Vraag Google

Je was op zoek naar: intermodali (Maltees - Estisch)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Maltees

Estisch

Info

Maltees

trasport intermodali

Estisch

ühendvedu

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Maltees

Strateġija intermodali

Estisch

Intermodaalsus

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Maltees

Approċċ intermodali

Estisch

Üldine lähenemine

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Maltees

Studji, titjib, konnessjonijiet intermodali

Estisch

Uuringud, uuendamine, mitmeliigilise transpordi ühendused

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Maltees

Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasport - Kwistjonijiet Intermodali u Netwerks

Estisch

transpordi töörühm - mitmeliigiline transport ja transpordivõrgustikud

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Maltees

il-miljorament taċ-ċentru intermodali ta' Verona-Quadrante Europa,

Estisch

Verona-Quadrante Europa ühenduskeskuse ajakohastamine,

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Maltees

L-istess japplika għat-trasport urban u ċ-ċentri intermodali.

Estisch

Sama kehtib ka linnatranspordi ja ühendveokeskuste puhul.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Maltees

(g) it-twaqqif ta'u l-iżvilupp fi punti ta'interkonnessjoni u pjattaformi intermodali;

Estisch

g) sõlmpunktide ja kombineeritud transpordi ümberlaadimiskohtade rajamine ja täiustamine;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

L-għan hu li jiġu rrikonċiljati l-ħtiġijiet tal-mobbiltà li dejjem jiżdiedu bi fluwidità mtejba tat-trasport, permezz ta’ soluzzjonijiet innovattivi għal sistemi ta’ trasport bla xkiel, intermodali, inklużivi, aċċessibbli, abbordabbli, bla periklu, sikuri u robusti.

Estisch

Eesmärk on kooskõlastada kasvavad liikuvusvajadused ja parem transpordi sujuvus uuenduslike lahenduste abil, mis aitavad saavutada tõrgeteta, vedusid ühendava, kaasava, kättesaadava, taskukohase, ohutu, turvalise, toimiva ja jõulise transpordisüsteemi.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

u biex jiżdied l-użu tal-ġestjoni ta' domanda u t-trasport pubbliku u mhux motorizzat u tal-katini ta' mobbiltà intermodali, b'mod partikolari fiż-żoni urbani.

Estisch

ning nõudluse juhtimise laiemale kasutamisele ning ühis- ja kergtranspordi ning ühendvedude liikuvusahela laiemale kasutamisele eeskätt linnapiirkondades.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

il-promozzjoni tas-soluzzjonijiet sostenibbli tat-trasport, bħall-aċċessibbiltà msaħħa tat-trasport pubbliku, l-applikazzjonijiet telematiċi, terminals intermodali/katini ta' trasport multimodali, soluzzjonijiet ta' trasport b'emissjonijiet baxxi ta' karbonu u oħrajn innovattivi u t-titjib ambjentali;

Estisch

säästvate transpordilahenduste edendamine, näiteks parem juurdepääs ühistranspordiga, telemaatilistele rakendustele, ühendveoterminalidele / mitmeliigilistele transpordiahelatele, vähese CO2-heitega ja muudele innovatiivsetele transpordilahendustele, ning keskkonna olukorra parandamine;

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

L-Unjoni għandha tkun tista' tikkontribwixxi, permezz tal-Fond ta' Koeżjoni, għal azzjonijiet li jwettqu l-objettivi ambjentali tagħha. skont l-Artikoli 11 u 191 TFUE, jiġifieri effiċjenza enerġetika u enerġija rinnovabbli, u fis-settur tat-trasport barra n-netwerks trans-Ewropej, it-trasport bil-ferrovija, fix-xmajjar u bil-baħar, is-sistemi ta' trasport intermodali u l-interoperabbiltà tagħhom, il-ġestjoni tat-traffiku fuq it-triq, bil-baħar u bl-ajru, trasport urban nadif u trasport pubbliku.

Estisch

Liidul peaks olema võimalik panustada Ühtekuuluvusfondi kaudu tegevustesse, et viia ellu oma keskkonnaalaseid eesmärke kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklitega 11 ja 191, nimelt energiatõhusust ja taastuvenergia osakaalu, ning transpordisektoris üleeuroopalistest võrkudest väljapoole jäävaid transpordialaseid projekte, mis hõlmavad raudtee-, jõe- ja meretransporti, ühendvedude süsteeme ja nende koostoimimisvõimet, maantee-, mere- ja õhuliikluse korraldust, puhast linnatransporti ja ühistransporti.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill 2000/K 56/01 ta' l-14 ta' Frar 2000 dwar il-promozzjoni ta' l-intermodalità u t-trasport tal-markanzija intermodali fl-Unjoni Ewropea [2] għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim,

Estisch

Lepingusse tuleb lisada nõukogu 14. veebruari 2000. aasta määrus 2000/C 56/01 intermodaalsuse ja intermodaalse kaubaveo Euroopa Liidus edendamise kohta. [2]

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill 2000/K 56/01 ta' l-14 ta' Frar 2000 dwar il-promozzjoni ta' l-intermodalità u t-trasport tal-markanzija intermodali fl-Unjoni Ewropea (ĠU C 56, tad-29.2.2000, p. 1).

Estisch

nõukogu 14. veebruari 2000. aasta määrus 2000/C 56/01 intermodaalsuse ja intermodaalse kaubaveo Euroopa Liidus edendamise kohta (EÜT C 56, 29.2.2000, lk 1).

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

Id-Deċiżjoni Nru 1346/2001/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2001 li temenda d-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE fir-rigward ta' portijiet tal-baħar, portijiet interni u terminali intermodali kif ukoll il-proġett Nru 8 fl-Anness III [2] għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim,

Estisch

Lepingusse tuleb lisada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta otsus nr 1346/2001/EÜ, millega muudetakse mere- ja siseveesadamaid ja muid ühendveoterminale käsitlevat otsust nr 1692/96/EÜ ning III lisas sisalduvat projekti nr 8, [2]

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

fir-rigward tat-trasport marittimu internazzjonali, inklużi operazzjonijiet intermodali li jinvolvu vjaġġ marittimu, iċ-ċittadini Komunitarji jew ċittadini tal-Montenegro stabbiliti barra mill-Komunità jew mill- iċ-ċittadini Komunitarji, u kumpanniji ta' trasport bil-baħar stabbiliti barra mill-Komunità jew mill-Montenegro u kkontrollati minn ċittadini Komunitarji jew minn ċittadini tal-Montenegro, għandhom ukoll ikunu benefiċjarji tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu u l-Kapitolu III, jekk il-bastimenti jkunu rreġistrati f'dak l-Istat Membru jew fil-Montenegro, skond il-leġiżlazzjoni rispettiva tagħhom;

Estisch

rahvusvaheliste merevedude, sealhulgas osaliselt merel toimuvate ühendvedude puhul kohaldatakse käesoleva ja III peatüki sätteid ka vastavalt väljaspool ühendust või Montenegrot asuvate ühenduse või Montenegro kodanike suhtes ning väljaspool ühendust või Montenegrot asutatud ja vastavalt ühenduse või Montenegro kodanike kontrollitavate laevandusettevõtete suhtes, kui nende laevad on registreeritud vastavalt selles liikmesriigis või Montenegros kooskõlas asjakohaste õigusaktidega;

Laatste Update: 2014-11-12
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

Dan jista’ jinkiseb permezz tal-implimentazzjoni ta' sistema ta’ trasport intelliġenti, multimodali u kompletament intermodali ‘minn bieb għal bieb’ u permezz tal-evitar ta’ użu mhux meħtieġ tat-trasport.

Estisch

See eesmärk on saavutatav, kui rakendatakse täielikult arukas, mitmeliigiline ja transpordiliikidevaheline uksest-ukseni vedude süsteem ning välditakse tarbetut transpordikasutust.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

Kien imbassar li l-bidla intermodali tiġi stabilizzata la darba t-traffiku marittimu, f'termini ta' vjaġġi u ta’ tunnellaġġ, ikun żdied b’terz fl-2011 meta mqabbel mal-2007.

Estisch

Prognoosi kohaselt oleks transpordiliikide ühendamine pidanud stabiliseeruma pärast seda, kui mereliiklus oli 2011. aastaks nii reiside kui ka tonnaaži osas 2007. aastaga võrreldes kolmandiku võrra suurenenud.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

Fuq dan il-punt, il-Kummissjoni tinnota diskrepanza bejn il-Linji Gwida Marittimi u l-linji gwida Komunitarji dwar Għajnuna mill-Istat għal impriżi ferrovjarji (ĠU C 184, 22.7.2008, p. 13) li fihom, għal skemi simili li jippromwovu l-bidla intermodali mit-trasport bit-triq għat-trasport bil-ferrovija, ebda limitu ta’ tliet snin korrispondenti ma huwa preskritt.

Estisch

Selles punktis osutab komisjon teatavale lahknevusele meretranspordile antava riigiabi suunistes ja ühenduse suunistes raudtee-ettevõtjatele antava riigiabi kohta (ELT C 184, 22.7.2008, lk 13), kus samaväärsetes maantee- ja raudteetranspordi ühendvedude edendamise kavades ei olnud vastavat kolmeaastasest piirangust ette nähtud.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Maltees

Il-Kummissjoni tinnota li s-sejbiet tal-istudju juru b’mod ċar li dan il-proġett intermodali triq-baħar iwassal għal iffrankar sostanzjali fl-ispejjeż esterni.

Estisch

Komisjon märgib, et uuringu tulemuste põhjal saab selgelt väita, et maantee-veetee ühendvedude projekt toob kaasa väliskulude olulise kokkuhoiu.

Laatste Update: 2014-11-08
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK