Fråga Google

You searched for: dall (Walesiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Walesiska

Engelska

Info

Walesiska

Dall

Engelska

Blindness

Senast uppdaterad: 2011-08-13
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Walesiska

Coluddyn dall

Engelska

Caecum#

Senast uppdaterad: 2012-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Walesiska

_Anfon copi-carbon dall (bcc) bob amser at:

Engelska

Always _blind carbon-copy (bcc) to:

Senast uppdaterad: 2014-08-20
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Walesiska

Cydnabuwyd ers dros 150 o flynyddoedd bod angen dull mwy priodol o dderbyn gwybodaeth ar y dall neu'r rhannol ddall

Engelska

It has been recognised for over 150 years that the blind or partially sighted require a more appropriate method of receiving information

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae'r Cynulliad yn haeddu gwybod ai diffyg gweledigaeth yw hyn neu deyrngarwch dall i gyn gyflogwyr yng Nghymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Engelska

The Assembly deserves to know whether it is a lack of vision or blind loyalty to the former employers at the Welsh Local Government Association

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Yr wyf am gyfeirio at fater arbennig y tynnwyd fy sylw ato yn ystod yr haf ynghylch pobl sydd â'r batholeg ddeuol o fod yn fyddar a dall

Engelska

I want to refer to a particular issue that was drawn to my attention in the summer about people who have the dual pathology of being deaf and blind

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Fodd bynnag , dadleuodd nifer o Aelodau heddiw am ymrwymiad dall i adeilad newydd y Cynulliad , beth bynnag fo'r gost

Engelska

However , many Members have argued today for a blind commitment to the new Assembly building , no matter what the cost

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Ymrwymiad dall ydyw i fri , statws a gweledigaeth -- ac i beth ? Ar gyfer y 60 o wleidyddion yn y Siambr hon

Engelska

It is a blind commitment to prestige , status and vision -- and for what ? For the 60 politicians in this Chamber

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

% t: Cyfeiriad y derbynnydd% s: Pwnc% c: Copi Carbon (CC)% b: Copi Carbon Dall (BCC)% B: Testun corff patrymlun% A: Atodiad

Engelska

%t: Recipient's address %s: Subject %c: Carbon Copy (CC) %b: Blind Carbon Copy (BCC) %B: Template body text %A: Attachment %u: Full mailto: URL

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Gwasgwch y botwm yma i ddewis eich hoff ddibynnydd ebost. Noder bod rhaid bod y briodwedd weithredadwy wedi' i gosod ar y ffeil y dewiswch er mwyn ei derbyn. Gallwch hefyd ddefnyddio sawl daliwr lle i' w hamnewid â' r gwerthoedd gwir pan elwir y dybynnydd ebost:% t: Cyfeiriad y derbynnydd% s: Pwnc% c: Copi Carbon (CC)% b: Copi Carbon Dall (BCC)% B: Testun corff patrymlun% A: Atodiad

Engelska

Press this button to select your favorite email client. Please note that the file you select has to have the executable attribute set in order to be accepted. You can also use several placeholders which will be replaced with the actual values when the email client is called: %t: Recipient's address %s: Subject %c: Carbon Copy (CC) %b: Blind Carbon Copy (BCC) %B: Template body text %A: Attachment

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Tra mai da o beth a phriodol yw cefnogi trafnidiaeth gyhoeddus , mae'n hen bryd i Lafur a Phlaid Cymru roi heibio'u casineb dall tuag at y cerbyd modur

Engelska

While support for public transport is right and proper , it is about time that Labour and Plaid Cymru got over their blind hatred of the motor vehicle

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Yn y DU , daeth y cynllun bathodyn oren o gonsesiynau parcio i bobl anabl a dall i rym yn Rhagfyr 1971 , yn rhinwedd rheoliadau a wnaethpwyd o dan adran 21 o Ddeddf y Cleifion a'r Anabl Cronig 1970

Engelska

In the UK , the orange badge scheme of parking concessions for disabled and blind people came into operation in December 1971 , by virtue of regulations made under section 21 of the Chronically Sick and Disabled Persons Act 1970

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Wrth ymgynghori i greu strategaethau cymunedol , y mae'n bwysig bod awdurdodau lleol yn ystyried barn cymunedau diddordeb megis y byddar , y trwm eu clyw neu'r dall yn ogystal â chymunedau daearyddol

Engelska

When consulting to create community strategies , it is important that local authorities consider the opinions of communities of interest such as the deaf , hard of hearing or blind as well as geographical communities

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae wedi fy nharo ers cryn amser fod sawl tebygrwydd rhwng y Gweinidog a'r Arglwydd Nelson , a ddaliodd ysbienddrych wrth ei lygad dall ychydig cyn brwydr Trafalgar a datgan , ` Ni welaf longau '

Engelska

It has struck me for some time that there are many similarities between the Minister and Lord Nelson , who just before the Battle of Trafalgar held a telescope up to his blind eye only to declare , ` I see no ships '

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Lorraine Barrett : O ran cymorth i gampau unigol yng Nghymru , a ystyriwch anghenion chwaraewyr bowliau dall neu'n rhannol ddall ? A ymunwch â mi i ddymuno'n dda i un o'm hetholwyr , Rosa Crean , sy'n cynrychioli Cymru yn Kuala Lumpur yn y bencampwriaeth baralympig ryngwladol ? Anfonodd gerdyn post yn dweud y bydd yn ceisio ei gorau glas i ennill hyd yn oed mwy o fedalau aur i Gymru

Engelska

Lorraine Barrett : With regard to support for individual sports in Wales , will you give consideration to the needs of blind and partially sighted bowls players ? Will you join me in sending good luck wishes to my constituent , Rosa Crean , who is representing Wales in Kuala Lumpur in the international paralympic championships ? She sent a postcard saying that she will try her best to win even more gold medals for Wales

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK