Pergunte ao Google

Você procurou por: ulaşılmasını (Turco - Polonês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Turco

Polonês

Informações

Turco

Sektörel ve çevreci politikaların daha iyi uygulanması, hedeflere ulaşılmasını ve iş dünyası için düzenleme istikrarını sağlayacaktır.

Polonês

Skuteczniejsze wdrażanie polityki środowiskowej i polityk sektorowych pomoże w osiągnięciu celów i zapewni stabilność wymagań prawnych względem przedsiębiorców.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Değerlendirme kriterleri, karşılanacak gereklilik ve koşulları tanımlar ve bu nedenle değerlendirme sonucuna ulaşılmasını sağlayan bir (nitel/nicel) temel sağlar.

Polonês

Trwajce obecnie dyskusje na temat kształcenia i doskonalenia zawodowego dotycz tego, w jakim zakresie tego rodzaju ocena powinna staćsi powszechn praktyk i czy spełnia ona swe zadania.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Çek Cumhuriyeti’ndeki 2005-06 eylem planı da benzer bir yönde ilerleyerek somut hedefler ile bunlara ulaşılmasını sağlayacak faaliyetleri belirlemekte ve her bir bakanın sorumlulukları ile her alan için başarılı olmanın şartları ve göstergelerini saptamaktadır.

Polonês

W Belgii organy do spraw zdrowia publicznego społeczności francuskiej i regionu Walonii powołały grupę ekspertów w celu opracowania „wspólnego planu profilaktyki, udzielania pomocy i opieki dla osób uzależnionych od narkotyków”.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

EPG (İngilizce: "Electronic Program Guide", Türkçe: "Elektronik Program Rehberi"), televizyon programlarına, radyo programlarına ve yazılı basına dijital yolla ulaşılmasını sağlamaktadır.

Polonês

Electronic Program Guide (EPG) – elektroniczny przewodnik po programach nadawany w formie tekstu, dostępny dla odbiorców sygnału telewizji cyfrowej (naziemnej, kablowej i satelitarnej).

Última atualização: 2016-03-03
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Turco

) uyarınca 2015’te iyi duruma ulaşılmasının başlıca şartı, tüm

Polonês

), dokłada się do

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

1.Üye Devletler, istihdam politikalarıyoluyla, Üye Devletlerin ve Birlik’inekonomi politikalarının Madde III-71’in 2. paragrafına göre kabul edilen genişana hat-larıile tutarlıbiçimde, Madde III-97’de belirtilen hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunurlar.

Polonês

1.W przypadku nagłego kryzysu w bilansie płatniczym i jeżeli akt w rozumieniu artykułu III-95 ustęp 2 nie zostaje niezwłocznie przyjęty, Państwo Członkowskie objęte derogacjąmoże podjąć, w charakterze środków zapobiegawczych, niezbędne środkiochronne.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

2.1. paragrafta belirtilen hedeflere ulaşılmasına yardımcıolunmasıiçin gereken Üye Devletlerin yasalarının ve tüzüğün uyumlulaştırılmasıhariç tedbirler, Avrupayasalarıveya çerçeve yasalarıtarafından belirlenir.

Polonês

wspieranie i uzupełnianie ich działań. Unia w pełni szanuje odpowiedzialność Państw Członkowskich za treśćnauczania i organizacjęsystemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność kulturową i językową.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

2.Birlik, üçüncü ülkelerle ve yetkili uluslararasıörgütlerle, Madde III-193’teanılan hedeflere ulaşılmasına yardımcıolacak tüm anlaşmalarıakdedebilir.

Polonês

Komisja przedstawia zalecenia Radzie Ministrów, która upoważnia jądo rozpoczęcia koniecznych rokowań.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

3.Birlik, Anayasa’nın diğer hükümleri kapsamında izlediği politikalar ve faaliyetleriyle 1. paragrafta belirtilen hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunur.

Polonês

1.Przy określaniu i realizacji wszystkich polityk i działań Unii zapewnia sięwysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

3.Birlik, ikincillik ilkesi kapsamında, Birlik’in münhasır yetkisi dahilindebulunmayan alanlarda, yalnızca öngörülen faaliyetin hedeflerine Üye Devletler tarafından, merkezi düzeyde veya bölgesel ve yerel düzeyde ulaşılamaması, ancak bunun yerine, önerilen faaliyetin boyutu veya etkileri nedeniyle Birlik düzeyinde ulaşılmasının dahaiyi olmasıkoşuluyla ve yalnızca bu noktaya kadar hareket edebilir.

