Спросить у Google

Вы искали: zúčastnenému (Словацкий - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Словацкий

Английский

Информация

Словацкий

Štvrtý výrobca predal časť svojej produkcie inému výrobcovi zúčastnenému na vyšetrovaní.

Английский

The fourth producer sold part of its production to another producer involved in the proceeding.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

financovanie sa zúčastnenému systému ochrany vkladov poskytuje vo forme hotovostného príspevku;

Английский

a the funding shall be provided in the form of a cash contribution to the participating DGS;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Rozhodnutie o finančnej podpore sa okamžite oznamuje zúčastnenému štátu žiadajúcemu o finančnú podporu.

Английский

The decision on financial support shall immediately be communicated to the participating State requesting financial support.

Последнее обновление: 2014-10-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

34 Jednotná rada sama vypočíta výšku príspevku každej úverovej inštitúcie pridruženej ku každému zúčastnenému systému ochrany vkladov.

Английский

34 The Board shall itself calculate the contribution of each credit-institution affiliated to each participating DGS.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Po období zaistenia samotná jednotná rada vypočíta príspevok každej úverovej inštitúcie pridruženej k zúčastnenému systému ochrany vkladov.

Английский

After the reinsurance period, the Board itself shall calculate the contribution of each credit institution affiliated to a participating DGS.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

podmienky pridelenia finančného príspevku Únie každému zúčastnenému členskému štátu okrem iného na základe celkového počtu včelstiev v Únii.

Английский

the conditions for the allocation of the Union's financial contribution to each participating Member State based on inter alia total number of hives in the Union.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

príspevky platené inštitúciami pridruženými k zúčastnenému systému ochrany vkladov v súlade s článkom 74c a článkom 74d;

Английский

contributions paid by institutions affiliated to participating DGSs in accordance with Article 74c and Article 74d;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

veľkosť trhu, pričom sa zabezpečí minimálna suma, ktorá sa pridelí každému zúčastnenému členskému štátu;

Английский

the size of the market, while ensuring a minimum amount to be distributed to each participating Member State;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Spolupráca môže pomôcť každému zúčastnenému, vrátane občanov EÚ, pochopiť zložité problémy, ktorým čelí Európa.

Английский

Working together can help everyone involved, including EU citizens, understand the complex problems facing Europe.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

základ na pridelenie finančného príspevku Únie každému zúčastnenému členskému štátu okrem iného na základe celkového počtu včelstiev v Únii.

Английский

the basis for allocating the Union's financial contribution to each participating Member State, based, inter alia, on the total number of bee hives in the Union.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Pohotovostnú kartu a túto písomnú informáciu pre používateľov ukážte každému lekárovi zúčastnenému na Vašej liečbe, nielen svojmu neurológovi.

Английский

Show the Alert Card and this package leaflet to any doctor involved with your treatment, not only to your neurologist.

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

považuje sa za účastníka nezmenenej a nedoplnenej dohody vo vzťahu ku každému zúčastnenému štátu, ktorý nie je viazaný uvedenou zmenou a doplnkom.

Английский

be considered as a Party to the unamended Agreement in relation to any State Party not bound by the amendment.

Последнее обновление: 2017-02-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Každý PPS, ktorý zhromažďuje informácie v záujme iných PPS, poskytne zúčastnenému PPS výsledky zhromažďovania údajov.

Английский

Any TSO collecting information on behalf of other TSOs shall give back to the participating TSO the results of the collection of data.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Zúčastnenému leteckému dopravcovi sa ponúkne možnosť informovať sa o každej realizovanej rezervácii/transakcii, za ktorú budú účtované poplatky.

Английский

A participating air carrier shall be offered the facility of being informed when any booking or transaction is made for which a booking fee will be charged.

Последнее обновление: 2017-02-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Vždy, keď sa Rada rozhodne podľa článku 126 ods. 11 ZFEÚ uložiť sankcie zúčastnenému členskému štátu, vyžaduje sa spravidla pokuta.

Английский

Whenever the Council decides under Article 126(11) TFEU to impose sanctions on a participating Member State, a fine shall, as a rule, be required.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Po prijatí rozhodnutia príslušný orgán, ktorému bol prípad predložený, zašle kópiu rozhodnutia príslušných orgánov a stanovisko poradnej komisie každému zúčastnenému podniku.

Английский

Once the decision has been taken, the Competent Authority to whom the case was presented will send a copy of the decision of the Competent Authorities and the opinion of the advisory commission to each of the enterprises involved.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Komisia zhromaždí informácie o dostupných dopravných zdrojoch a čo najskôr ich odošle zúčastnenému štátu, ktorý žiada o podporu, a ostatným zúčastneným štátom.

Английский

The Commission shall compile the information on available transport resources and forward it to the participating State making the request and to other participating States, as soon as possible.

Последнее обновление: 2014-10-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Návrh smernice neobsahuje žiadne koordinačné opatrenie medzi finančnými inštitúciami nezúčastnených členských štátov, ktoré by mali túto daň previesť zúčastnenému členskému štátu, ktorému patrí.

Английский

Furthermore, the proposed directive does not contain a measure for ensuring coordination with the financial institutions in the non-participating Member States that would be responsible for paying the tax to the participating Member State to which it is due.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

V rámci systému EDIS by sa tiež vo všetkých štádiách pokryli straty, ktoré zúčastnenému systému ochrany vkladov nakoniec vzniknú pri kompenzácii vkladateľov alebo poskytovaní príspevku k riešeniu krízovej situácie.

Английский

EDIS, would, in all stages, also cover losses that the participating DGS ultimately incurs by compensating depositors or contributing to resolution.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Zúčastnenému leteckému dopravcovi sa ponúkne zariadenie, ktoré ho bude včas informovať o akejkoľvek realizovanej rezervácii/transakcii, za ktorú sa budú účtovať poplatky.

Английский

A participating air carrier shall be offered the facility of being informed at the time that any booking/transaction is made for which a booking fee will be charged.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK