어

Jsou-li kliky bočních dveří otočného typu, musí splňovat tyto požadavky:

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 4
품질:

추천인: 익명

헝가리어

A fogantyúkat, melyek tetszőleges irányban kifelé, de nem az ajtó síkjával párhuzamosan forognak, zárt állásban védőházban vagy besüllyesztve kell elhelyezni.

체코어

Kliky, které se otáčejí vně na jakékoliv ose, která není souběžná s rovinou dveří, musí být v uzavřené pozici uloženy v ochranné obrubě nebo musí být zapuštěné.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

헝가리어

Azok a fogantyúk is elfogadhatók, amelyek nem tesznek eleget ez utóbbi feltételeknek, amennyiben

체코어

Kliky, které neodpovídají této poslední podmínce, však mohou být použity, jestliže:

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 4
품질:

추천인: 익명

헝가리어

Az ajtók és a csomagtérfedelek fogantyúinak kinyúlása legfeljebb 40 mm, minden más esetben legfeljebb 30 mm lehet.

체코어

Výčnělky nesmějí přesahovat 40 mm v případě klik dveří a zavazadlového prostoru a 30 mm ve všech ostatních případech.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

헝가리어

a homloklemezek 40 × 20 mm-esek. A fenék- és homloklemezeket az oldallemezek közé kell rögzíteni úgy, hogy a kamra szélén két kis fogantyú legyen.

체코어

čela mají mít rozměry 40 × 20 mm. Dno a čela je třeba vsunout mezi boky tak, že se získá vanička s dvěma krátkými držadly na obou čelech.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

헝가리어

ij) épületeken kívül vagy belül állandó berendezésként alkalmazott felszerelések vagy szerelvények, ajtón, ablakon, lépcsőn, falon vagy máshol, pl. gomb, fogantyú, kampó, párkány, törölközőtartók, kapcsolófedőlap és más védőlapok.

체코어

ij) příslušenství a kování určené k upevnění na dveřích, oknech, schodištích, stěnách nebo jiných částech budov, např. otočné knoflíky, kliky, háky, konzoly, věšáky, desky pod vypínače a jiné ochranné desky.

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

헝가리어

A vésznyitó fogantyúit használat után vissza kell helyezni.

체코어

Pečeti na rukojeti záchranné brzdy musí být po jejím použití vyměněny.

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인