Polonês

3.Zgodnie z zasadąpomocniczości, w dziedzinach, które nie należądo jejwyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie,w jakim cele zamierzonego działania nie mogązostaćosiągnięte w sposób wystarczającyprzez Państwa Członkowskie na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym, natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki proponowanych działańmożliwe jest lepsze ichosiągnięcie na poziomie Unii.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

4.Avrupa yasalarıveya çerçeve yasaları, ortak güvenlik konularının yerinegetirilmesi için aşağıdaki tedbirleri oluşturarak, bu Maddede belirtilen hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunur: a)insan kökenli organlar ve maddelerin, kan ve kan türevlerinin kalitesi vegüvenliği konularında yüksek standartlar getiren tedbirler; söz konusutedbirler herhangi bir Üye Ülkenin daha sıkıkoruyucu tedbirleri sürdürmesini ya da bu tedbirleri uygulamasınıengellemez; b)doğrudan hedefleri halk sağlığının korunmasıolan veterinerlik ve bitkisağlığıalanlarındaki tedbirler;

Polonês

1.Zadaniem Europolu jest wspieranie i wzmacnianie działańorganów policyjnych i innych wyspecjalizowanych organów ścigania Państw Członkowskich oraz ichwspółpracy w zapobieganiu i zwalczaniu poważnej przestępczości dotykającej dwa lubwięcej Państw Członkowskich, terroryzmu oraz form przestępczości naruszających wspólne interesy objęte polityką Unii.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

4.Birlik, üçüncü ülkelerle ve yetkili uluslararasıörgütlerle, Madde III-193’tebelirtilen hedeflere ulaşılmasına yardımcıolacak tüm anlaşmalarıakdedebilir.

Polonês

2.Unia może zawieraćz państwami trzecimi i kompetentnymi organizacjami międzynarodowymi umowy, które przyczyniająsiędo realizacji celów określonych w artykule III-193.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Bağışıklık tepkisi zayıflamış olan kişilere sürekli yapılan aşı ve ekstra doz teklifleri de daha yüksek bağışıklık düzeylerine ulaşılmasına yardımcı olabilir.

Polonês

Wielokrotne oferowanie szczepionek i dodatkowych dawek osobom o zmniejszonej reakcji immunologicznej może również być pomocne w osiągnięciu większych efektów szczepień.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Birleşmiş Milletler, dünyadaki uyuşturucu sorunu hakkındaki 1998 BM Genel Kurulu Özel Oturumu (UNGASS) sırasında karar verilen hedeflere ulaşılmasında ve tedbirlerin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmektedir.

Polonês

Ta koncepcja znajduje odzwierciedlenie w rosnącym przekonaniu, że w debacie politycznej trzeba uwzględnić głosy społeczeństwa obywatelskiego. Z myślą o tym celu niedawno podjęto kilka działań w ramach europejskich dyskusji o narkotykach.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Birleşmiş Milletler’in bu yılki Narkotik Uyuşturucu Komisyonu (CND) oturumu, 1998 yılındaki UNGASS sırasında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasında kaydedilen ilerlemeye ilişkin 10 yıllık bir değerlendirmeyi sunmuştur.

Polonês

Wprowadzenie szczytu” ustalono nowy program dla społeczności międzynarodowej i przyjęto trzy kluczowe dokumenty (

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Birlik politikalarının ve faaliyetlerinin oluşturulmasıve gerçekleştirilmesi ile iç pazarın uygulamaya konması, söz konusu hedefleri göz önünde bulundurur ve bu hedeflere ulaşılmasına katkıdabulunur.

Polonês

Parlament Europejski może wezwać Komisję do opracowania sprawozdańw sprawieposzczególnych problemów dotyczących warunków społecznych.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Bu Maddede belirtilen hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla, a)Avrupa yasalarıveya çerçeve yasaları, Üye Devletlerin yasalarının vetüzüğünün herhangi bir şekilde uyumlulaştırılması dışında, teşvik edicitedbirler alır.

Polonês

Ustawyeuropejskie lub europejskie ustawy ramowe mogąustanowićszczególne środki przeznaczone na wsparcie działańpodjętych w Państwach Członkowskich, służących osiągnięciucelów określonych w ustępie 1, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Bunun yanı sıra, geri dönüşümün daha da geliştirilmesi ve atıkların kaynak olarak giderek daha fazla kullanımıyla bu öngörüler, Önleme ve Geri Dönüşüm Konulu Stratejide belirtildiği gibi, uzun vadede bir geri dönüşüm toplumuna dönüşme hedefine ulaşılmasına doğru bir ilerlemeye işaret etmektedir.

Polonês

Innym punktem styczności między polityką w zakresie gospodarki odpadami i polityką dotyczącą zmian klimatycznych jest zużycie energii (powodujące emisję gazów cieplarnianych) podczas odbioru, utylizacji i produkcyjnym wykorzystaniu odpadów.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Dolayısıyla, AB Düzenli Depolama Direktifi, metan geri kazanımı ve biyolojik olarak çözünebilir kentsel atığın düzenli depolama alanları dışına yönlendirilmesi gibi yollarla, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik AB hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olabilecektir. Atık

Polonês

W 2005 r. emisje gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarki odpadami stanowiły około 2% całkowitej emisji w Unii Europejskiej.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Turco

Etkililik amaçlara ulaşılma derecesi ve amaçlanan ve gerçekleşen sonuç arasındaki ilişki

Polonês

Skuteczność w jakim stopniu cele zostały osiągnięte oraz stosunek pomiędzy efektem spodziewanym a rzeczywistym

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK