Спросить у Google

Вы искали: happy 60th birthday ann and terry (Английский - Валлийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Валлийский

Информация

Английский

Happy 60th Birthday Hazel

Валлийский

hapus 60 oed pen-blwydd hapus

Последнее обновление: 2018-01-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

I move on to Ann and Karen's points

Валлийский

Af ymlaen at bwyntiau Ann a Karen

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I support everyone in their commendation of Ann and her staff

Валлийский

Cefnogaf bawb yn eu cymeradwyaeth i Ann a'i staff

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I have already assured Ann and Dai that we will monitor this carefully

Валлийский

Yr wyf eisoes wedi rhoi sicrwydd i Ann a Dai y byddwn yn monitro hyn yn ofalus

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

This issue is about having a health service , Ann , and not a sickness service

Валлийский

Mae a wnelo'r mater hwn â gwasanaeth iechyd Ann , ac nid â gwasanaeth salwch

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

As Ann and Peter remarked , we have a 12-week disregard of capital assets when somebody goes into care

Валлийский

Fel y soniodd Ann a Peter , mae gennym anwybyddiad 12 wythnos o asedau cyfalaf pan fo rhywun yn cael ei dderbyn i ofal

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Jane Hutt : Thank you for your expressions of sympathy , Ann , and your recognition of the fire service's work

Валлийский

Jane Hutt : Diolch i chi am eich geiriau o gydymdeimlad , Ann , ac am gydnabod gwaith y gwasanaeth tân

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I listened to your excuses for why the Labour Party wishes to move to a three-week cycle , Ann , and I am sorry that you are missing your husband's birthday

Валлийский

Gwrandewais ar eich esgusion dros ddymuniad y Blaid Lafur i symud at gylch tair wythnos , Ann , ac mae'n ddrwg gennyf eich bod yn colli pen-blwydd eich gwr

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I thank you for your remarks , Ann , and I pay tribute to you for the role that you played in highlighting the need for the Children's Society's services on every occasion

Валлийский

Diolch am eich sylwadau , Ann , a thalaf deyrnged ichi am y rhan a chwaraeoch o ran amlygu'r angen am wasanaethau Cymdeithas y Plant ar bob achlysur

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

That is why I have invested £4 .5 million in the social care workforce development plan , Ann , and why we have ring-fenced money for every local authority to train its own social workers

Валлийский

Dyna pam y buddsoddais £4 .5 miliwn yng nghynllun datbygu'r gweithlu gofal cymdeithasol , Ann , a dyna pam yr ydym wedi clustnodi arian fel y gall pob awdurdod lleol hyfforddi ei weithwyr cymdeithasol ei hun

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

We must address our findings to that because , interestingly , in my monthly report this week , I show a 7 per cent fall in teenage pregnancies in the last year , building on a 7 per cent fall in the previous year , which is a 14 per cent fall in teenage pregnancies across Wales , with the exception of some pockets in your community , Ann , and in others

Валлийский

Rhaid inni edrych ar ein casgliadau ar hynny oherwydd , yn ddiddorol , yn fy adroddiad misol yr wythnos hon , dangosaf gwymp o 7 y cant mewn beichiogrwydd ymysg rhai yn eu harddegau yn y flwyddyn ddiwethaf , a hynny ar ben cwymp o 7 y cant yn y flwyddyn flaenorol , sydd yn gwymp o 14 y cant mewn beichiogrwydd ymysg rhai yn eu harddegau ledled Cymru , ac eithrio ambell i boced yn eich cymuned chi , Ann , ac mewn eraill

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK