Спросить у Google

Вы искали: strukturtilpasningsprogrammer (Датский - Греческий)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Греческий

Информация

Датский

— bekæmpelse af den makroøkonomiske ubalance ved hjælp af strukturtilpasningsprogrammer, der tilfredsstiller befolkningens grundlæggende behov,

Греческий

— αποκατάσταση των μακροοικονομικών ανισορροπιών μέσω προγραμμάτων διαρθρωτι­κών προσαρμογών που θα ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

— fremme af de økonomiske reformer i de Maghreb- og Machraklande, der indleder strukturtilpasningsprogrammer.

Греческий

Εδραίωση της παραδοσιακής συνεργασίας

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Makroøkonomisk politik såsom strukturtilpasningsprogrammer bør bringes i overensstemmelse med kravene om at garantere en langsigtet fødevaresikkerhed for alle.

Греческий

Η μακροοικονομική πολιτική, όπως π.χ. τα προγράμματα διαρθρωτικών προσαρμογών, θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις της εξασφάλισης μακροχρόνιας επισιτιστικής ασφάλειας για όλους.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 1
Качество:

Датский

— den praktiske fremgangsmide for anvendelsen af strukturtilpasningsprogrammer ι forbindelse med rele­vante finansieringsforslag og tilsvarende finansierings­aftaler skal fastlægges næmere.

Греческий

— ορισμό; των επιχειρησιακών διαδικασιών για την εκτέ­λεση των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογή; μέσα στις σχετικέ; προτάσει; χρηματοδότηση; και στι; αντίστοιχε; συμβάσεις χρηματοδότησης.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Denne situation forværredes yderligere af Verdensbanken og Den Internationale Valutafonds hidtidige politik, hvis strukturtilpasningsprogrammer totalt tilsidesatte den sociale faktor.

Греческий

Αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε από τη μέχρι τώρα πολιτι­κή της Διεθνούς Τράπεζας και του ΔΝΤ, που στα πλαίσια των προγραμμάτων τους αγνόησαν εντελώς τις κοινωνικές παραμέτρους.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

I betragtning af de særlig vanskelige forhold i Armenien og Georgien og for at støtte gennemførelsen af de stabilitets- og strukturtilpasningsprogrammer, som

Греческий

Λόγω της ιδιαίτερα δυσμενούς κατάστασης που αντιμετωπίζουν η Αρμενία και η Γεωργία, και για να υποστηριχθεί η εφαρμογή των προγραμμάτων

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Alle de pågældende lande er gået i gang med dristige strukturtilpasningsprogrammer, der bringer dem til grænsen af, hvad der er socialt acceptabelt for deres befolkninger.

Греческий

Εξάλλου, υποστηρίζει μια πιο ρεαλιστική, πιο εμπεριστατωμένη, πιο διαφοροποιημένη και σφαιρι­κή προσέγγιση της διαδικασίας προσαρμογής βασιζόμενη στη βα­θιά της γνώση σχετικά με τις πραγ­ματικότητες και τους τοπικούς περιορισμούς, κυρίως των χωρών ΑΚΕ.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Endelig blev der med den syvende EUF indført en vigtig nyskabelse, da Fællesskabet fikmulighed for at yde støtte til strukturtilpasningsprogrammer i lande, hvor der sker enøkonomisk reform

Греческий

— το πέμπτο ETA: 1980-1985 (Σύμβαση της Λομέ Π),

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

ODA beskæftiger sig også med virkningen af strukturtilpasningsprogrammer på samfundets fattigste lag, hvor kvinderne er i overtal og har udarbejdet programmer for at beskytte dem mod disse bivirkninger.

Греческий

Το 1990 οργανώθηκε σεμινάριο για τις γαλλόφωνες γυναίκες των αφρικανικών Κρατών, και το 1991 για τις αγγλόφωνες γυναίκες των αναπτυσσομένων χωρών.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Rådet understreger ligeledes, at det er nødvendigt at være særlig opmærksom på udsatte gruppers fødevaresikkerhed, når makroøkonomiske strukturtilpasningsprogrammer udformes og gennemføres.

Греческий

Τονίζει επίσης ότι είναι ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επισπιστική ασφάλεια των ευαίσθητων ομάδων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων μακροοικονομικών διαρθρωτικών προσαρμογών.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

De er gået i gang med strukturtilpasningsprogrammer og har indført forskellige demokratiske valgprocesser sammen med pressefrihed. Disse reformer anses for at være nødvendige både af landene selv og af IMF og Verdensbanken.

Греческий

Σ'αυτό το καθήκον, ο κοινός συνεταιρισμός μας στην Ευρώπη μπορεί να αποβεί ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλους τους κατοίκοις της νήσου της Ιρλανδίας.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Endelig yder Fællesskabet som noget nyt under 7. EUF 1 150 mio. ECU i støtte til strukturtilpasningsprogrammer i de lande, der gennemfører økonomiske reformer.

Греческий

Τέλος, το έβδομο ETA εισάγει μια σημαντική καινο­τομία προβλέποντας ενίσχυση της Κοινότητας για τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής για τις

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Endelig blev der med den syvende EUF indført en vigtig nyskabelse, da Fællesskabet fik mulighed for at yde støtte til strukturtilpasningsprogrammer i lande, hvor der sker en økonomisk reform.

Греческий

— την επείγουσα βοήθεια για συνδρομή σε περιπτώσεις καταστροφών, — τη βοήθεια σε πρόσφυγες, — τις επιδοτήσεις επιτοκίου για σύναψη δανείων της ETE.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Endelig blev der med den syvende EUF indført en vigtig nyskabelse, da Fællesskabet fik mulighed for at yde støtte til strukturtilpasningsprogrammer i lande, hvor der sker en økonomisk reform.

Греческий

— τις επιδοτήσεις επιτοκίου για σύναψη δανείων της ETE.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Forberedelsen og forundersøgelsen af strukturtilpasningsprogrammerne foretages, og finansieringsafgørelserne træffes i henhold til bestemmelserne om gennemførelsesprocedurer i denne aftale, idet der tages behørigt hensyn til hurtig udbetaling som et særligt træk ved strukturtilpasningsprogrammer.

Греческий

Η προετοιμασία και η αξιολόγηση των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής καθώς και οι αποφάσεις χρηματοδότησής τους διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις διαδικασίες εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, ενώ λαμβάνεται δεόντως υπόψη το στοιχείο της ταχείας εκταμίευσης που χαρακτηρίζει τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής.

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Udvalget giver udtryk for utilfredshed med IMF's og Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer og udtrykker håb om, at Fællesskabet vil føre en mere auto­nom Middelhavspolitik i forholdet til disse institutioner.

Греческий

Delors, προέδρου της Επιτροπής, από τις 6 έως τις 8 Νοεμ­βρίου.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Parlamentet konstaterer endvidere, at de hidtidige strukturtilpasningsprogrammer har lidt skibbrud og forlanger, at de bliver erstattet af programmer, der er baseret på den menne­skelige dimension af udviklingen og demokrati­seringen af modtagerlandene.

Греческий

Τέλος, αναφέρθηκαν στην κατάσταση που επι­κρατεί στην Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρα­τών καθώς και στις δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Befolkningerne, der også tilskyndes til dette af trange økonomiske forhold, der ofte skyldes de strukturtilpasningsprogrammer, der er blevet dem påtvunget, kræver at deltage i regeringen, kræver frihed og demokrati.

Греческий

Οι λαοί, εξαιτίας των οικονομικών δυσχερειών που οφείλονται συχνά σε επιβεβλημένα προγράμματα διαρθρωτικής αναπρο­σαρμογής, ζητούν συμμετοχή στην κυβέρνηση, ζητούν ελευθερία και δημοκρατία.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Bistanden har blandt andet været klart mere effektiv i de lande, som fra begyndelsen var de dårligst stillede med hensyn til kapital og menneskelige ressourcer, og i de lande, som havde iværksat stabiliseringspolitikker og strukturtilpasningsprogrammer.

Греческий

Η εξέλιξη των όρων αυτών εξαρτάται πράγματι από μία ευρεία κλίμακα εξωγενών και ενδογενών παραγόντων, ξεκινώντας από τη διεξαγω­γή των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών από την ίδια τη χώρα, τις οποίες μπορεί να επηρεάσει αλλά όχι να υποκαταστήσει επί μακρόν η ενίσχυση.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Den bistand, der ydes gennem Den Europæiske Udviklingsfond, bør være fleksibel, så AVS-landene kan vælge at få en del af deres tildeling udbetalt hurtigt som støtte til strukturtilpasningsprogrammer.

Греческий

IVERSEN (GUE). — (DA) Κύριε Πρόεδρε, όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, το Συμβούλιο των υπουρ­γών ενέκρινε πάνω από τις μισές οδηγίες που ανα­φέρονται στην υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς το 1992.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK