Pergunte ao Google

Você procurou por: men gjorde til mange land i vest afrika (Norueguês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Norueguês

Inglês

Informações

Norueguês

Mange land i Europa har ikke undersøkt omfanget av kjøring i narkotikapåvirket tilstand

Inglês

Extent of drug driving is not studied in many European countries

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

I mange land i Europa er det økende bekymring fornarkotikabrukens mer vidtrekkende konsekvenser forsamfunnet.

Inglês

2003 drug law offences increased in many EU countries.Increases were particularly marked in some of the new Member States.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

Grenseoverskridende elvestrømmer utgjør en vesentlig del av ressursene i mange land. I f.eks.

Inglês

Transboundary river flows make up a significant share of the resources in many countries.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

Dessuten er det opprettet mange marine verneområder i alle regionale hav og langs kysten av mange land i Europa.

Inglês

Additionally, marine protected areas have been created in all of the regional seas and on the coasts of many European countries.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

Men det at sopp vokser naturlig i mange land, gjør det vanskelig å utarbeide lovgivning på området, og hvordan lovgiverne har gjort dette, varierer fra land til land i Europa.

Inglês

However, the fact that mushrooms grow naturally in many countries poses a more complex issue for legislation, and they are treated differently across Europe.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

Det blir typisk avslørt mellom 70 og 90 produksjonsenheter hvert år, hovedsakelig konsentrert til noen få land i Vest- og Øst-Europa.

Inglês

Typically, between 70 and 90 production units are detected each year, mainly concentrated in a few countries in western and eastern Europe.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

Hallusinogene sopper, som vokser vilt i mange land i Europa og kan kjøpes via internett, ble nevnt av 11 av de 28 landene som rapporterte om narkotikabeslag i 2007.

Inglês

Hallucinogenic mushrooms, which grow wild in many European countries and may be purchased on the Internet, were mentioned by 11 of the 28 countries reporting drug seizures for 2007.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

Dødsfall som skyldes forgiftning med buprenorfin synes å forekomme sjelden, selv om dette stoffet brukes i stadig større grad i substitusjonsbehandlingen i mange land i Europa.

Inglês

Deaths due to buprenorphine poisoning appear to be infrequent, despite the increasing use of this substance in substitution treatment in many European countries.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

Kokainbruken i Europa er fortsatt konsentrert til landene i vest, hvor trenden generelt er stabil eller fortsatt økende.

Inglês

Cocaine use in Europe remains concentrated in western countries, where the trend is generally stable or still increasing.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

Bruksmønstrene for sentralstimulerende midler varierer imidlertid i Europa. Kokain er nå det vanligste sentralstimulerende middelet i mange land i Sør- og Vest-Europa, og bruken brer om seg.

Inglês

As similarities exist in both the settings in which different stimulant drugs are used and in the rationales offered for their use, to some extent these substances can be regarded as competing products on the European drug market.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

For mange land i EU må vi derfor gå ut fra at de strukturerte forebyggende tiltakene i skolen faktisk er gjennomført i langt mindre grad enn det som kommer til uttrykk i deres nasjonale strategier.

Inglês

• personal skills — decision-making, coping, goal-setting;

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

Men fordi mange land i Europaharsterke bånd til deler av verden hvor manfinnermetamfetaminproblemer, og fordi deteuropeiske markedet for sentralstimulerendemidlerstadig blir større, kan man ikke overse farenfor at metamfetaminbruk vil bre om seg, og derforerdette et viktig område hvor man fortsatt må væreihøyeste beredskap.

Inglês

It is currentlyestimated that the number of people in drug substitutiontreatment in Europe is in excess of 500000, which wouldsuggest that between one quarter and one half of those withopiate problems may be enrolled in substitution treatment.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

Europakommisjonen har nylig støttet en studie som undersøkte mulighetene for å¤opprette en europeisk plattform for utveksling av etterretningsopplysninger og kapasitetsbygging i¤Vest-Afrika.

Inglês

The European Commission also recently sponsored a study to explore the feasibility of establishing a European intelligence-sharing and capacity-building platform in West Africa.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

Under dette arbeidet har mange land i EFTA og i Sentralog Øst-Europa i praksis vist interesse for å delta i Miljøbyråets aktiviteter, også i videreutviklingen av CORINE, ved å integrere sine informasjonskilder i det nye nettverket.

Inglês

During the process many non-EU countries in EFTA and Central and Eastern Europe demonstrated a practical interest in participating in EEA activities, including further development of Corine, by integrating their information resources into those of the new developing network.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

På 1980-tallet og første halvdel av 1990-talletvar situasjonen motsatt, og mange land i Den europeiskeunion opplevde en ekstrem, epidemisk økning i brukenav narkotika og problemene i den forbindelse.

Inglês

This is contrary to the situation in the 1980s andfirst half of the 1990s, when many countries in the European Union experienced extreme and epidemic rises indrug use and related problems.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

Forsegling av overflaten som følge av økt urbanisering og nye infrastrukturer er den viktigste årsaken til tap av dyrkingsjord i de mest industrialiserte og befolkede landene i Vest- og Nord-Europa.

Inglês

Sealing of soil surfaces due to an increased urbanisation and new infrastructures is the main cause of soil degradation in the most industrialised and populated countries of western and northern Europe.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

I tillegghar mange land i løpet av de siste årene lagt økt vekt på åfå pådømt lovbrudd som spesifikt omfatter distribusjon tilunge mennesker (jf. over) samt handel (Hellas i 2001,Litauen i 2000 og Irland i 1999).

Inglês

In addition, recent years have seen anincreased emphasis on sentences for the specific offencesof distributing to young people (above) and for traffickingoffences in Greece in 2001, in Lithuania in 2000 and in Ireland in 1999.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

I mange land i Europa utviklet narkotikabruk seg på et seneretidspunkt enn i USA, og dette gjenspeiles muligens i de høyere amerikanske anslagene for livstidsprevalens (se figur 1, 2 og 3 i Statistiske opplysninger 2005), som til en viss grad kan betraktes som kumulative indikatorer for bruksnivåer over tid.

Inglês

In many European countries, widespread drug use occurred later than in the USA, and this may be reflected in the higher US lifetime prevalence estimates (see Figures 1, 2 and 3 in the 2005 statisticalbulletin), which to some extent can be thought of as cumulative indicators of use levels over time.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

Noe passerte også gjennom Afrika, i økende grad gjennom Vest-Afrika og land i Guineabukta (framfor alt Nigeria), men også Øst-Afrika (Kenya) og Nordvest-Afrika via øyene utenfor kysten av Mauritania og Senegal (CND, 2006; INCB, 2006a).

Inglês

Some also passed through Africa, increasingly through western Africa and countries in the Gulf of Guinea (mainly Nigeria), but also eastern Africa (Kenya) and north-western Africa through the islands off the coast of Mauritania and Senegal (CND, 2006; INCB, 2006a).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Norueguês

Det er store variasjoner i¤bruksnivå fra land til land, og kokainbruk forekommer hyppigst i¤landene i¤Vest- og Sør-Europa. Kokainbrukerne er også svært forskjellige, både når det gjelder bruksmønstre og sosiodemografisk.

Inglês

Levels of use differ widely between countries, with cocaine use concentrated in countries in the west and the south of Europe.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Algumas traduções humanas com pouca relevância foram ocultadas.
Mostrar resultados de pouca relevância.

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK