Je was op zoek naar: kartulitootjatele (Estisch - Lets)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Estisch

Lets

Info

Estisch

eesmärk: kahjulike organismide vastu võetud meetmetest tulenevate kahjude hüvitamine kartulitootjatele.

Lets

mērķis: kompensācijas kartupeļu audzētājiem par zaudējumiem, kas radušies kaitīgo organismu apkarošanas rezultātā.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

nimi: kuningliku dekreedi eelnõu, millega määratakse kindlaks ajutised kriisitoetused kartulitootjatele kahjulike organismide vastu võetud meetmetest tulenevate kahjude hüvitamiseks.

Lets

nosaukums: karaļa dekrēta projekts, ar ko nosaka pagaidu krīzes iemaksas kartupeļu audzētājiem zaudējumu atlīdzināšanai, kas radušies kaitīgo organismu apkarošanas rezultātā.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

1. määruse pealkirjas esinev fraas "kartulitootjatele makstavate kompenseerivate maksete suhtes" asendatakse fraasiga "kartulitootjatele makstavate maksete suhtes".

Lets

1) frāzi "kompensācijas maksājumi, kas pienākas kartupeļu audzētājiem", ko izmanto regulas virsrakstā, aizstāj ar frāzi "maksājumi, kas pienākas kartupeļu audzētājiem".

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Estisch

millega muudetakse määrust (eÜ) nr 97/95, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, kohaldamaks nõukogu määrust (emÜ) nr 1766/92 kartulitootjatele makstavate miinimumhindade ja kompenseerivate maksete suhtes ning nõukogu määrust (eÜ) nr 1868/94, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem

Lets

kas groza regulu (ek) nr. 97/95, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot padomes regulu (eek) nr. 1766/92 attiecībā uz minimālo cenu un kompensācijas maksājumiem, kas pienākas kartupeļu audzētājiem, un padomes regulu (ek) nr. 1868/94, ar ko ievieš kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 6
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

kartulitärklist tootvatele ettevõtjatele makstakse lisatasu 18,43 eküüd artikli 2 lõikes 2 osutatud kvoodi piires toodetud tärklise tonni kohta, tingimusel et nad on maksnud kartulitootjatele kartulitärklise kvoodi piires tootmiseks vajaliku kartulikoguse eest määruse (emÜ) nr 1766/92 [5] artikli 8 lõikes 1 osutatud miinimumhinna.

Lets

kartupeļu cieti ražojošiem uzņēmumiem izmaksā piemaksu ecu 18,43 par tonnu par kartupeļu cietes daudzumu līdz kvotas limitam, kas minēts 2. panta 2. punktā, ar noteikumu, ka tie kartupeļu audzētājiem ir samaksājuši minimālo cenu, kas minēta regulas (eek) nr. 1766/92 [5] 8. panta 1. punktā, par visiem kartupeļiem, kas vajadzīgi, lai saražotu cieti līdz kvotas limitam.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

1. komisjon esitab nõukogule hiljemalt 30. septembril 2004 ja sellest alates iga kolme aasta järel aruande kvoodi jagamise kohta ühenduses, lisades vajaduse korral asjakohased ettepanekud. aruandes võetakse arvesse kartulitootjatele ettenähtud maksete võimalikke muudatusi, samuti kartuli-ja teraviljatärklise turgude arengut.

Lets

1. komisija ziņo padomei par kvotu piešķiršanu kopienā 2004. gada 30. septembrī vai pirms tam un tad ik pēc trim gadiem, pievienojot atbilstīgus priekšlikumus. ziņojumā ņem vērā iespējamās izmaiņas maksājumos kartupeļu audzētājiem, kā arī norises kartupeļu un graudu cietes tirgū.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, kohaldamaks nõukogu määrust (emÜ) nr 1766/92 kartulitootjatele makstavate miinimumhindade ja kompenseerivate maksete suhtes ning nõukogu määrust (eÜ) nr 1868/94, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem

Lets

ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot padomes regulu (eek) nr. 1766/92 attiecībā uz minimālo cenu un kompensācijas maksājumiem, kas pienākas kartupeļu audzētājiem, un padomes regulu (ek) nr. 1868/94, ar ko nosaka kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

millega muudetakse komisjoni 17. jaanuari 1995. aasta määrust (eÜ) nr 97/95, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, kohaldamaks nõukogu määrust (emÜ) nr 1766/92 kartulitootjatele makstavate miinimumhindade ja kompensatsioonide suhtes ning nõukogu määrust (eÜ) nr 1868/94, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem

Lets

ar ko groza komisijas 1995. gada 17. janvāra regulu (ek) nr. 97/95, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot padomes regulu (eek) nr. 1766/92 attiecībā uz minimālo cenu un kompensācijas maksājumiem kartupeļu audzētājiem, un padomes regulu (ek) nr. 1868/94, ar ko izveido kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

millega muudetakse määrust (eÜ) nr 97/95, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad kohaldamaks nõukogu määrust (emÜ) nr 1766/92 kartulitootjatele makstavate miinimumhindade ja kompensatsioonide suhtes ning nõukogu määrust (eÜ) nr 1868/94, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem

Lets

kas groza regulu (ek) nr. 97/95, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot padomes regulu (eek) nr. 1766/92 attiecībā uz minimālo cenu un kompensācijas maksājumiem, kas pienākas kartupeļu audzētājiem, un padomes regulu (ek) nr. 1868/94, ar ko nosaka kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

ning arvestades, et:komisjoni määrusega (eÜ) nr 97/95, [4] viimati muudetud määrusega (eÜ) nr 1949/95, [5] on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad kohaldamaks nõukogu määrust (emÜ) nr 1766/92 [6] kartulitootjatele makstavate miinimumhindade ja kompensatsioonide suhtes, viimati muudetud määrusega nr 1863/95, [7] ning määrust (eÜ) nr 1868/94, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem;

Lets

tā kā komisijas regula (ek) nr. 97/95 [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar regulu (ek) nr. 1949/95 [5], paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā attiecībā uz minimālo cenu un kompensācijas maksājumiem, kas pienākas kartupeļu audzētājiem, piemērot padomes regulu (eek) nr. 1766/92 [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar regulu (ek) nr. 1863/95 [7], un regulu (ek) nr. 1868/94, ar ko ievieš kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

millega muudetakse määrust (eÜ) nr 97/95, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad kohaldamaks nõukogu määrust (emÜ) nr 1766/92 kartulitootjatele makstavate miinimumhindade ja kompensatsioonide suhtes ning nõukogu määrust (eÜ) nr 1868/94, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem

Lets

kas groza regulu (ek) nr. 97/95, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot padomes regulu (eek) nr. 1766/92 attiecībā uz minimālo cenu un kompensācijas maksājumiem, kas pienākas kartupeļu audzētājiem, un padomes regulu (ek) nr. 1868/94, ar ko ievieš kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

ning arvestades, et:komisjoni määruses (eÜ) nr 97/95 [5] (viimati muudetud määrusega (eÜ) nr 206/96) on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad kohaldamaks määrust (emÜ) nr 1766/92 kartulitootjatele makstavate miinimumhindade ja kompensatsioonide suhtes, ning nõukogu määrust (eÜ) nr 1868/94, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem;

Lets

tā kā komisijas regula (ek) nr. 97/95 [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar regulu (ek) nr. 206/96, nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot regulu (eek) nr. 1766/92 attiecībā uz minimālo cenu un kompensācijas maksājumiem, kas pienākas kartupeļu audzētājiem, un padomes regulu (ek) nr. 1868/94, ar ko ievieš kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

(2) komisjoni 17. jaanuari 1995. aasta määruse (eÜ) nr 97/95 (milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, kohaldamaks nõukogu määrust (emÜ) nr 1766/92 kartulitootjatele makstavate miinimumhindade ja kompensatsioonide suhtes ning nõukogu määrust (eÜ) nr 1868/94, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem, [5] viimati muudetud määrusega (eÜ) nr 1425/2002 [6]) ii lisa kehtestab miinimumhinna, kartulitärklise tootjatele makstava lisatasu ja tootjatele kartulite eest ettenähtud makse, mida makstakse kartulite tärklisesisalduse ja 5050 g kartulite veealuse massi alusel 2002/2003. turustusaastal. seetõttu tuleks nimetatud lisa muuta, et seda oleks võimalik kohaldada ka 2003/2004. turustusaastal, kasutades samu summasid, mida kohaldati 2001/2002. ja 2002/2003. turustusaastal.

Lets

(2) ii pielikumā komisijas 1995. gada 17. janvāra regulai (ek) nr. 97/95, kurā izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā piemērot padomes regulu (eek) nr. 1766/92 attiecībā uz minimālo cenu un kompensācijas maksājumu, kas jāsaņem kartupeļu audzētājiem, un padomes regulu (ek) nr. 1868/94, ar ko nosaka kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar regulu (ek) nr. 1425/2002 [6], ir noteikta minimālā cena, cietes ražotājiem piešķiramā piemaksa un audzētājiem paredzētā samaksa par kartupeļiem atkarībā no cietes satura un 5050 g kartupeļu hidrostatiskā svara līdz 2002./2003. tirdzniecības gadam. tādēļ minētais pielikums ir jāgroza, lai tajā iekļautu datus par 2003./2004. tirdzniecības gadu, norādot tādus pašus skaitļus, kādi norādīti 2001./2002. un 2002./2003. tirdzniecības gadam.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK