Fråga Google

You searched for: spoluodpovědnosti (Tjeckiska - Polska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Tjeckiska

Polska

Info

Tjeckiska

nařízení (EHS) č.1079/77 (dávky spoluodpovědnosti);

Polska

rozporządzenie (EWG) nr 1079/77 (opłata z tytułu współodpowiedzialności);

Senast uppdaterad: 2014-10-17
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Tjeckiska

c) nařízení (EHS) č. 1079/77 (dávky spoluodpovědnosti);

Polska

c) rozporządzenie (EWG) nr 1079/77 (opłata z tytułu współodpowiedzialności);

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

Pro účely tohoto nařízení se dávky spoluodpovědnosti podle článku 1 zaplatí v okamžiku:

Polska

Dla celów niniejszego rozporządzenia opłaty z tytułu współodpowiedzialności przewidziane w art. 1 są wymagalne w terminie:

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

"1. Pro účely tohoto nařízení se dávky spoluodpovědnosti podle článku 1 zaplatí v okamžiku:

Polska

%quot%1. Dla celów niniejszego rozporządzenia opłaty z tytułu współodpowiedzialności przewidziane w art. 1 są wymagalne w terminie:

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Tjeckiska

vzhledem k tomu, že přepočet dávek spoluodpovědnosti uvedených v článku 1 nařízení Komise (EHS) č.

Polska

a także mając na uwadze, co następuje:

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

Vnitrostátní systém vybírání dávky spoluodpovědnosti, založený bývalou Německou demokratickou republikou, musí zůstat během zmíněného účetního období zachován.

Polska

Krajowy system pobierania opłat z tytułu współodpowiedzialności, ustanowiony przez byłą Niemiecką Republikę Demokratyczną, musi być utrzymany w określonym roku gospodarczym.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1432/88, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dávku spoluodpovědnosti v odvětví obilovin

Polska

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1432/88 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania opłaty z tytułu współodpowiedzialności w sektorze zbożowym

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

Znásobení cílů reformy, závazků a zúčastněných států bylo vyrovnáno odpovídajícím počtem nedostatků, co se týče spoluodpovědnosti, provedení a koordinace i odpovídajícího hospodářského dopadu a dopadu na pracovní příležitosti.

Polska

Mnożenie celów reformy, zobowiązań oraz krajów uczestniczących osiągnęło ten sam poziom, co niedociągnięcia pod względem współodpowiedzialności, wdrażania i koordynacji oraz odpowiadający im wpływ na gospodarkę i na liczbę miejsc pracy.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

vzhledem k tomu, že v zájmu harmonizace by měly být pro hospodářské subjekty stanoveny stejné lhůty pro uhrazení doplňkové dávky spoluodpovědnosti dotčeným stranám, jakož i pro její zaplacení příslušným orgánům;

Polska

w interesie harmonizacji należy wymagać od podmiotów gospodarczych zastosowania się do tych samych terminów zarówno dotyczących zwrotu dodatkowej opłaty z tytułu współodpowiedzialności zainteresowanym stronom, jak i jej wypłaty właściwym władzom;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1822/77, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vybírání dávky spoluodpovědnosti v odvětví mléka a mléčných výrobků

Polska

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1822/77 ustanawiające szczegółowe zasady pobierania opłaty z tytułu współodpowiedzialności wprowadzonej w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

vzhledem k tomu, že výše dávky spoluodpovědnosti použitelná v mléčném hospodářském roce 1980/81 je stanovena na 2 % směrné ceny mléka platné pro uvedený mléčný hospodářský rok;

Polska

poziom opłaty z tytułu współodpowiedzialności, mający zastosowanie w roku mleczarskim 1980/81 jest ustalony na 2 % docelowej ceny mleka obowiązującej w danym roku mleczarskim;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

vzhledem k tomu, že výše dávky spoluodpovědnosti použitelná v mléčném hospodářském roce 1980/81 je stanovena na 2% směrné ceny mléka platné pro uvedený mléčný hospodářský rok;

Polska

a także mając na uwadze, co następuje:poziom opłaty z tytułu współodpowiedzialności, mający zastosowanie w roku mleczarskim 1980/81 jest ustalony na 2% docelowej ceny mleka obowiązującej w danym roku mleczarskim;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

Dávka spoluodpovědnosti se neukládá na mléko, které producent prodá podniku, který ošetřuje nebo zpracovává mléko a který se nachází v regionu, kde bylo v roce 1976 průměrné denní množství mléka dodané producentem do uvedeného podniku menší než 10 kilogramů na producenta.

Polska

Ponadto z opłaty z tytułu współodpowiedzialności zwolnione jest mleko sprzedawane przez producentów przedsiębiorstwom zajmującym się obróbką i przetwarzaniem mleka, działającym w regionie, w którym w 1976 r. średnia dzienna ilość mleka dostarczanego przez poszczególnych producentów takim przedsiębiorstwom wynosiła mniej niż 10 kilogramów.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

Kupující mléka uvedou zvlášť v platební bilanci každého samostatného producenta částku odečtenou z dávky spoluodpovědnosti, přičemž v případě zemědělských podniků uvedených v odstavci 2 rozliší částku odečtenou na základě snížené sazby dávky a po překročení roční množstevní hranice částku odečtenou na základě obecné sazby dávky."

Polska

Nabywcy mleka przedstawiają osobno, na rachunku płatności każdego producenta, kwotę potrąconej opłaty z tytułu współodpowiedzialności, rozróżniając w przypadku gospodarstw określonych w ust. 2, kwotę potrąconą według obniżonej stawki opłaty od kwoty potrąconej według ogólnej stawki opłaty, po przekroczeniu limitu ilościowego."

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Tjeckiska

vzhledem k tomu, že na základě zkušeností získaných při používání platného režimu dávek spoluodpovědnosti je nezbytné stanovit vhodná opatření pro případ, že nejsou ustanovení týkající se platby dávek spoluodpovědnosti dodržena, aby se tak vyloučila výhoda vyplývající ze zpožděné platby;

Polska

doświadczenie wynikające z będących w mocy ustaleń dotyczących współodpowiedzialności wskazuje na potrzebę właściwych przepisów stosowanych w przypadku nieprzestrzegania przepisów ustanowionych w odniesieniu do płatności opłat w celu wyeliminowania korzyści uzyskiwanych z opóźnionych płatności;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

1822/77 ze dne 5. srpna 1977, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vybírání dávky spoluodpovědnosti v odvětví mléka a mléčných výrobků[2] by mělo zaručit provádění co nejúčinnějšího a nejracionálnějšího režimu; že za účelem zjednodušit administrativu a kontroly je vhodné zohlednit zvláštní situace, které by mohly vést k nadměrným formalitám a velkému finančnímu zatížení, jež neodpovídají částce vybrané na základě dávky spoluodpovědnosti;

Polska

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1822/77 z dnia 5 sierpnia 1977 r. ustanawiające szczegółowe zasady pobierania opłaty z tytułu współodpowiedzialności wprowadzonej w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych2 ma na celu zapewnienie wdrożenia jak najbardziej wydajnego i racjonalnego systemu; w tym celu, ze względu na konieczność uproszczenia administracji i nadzoru, należy wziąć pod uwagę szczególne sytuacje, w których wysokość kwot pobieranych z tytułu omawianej opłaty jest nadmierna w stosunku do nakładu czasu i środków;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

2. povzbuzováním a případně podporováním zapojení všech zúčastněných, včetně učitelů, žáků, vedení školy, rodičů a odborníků, do procesu externího hodnocení a sebehodnocení na školách s cílem podpořit spoluodpovědnost za zlepšení škol;

Polska

2) zachęcanie i wspieranie, gdzie sytuacja tego wymaga, zaangażowania ludzi związanych ze szkołami, łącznie z nauczycielami, uczniami, dyrekcją, rodzicami oraz ekspertami, w procesie samooceny w szkołach w celu promowania wspólnej odpowiedzialności za poprawę szkół;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

3.4.2 Ve Sdělení, které uznává strategický charakter průmyslu stavby a oprav lodí, potvrzuje Komise v souladu se zprávou LeaderSHIP svou odpovědnost a spoluodpovědnost v níže uvedených oblastech, které pokrývají všech osm kapitol zprávy Vysoké poradní skupiny:

Polska

3.4.2 W swym komunikacie Komisja uznaje wymiar strategiczny sektora budowy i naprawy statków, i na wzór raportu LeaderSHIP 2015, potwierdza swoją odpowiedzialność i współodpowiedzialność w zakresie, o którym mowa w ośmiu rozdziałach raportu Grupy Doradczej, a mianowicie:

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

KAPITOLA III Vlastní kontrola a spoluodpovědnost hospodářských subjektů

Polska

ROZDZIAŁ III Monitorowanie prowadzone we własnym zakresie i współodpowiedzialność ze strony podmiotów gospodarczych

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

V souvislosti s tím EHSV zdůrazňuje spoluvlastnictví EU ze strany členských států a samozřejmě jejich spoluodpovědnost.

Polska

W związku z tym EKES podkreśla, że Państwa Członkowskie są współwłaścicielami UE i oczywiście są za nią współodpowiedzialne.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK